Seksjoner og blokker

Temaer bruker seksjoner for å skape den ønskede layouten. De fleste seksjoner er bygget opp av blokker som har et spesifikt formål, som overskrifter, tekst, enkeltbilder, en bildekollasje eller koblinger. Ved å bruke seksjoner og blokker i maler får du mer fleksibilitet rundt hvordan du organiserer butikkinnholdet, og du kan styre utseende og følelse i nettbutikken uten å måtte redigere kode. Hver mal kan ha opptil 25 seksjoner.

Hver seksjon har et bestemt utvalg blokker du kan legge til. Du kan legge til opptil 50 blokker per seksjon. Hvilke seksjoner og blokker som er tilgjengelige avhenger av temaet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke alternativer som er tilgjengelige for deg, kan du se temadokumentasjonen.

Noen seksjoner har begrensninger i antall blokker du kan legge til, eller begrensninger i antall blokker av en bestemt type. Seksjonen Bilde med tekst kan for eksempel bare vise blokkene som er angitt av temadesigneren. I Dawn, et gratis Shopify-tema, kan du bare legge til én av hver av følgende blokker:

  • en overskrift
  • et avsnitt
  • en knapp

Du kan tilpasse seksjonen ytterligere ved å redigere Innstillinger for å legge til et bilde og velge justering, størrelse, bakgrunnsfarge og hva som lastes inn først når kundene besøker nettbutikken.

Hvis seksjonene du legger til i butikklayouten ikke inneholder de innstillingene eller alternativene du trenger, kan du redigere temakoden eller kontakte temautvikleren for hjelp.

Tilpass temamalene dine med seksjoner og blokker

Når du åpner temaredigeringsprogrammet lastes butikkens startside som standard. Du kan bruke rullegardinmenyen til å velge en annen mal, eller bruke søkefeltet i rullegardinmenyen for maler til å søke etter en bestemt sidetype. Ved å velge en mal lastes den inn i temaredigeringsprogrammet, og endringene du gjør forhåndsvises i redigeringsprogrammet når du gjør dem.

Legg til en seksjon

Legg til en ny seksjon på en hvilken som helst side i nettbutikken din.

Steg:

Rediger en seksjon

Dupliser en seksjon eller en blokk

Fjern en seksjon eller en blokk

Noen seksjoner har faste blokktyper og -grenser. Hvis det finnes en grense for en bestemt seksjon eller blokk, vil grensesnittet gi deg beskjed om at du har brukt X av X tilgjengelige blokker. Hvis du har brukt det maksimale antallet blokker, vil du ikke kunne legge til flere blokker før du har slettet en eksisterende.

Arbeide med blokker

Blokker er tilpassbare moduler som utgjør seksjonene i sidemalene dine. Du kan bruke blokker til å legge til tekst, bilder, koblinger, knapper med mer.

Shopify-temaer har seksjoner og blokker som kan tilpasses. Noen seksjoner har faste blokktyper, som betyr at du bare kan velge blant blokkene som er gjort tilgjengelige for den aktuelle seksjonen av temadesigneren. Andre seksjoner lar deg velge en hvilken som helst blokk, men begrenser det totale antallet blokker du kan legge til i seksjonen. Hvis seksjonen din når det maksimale antallet tilgjengelige blokker, ser du en melding om at grensen er nådd, og alternativet + Legg til blokk er ikke tilgjengelig før en eksisterende blokk fjernes.

Legg til en blokk

Bruke metafelter og metaobjekter med dynamiske kilder

Med Metafelter og Metaobjekter kan du vise dynamisk informasjon i nettbutikken din. Hvis du har et tema som støtter metafelter, kan du koble et metafelt til en seksjon eller blokk i temaredigeringsprogrammet.

En selger av lys ønsker for eksempel kanskje å vise brenntider for hver av de tilgjengelige lystypene. Etter å ha konfigurert et produktmetafelt for brenntid kan selgeren legge til en blokk for brenntid i produktmalen, og deretter koble den til produktmetafeltet. Etter å ha konfigurert et samlingsmetafelt for en side som viser brenntider kan selgeren legge til en blokk i samlingsmalen og deretter koble den til samlingsmetafeltet.

Du kan vise dynamisk informasjon i nettbutikken din ved å legge til seksjoner eller blokker som kan bruke dynamiske kilder. Dynamiske kilder kan brukes i alle maler, seksjoner eller blokker som viser kompatible ressurser (produkt, samling, side, blogg og blogginnlegg). Du må legge til metafeltet før du kan koble det til i malene dine. Se Dynamiske kilder for mer informasjon om bruk av metafelter og metaobjekter via dynamiske kilder i temaet ditt.

Når du har fullført oppsettprosessen, følger du disse trinnene for å koble dynamiske kilder til blokker eller innstillinger i temaet ditt:

Dynamisk kildevelger

Dynamisk kildevelger

Den dynamiske kildevelgeren kan brukes til å enkelt koble den rette dynamiske kilden direkte i nettbutikkens redigeringsprogram. Følgende er noen nøkkelfunksjoner i velgeren:

  • Du kan henvise til dynamiske kilder fra ulike ressurser, der det er aktuelt. Hvis du for eksempel kobler en innstilling til en blokk som er koblet til både en produktressurs og en sideressurs, kan du spesifisere om du vil søke etter metafelter knyttet til enten produktet eller sideressursen. Denne rullegardinmenyen er øverst på den dynamiske kildevelgeren.
  • Søk og filter: Den dynamiske kildevelgeren inneholder en søke- og filterfunksjon som hjelper deg med å raskt finne metafeltet du trenger.
  • Valg av metafelter for kategori: Velgeren lar deg velge metafelter for kategorier. Dette er ytterligere attributter som blir tilgjengelige når du tilordner en produktkategori til et produkt. Ved å få tilgang til disse metafeltene kan du koble dynamiske kilder til alle relevante felt på metaobjektet for det underliggende attributtet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis