Sidetyper

Hver side har sine egne standardseksjoner og innstillinger.

Produktsider

Som standard har produktsider en Produktinformasjon-seksjon og en Produktanbefalinger-seksjon.

Seksjonen Produktinformasjon inneholder følgende standardblokker:

 • Tekst (standard viser vendor-attributten)
 • Tittel
 • Tekst (standard viser product subtitle-attributten)
 • Pris
 • Variantvelger
 • Mengdevelger
 • Kjøp-knapper
 • Beskrivelse
 • Del

Du kan også legge til følgende blokker:

 • Tekst
 • Egendefinert liquid
 • Produktvurdering
 • Lukkbar fane
 • Pop-up
 • Komplimentære produkter
 • Lagerbeholdning
 • Lagerbeholdningsenhet
 • Ikon med tekst

Seksjonen Produktinformasjon kan inneholde inntil 16 blokker.

Innstillinger for seksjonen Produktinformasjon

Innstillingene for produktinformasjonsseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Aktiver festet innhold på datamaskiner Når du blar ned på en side, starter ikke kolonnen med produktinformasjon å bla ned før alle bilder er bladd forbi.
Mediebredde på datamaskin Velg mellom liten, middels eller stor mediebredde. Denne innstillingen gjelder bare for brukere som åpner siden på en datamaskin, fordi medieplasseringen optimaliseres automatisk for mobile enheter.
Begrens medier til skjermens høyde Ved å velge dette alternativet angis en maksimal mediehøyde basert på nettleservinduets høyde på en hvilken som helst enhet.
Mediepassform Velg Original for å opprettholde mediets opprinnelige størrelsesforhold, eller Fyll for å tilpasse mediet til beholderen.
Layout på datamaskin

Slik vises produktmedier på datamaskiner.

 • Karusell med miniatyrbilder – Hvis produktet har mer enn én medietype vises gjenværende medier som miniatyrbilder i en karusell under hovedproduktmediet. Kunden kan klikke på et miniatyrbilde for å laste det inn, eller bruke navigasjonspillene i karusellen for å vise andre medier.
 • Miniatyrbilder – Hvis produktet har mer enn én medietype, vises gjenværende medier som miniatyrbilder under hovedproduktmediet. Kunden kan klikke på et miniatyrbilde for å laste det inn.
 • Stablet – Viser alle produktmedier stablet på hverandre. Ved å klikke på en stablet medietype åpnes et popup-vindu med en større visning av det valgte mediet.
 • Plassering av medier på datamaskin Velg om du vil ha utvalgte produktmedier på venstre eller høyre side. Denne innstillingen gjelder bare for brukere som åpner denne siden på en datamaskin.
  Bildezoom

  Velg hvordan bildet skal zoomes på datamaskiner:

 • Åpne lysboks – åpner det store bildet. Standard for mobiltelefon.
 • Ingen zoom – deaktiverer zoom for bilder. Anbefales for bilder som ikke har høy oppløsning.
 • Klikk og hold markøren over – klikk for å zoome inn på bildet, og hold markøren over bildet for å se ulike deler innzoomet. Zoom når markøren holdes over er deaktivert når de forstørrede bildene klikkes på nytt, eller når markøren forlater bildebeholderen. Når denne innstillingen er aktivert og brukeren bruker en mobil enhet vil bildet åpnes i en modalboks.
 • Mobillayout Velg å skjule eller vise miniatyrbilder på mobil.
  Skjul mediene for andre varianter når en variant velges Når en variant er valgt vil bilder av andre varianter være skjult for visning. Bilder vises på nytt når varianten ikke er valgt.
  Aktiver løkkeavspilling av video Setter videoen til å spille i loop, slik at videoen spilles av på nytt automatisk når den er ferdig.
  Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i seksjonen for produktinformasjon. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under produktinformasjonen.

  Produktinformasjonsblokker

  Følgende blokker kan legges til i Produktinformasjon-seksjonen.

  Tekstblokk

  Tekstblokken kan brukes til å vise statisk tekst eller variable data med dynamiske kilder. Du kan for eksempel legge til tekst som viser en markedsføringsmelding, som «Gratis frakt over 100 USD», som vil vises likt på alle produkter. Du kan også legge til en dynamisk kilde, som produktets Selger-felt, som endrer seg avhengig av hvilket produkt man ser på.

  Innstillingene for tekstblokken i produktinformasjonsseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Tekst Legger til informasjon på produktsiden. Støtter tekst eller dynamiske kilder.
  Tekststil

  Endrer stilen til teksten:

  • Brødtekst – Endrer teksten til tekst med avsnittsstil.
  • Undertekst – Endrer teksten til undertekst, som er litt større enn tekst i avsnittsstil.
  • Store bokstaver – Endrer teksten til å være mindre enn tekst med avsnittsstil, og setter alle tegn med store bokstaver.

  Tittelblokk

  Denne blokken viser produktets tittel. Den har ingen justerbare innstillinger.

  Prisblokk

  Denne blokken viser produktets prisinformasjon, som pris og sammenlign med-pris. Den har ingen justerbare innstillinger.

  Variantvelgerblokk

  Denne blokken viser alle variantalternativer for produktet. Variantvelgeren vises bare for produkter som har variantalternativer. Hvis du fjerner denne blokken og har produkter med variantalternativer, kan ikke kundene velge variantalternativet de ønsker, og de kan ikke kjøpe produktet.

  Innstillingene for variantvelgerblokken i produktinformasjonsseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Type

  Endrer hvordan variantene vises til kundene:

  • Knapper – Viser varianter som klikkbare knapper. Disse kan bare vises som et fargekart eller som tekst.
  • Rullegardinmeny – Viser varianter i en utvidbar rullegardinmeny. Disse kan bare vises som et fargekart eller som tekst.

  Blokk for Kjøp-knapper

  Denne blokken viser «Legg i handlekurv»-knappen og all informasjon om henting i butikk. Den kan også vise dynamiske knapper for å gå til kassen.

  Innstillingene for kjøp-knappblokken i produktinformasjonsseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Vis dynamiske knapper for å gå til kassen Viser alle dynamiske betalingsalternativer du har aktivert i Betalinger-innstillingene.
  Vis mottakerinformasjonsskjema for produktgavekort Viser en valgfri avmerkingsboks på produktgavekort som lar kunder sende og planlegge gavekortet til en mottaker sammen med en personlig melding.

  Beskrivelsesblokk

  Denne blokken viser produktbeskrivelsen. Den har ingen justerbare innstillinger.

  Blokk for produktvurdering

  Denne blokken viser gjennomsnittlig produktvurdering i stjerner, med antall vurderinger i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8).

  Visning av produktvurderinger krever en app for produktanmeldelser og metafeltdefinisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.

  Blokk for komplimentære produkter

  Denne blokken viser komplimentære produkter som må konfigureres i Shopify Search & Discovery-appen.

  Innstillinger for blokken for komplimentære produkter i seksjonen for produktinformasjon
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift

  Tittelen på blokken.

  Vis som sammenleggbar rad

  Når den er valgt vises innholdet som skjult under en radfane. Når en kunde klikker på en tittel utvides fanen og viser tilleggsinnholdet.

  Ikon

  Velg et ikon som skal knyttes til overskriften når komplimentære produkter vises som en sammenleggbar rad.

  Maksimalt antall produkter som vises

  Velg det maksimale antallet komplimentære produkter som skal vises. Du kan velge minimum 1 og maksimalt 10.

  Antall produkter per side

  Antall komplimentære produkter du vil vise per side i slideren. Velg en verdi mellom 1–4.

  Pagineringsstil

  Stilen på lysbildenavigasjonen som vises under bildene.

  • Prikker
  • Teller (standard)
  • Tall
  Bildeforhold

  Bestemmer høyde- og breddeforholdet på produktkortbildene.

  • Portrett
  • Kvadrat (standard)
  Vis «hurtig legg til»-knapp

  Hurtig legg til-knappen lar kundene legge til en vare i handlekurven fra produktkortet. Hvis produktet har varianter, har knappen teksten Velg alternativer med de relevante produktdetaljene i et popup-vindu. Kundene kan velge varianter som skal legges i handlekurven, betale umiddelbart med alternativet Kjøp det nå eller klikke for å vise alle detaljer for et produkt. Alternativet Kjøp det nå må konfigureres separat fra produktsiden for å bli vist i hurtigalternativene. Når alternativet Kjøp det nå ikke er konfigurert, kan kundene fortsatt legge varen i handlekurven.

  Delingsblokk

  Denne blokken viser en klikkbar kobling som lar kundene dele produktet i sosiale medier.

  Innstillingene for delingsblokken i seksjonen med produktinformasjon
  Innstilling Beskrivelse
  Tekst Den klikkbare teksten som kundene klikker på for å dele produktet i sosiale medier.

  SKU-blokk

  Denne blokken viser lagerbeholdningsenheten (SKU-en) som er knyttet til produktet, der det er relevant.

  Innstillingene for SKU-blokken i produktinformasjonsseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Tekststil

  Endrer stilen til teksten:

  • Brødtekst – Endrer teksten til tekst med avsnittsstil.
  • Undertekst – Endrer teksten til undertekst, som er litt større enn tekst i avsnittsstil.
  • Store bokstaver – Endrer teksten til å være mindre enn tekst med avsnittsstil, og setter alle tegn med store bokstaver.

  Ikon med tekstblokk

  Denne blokken viser opptil tre ikoner med tekst. Du kan velge mellom standardlogoer eller velge ditt eget logobilde.

  Innstillinger for ikonet med tekstblokk i produktinformasjonsseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Oppsett Velg mellom et horisontalt eller vertikalt oppsett for denne seksjonen.
  Første ikon Velg et standardikon.
  Første bilde Velg et bilde for ditt første ikon. Når du velger et bilde, overstyres eventuelle ikoner du valgte i den første ikoninnstillingen. Klikk på Velg bilde for å velge et bilde, eller klikk på knappen Endre for å endre eller fjerne bildet.
  Rediger alternativ tekst Legg til en kort bildebeskrivelse for å forbedre SEO og for å beskrive bildet for kunder som bruker skjermlesere.
  Første overskrift Legg til en overskrift for det første ikonet.
  Andre ikon Velg et standardikon.
  Andre bilde Velg et bilde for det andre ikonet. Hvis du velger et bilde overstyrer det ikoner du har valgt i innstillingen for det andre ikonet. Klikk på Velg bilde for å velge et bilde, eller klikk på knappen Endre for å endre eller fjerne bildet.
  Rediger alternativ tekst Legg til en kort bildebeskrivelse for å forbedre SEO og for å beskrive bildet for kunder som bruker skjermlesere.
  Andre overskrift Legg til en overskrift for det andre ikonet.
  Tredje ikon Velg et standardikon.
  Tredje bilde Velg et bilde for det tredje ikonet. Hvis du velger et bilde overstyrer det ikoner du har valgt i innstillingen for det tredje ikonet. Klikk på Velg bilde for å velge et bilde, eller klikk på knappen Endre for å endre eller fjerne bildet.
  Rediger alternativ tekst Legg til en kort bildebeskrivelse for å forbedre SEO og for å beskrive bildet for kunder som bruker skjermlesere.
  Tredje overskrift Legg til en overskrift for det tredje ikonet.

  Statusblokk for lagerbeholdning

  Denne blokken viser produktets lagerstatus. Du kan vise gjenværende lagerbeholdning, eller vise gjenværende lagerbeholdning etter at produktets lagerantall når terskelverdien du angir. Lagerstatusen vises bare for produkter som har lagersporing aktivert.

  Innstillingene for statusblokk for lagerbeholdning i produktinformasjon-seksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Tekststil Velg stilen for teksten. Velg mellom brødtekst, undertittel eller store bokstaver.
  Terskel for lav lagerbeholdning Bruk glidebryteren til å angi terskelen for når produktene viser lav lagerbeholdning fra 0 til 100. Hvis du setter glidebryteren til null, vises lagerbeholdningen som alltid tilgjengelig til den er helt utsolgt.
  Vis lagerantall Velg dette alternativet når du vil vise lagerbeholdningsantallet for produktene dine.

  Mengdevelgerblokk

  Denne blokken viser en mengdevelger som kunder kan bruke til å endre hvor mange enheter av produktet de ønsker å kjøpe. Den har ingen justerbare innstillinger. Standardantallet er 1.

  Blokk for tilpasset liquid-kode

  Denne blokken viser tilpasset Liquid- eller HTML-kode som du kan legge til i blokken.

  Innstillingene for den tilpassede liquid-blokken i produktinformasjonsseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Egendefinert liquid Viser innhold som du kan angi som Liquid- eller HTML-kode.

  Sammenleggbar faneblokk

  Denne blokken viser en sammenleggbar fane med en tittel. Når en kunde klikker på tittelen, utvides fanen for å vise ekstra innhold.

  Innstillingene for den sammenleggbare faneblokken i produktinformasjonsseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Tittelen på fanen. Vises når den er slått sammen og utvidet.
  Faneinnhold Innholdet i fanen. Vises bare når fanen er utvidet.
  Faneinnhold fra side Viser innhold fra en side i fanen. Viser bare sideinnholdet fra sideredigeringsprogrammet, ingen Liquid-stiler fra sidens maler vises i denne blokken. Alt innhold angitt i Faneinnhold vises over sideinnholdet.

  Pop-up-blokk

  Denne blokken viser klikkbar tekst som åpner et popup-vindu når den klikkes. Dette popup-vinduet viser innhold fra en av sidene dine.

  Innstillingene for pop-up-blokken i seksjonen med produktinformasjon
  Innstilling Beskrivelse
  Koblingsetikett Den klikkbare teksten som kundene klikker på for å vise pop-up-vinduet.
  Side Siden du vil vise innhold fra i popup-vinduet. Viser bare sideinnholdet fra sideredigeringsprogrammet. Popup-vinduer viser ikke Liquid-stiler fra sidemalen.

  SKU-blokk

  Denne blokken viser SKU-en (lagerbeholdningsenhet) for et produkt når varianten har et tilknyttet SKU. Finn ut mer om å legge til SKU-numre for produktvarianter fra administrator.

  Ikon med tekstblokk

  Denne blokken viser inntil tre ikoner du kan velge fra en liste med forhåndsinstallerte ikoner, eller fra et bilde du laster opp. Hvis du velger å laste opp et bilde, overstyrer det opplastede bildet eventuelle valg av ikoner i rullegardinmenyen.

  Du kan velge vannrett eller loddrett plassering av ikoner. Tøm overskriftsfeltet for å slette et ikon. For å vise mer enn tre ikoner kan du legge til en ny Ikon med tekst-blokk.

  Blokk for lagerbeholdningsstatus

  Denne blokken viser lagerbeholdningsstatusen for et produkt, som for eksempel på lager, lav lagerbeholdning eller utsolgt. Som standard er terskelverdien for lav lagerbeholdning angitt til 10. Du kan endre terskelverdien for lav lagerbeholdning til et hvilket som helst tall fra 0 til 100. Hvis du merker av i avmerkingsboksen Vis lagerantall vises det nøyaktige antallet varer på lager til kundene.

  Når du er utsolgt for en vare, vises statusen utsolgt. Hvis du har valgt å fortsette salget ved utsolgt, vil imidlertid lagerstatusen På lager fortsatt vises når lagerantallet når null eller mindre.

  Innstillinger for produktanbefalinger-seksjonen

  Basert på produktet som vises for øyeblikket, viser denne seksjonen lignende produkter, produkter med en lignende beskrivelse eller produkter som ofte kjøpes sammen med dette produktet.

  Innstillingene for produktanbefalingerseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Tittelen på seksjonen. Du kan bruke en dynamisk kilde for seksjonsoverskriften.
  Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
  Maksimalt antall produkter som vises Bruk glidebryteren for intervall for å velge maksimalt antall anbefalte produkter som skal vises. Minimum: 2. Maksimum: 10.
  Antall kolonner på datamaskin Antall kolonner som skal vises på datamaskiner. Minimum: 1. Maksimum: 4.
  Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
  Bildeforhold Bildeforholdet for bildene til de anbefalte produktene:
  • Tilpass etter bilde – Bruker bildenes høyde- og breddeforhold. Dette forhindrer bildet fra å bli beskjært.
  • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
  • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
  Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over bildet, vises det andre produktbildet hvis produktet har et.
  Vis selger Viser selgeren for hvert produkt.
  Vis produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall anmeldelser i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en app for produktanmeldelser, samt metafeltdefinisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.
  Antall kolonner på mobil Angi et bestemt kolonneoppsett for mobile enheter. Velg mellom 1 og 2 kolonner.
  Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i seksjonen. Bruk rangeringsglidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under seksjonen.

  For å finne ut mer om produktanbefalinger, kan du se Forstå produktanbefalinger.

  Innstillinger for seksjonen med hurtigbestillingsliste

  Du kan legge til seksjonen Hurtigbestillingsliste i malen Produkter slik at kundene enkelt kan legge inn massebestillinger av større produktantall på tvers av ulike produktvarianter.

  Innstillinger for seksjonen Hurtigbestillingsliste
  Innstilling Beskrivelse
  Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
  Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i seksjonen. Bruk rangeringsglidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under seksjonen.
  Vis bilder Viser variantbildene.
  Vis SKU Viser variantens SKU-er.

  Finn ut mer om å legge til seksjonen Hurtigbestillingsliste på produktsiden.

  Samlingsider

  Som standard har samlingssider et Samlingsbanner og en Produkt-rutenett-seksjon.

  Innstillinger for samlingsbannerseksjonen

  Innstillingene for samlingsbannersseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Vis samlingsbeskrivelse Viser beskrivelsen av samlingen.
  Vis samlingsbilde Viser samlingsbildet.
  Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.

  Innstillinger for produktrutenett-seksjonen

  Innstillingene for produktrutenett-seksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Produkter per side Antall produkter du ønsker å vise på hver side. Kan være en hvilken som helst multippel av 4, fra 8 til 24. Standardverdien er 16.
  Antall kolonner på datamaskin Bruk rangeringsskalaen for å velge antall kolonner som skal vises på en datamaskin. Minimum er 1, maksimum er 5.
  Bildeforhold Bildeforholdet for produktbildene:
  • Tilpass til bilde (standard) – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
  • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
  • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
  Bildeform Velg en av følgende bildeformer for produktbilder:
  • Standard – endrer produktbildet til rektangelform.
  • Bue – kurver toppen av produktbildet.
  • Blob – runder av produktbildet i én av seks tilfeldige blobformer med en unik animasjon når markøren beveges over.
  • Sjevron venstre – endrer produktbildet til en sjevronform med en skarp bøy mot venstre.
  • Sjevron høyre – endrer produktbildet til en sjevronform med en skarp bøy mot høyre.
  • Diamant – endrer produktbildet til en firesidet diamantform.
  • Parallelogram – endrer produktbildet til en form med to par parallelle linjer.
  • Rund – runder av produktbildet til en sirkel eller en oval form med en unik animasjon når markøren beveges over.
  Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over produktbildet, vises det sekundære produktbildet hvis produktet har et.
  Vis selger Viser selgeren for hvert produkt.
  Vis produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall anmeldelser i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en app for produktanmeldelser, samt metafeltdefinisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.
  Aktiver knapp for hurtigtillegging Hurtig legg til-knappen lar kundene legge til en vare i handlekurven fra produktkortet. Hvis produktet har varianter, viser knappen Velg alternativer og produktdetaljene vises i et popup-vindu, der kunden kan velge ønsket variant, legge varen i handlekurven, betale umiddelbart med Kjøp den nå eller klikke for å se mer informasjon om produktet. Merk at denne innstillingen er avhengig av at Kjøp det nå-knappen er aktivert på produktsiden. Hvis Kjøp det nå-knappen ikke er aktivert i produktmalen, får kundene et alternativ om å legge produktet i handlekurven, men betalingsflyten for Kjøp det nå vises ikke. Posisjonsinnstillingen for datamaskinmedier for siden avgjør hvilken side mediet vises på i hurtigstartmodalen.
  Aktiver filtrering Lar kundene filtrere produkter i samlingen basert på filterne i Navigasjon-innstillingene.
  Filtreringsoppsett på datamaskin Velg mellom vannrett (standard), loddrett eller skuffelayout.
  Aktiver sortering Lar kundene sortere søkeresultater.
  Antall kolonner på mobil Angi et bestemt kolonneoppsett for mobile enheter. Velg mellom 1 og 2 kolonner.
  Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i produkt-rutenettet. Bruk rangeringsglidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under produkt-rutenettet.

  Samlingsliste-side

  Samlingsliste-siden viser alle samlingene som er tilgjengelig i Nettbutikk-salgskanalen.

  Innstillingene for samlingslistesiden
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Tittelen på siden.
  Sorter samlinger etter

  Bestemmer i hvilken rekkefølge samlingene skal vises:

  • Alfabetisk, A-Å – Viser samlingene i alfabetisk rekkefølge.
  • Alfabetisk, Å-A – Viser samlingene i motsatt alfabetisk rekkefølge.
  • Dato, ny til gammel – Viser samlingene fra nyest til eldst, basert på når hver samling ble opprettet i butikken.
  • Dato, eldst til nyest – Viser samlingene fra eldst til nyest, basert på når hver samling ble opprettet i butikken.
  • Produktantall, høy til lav – Viser samlingene basert på hvor mange produkter de inneholder, fra høyest til lavest.
  • Produktantall, lavt til høyt – Viser samlingene basert på hvor mange produkter de inneholder, fra lavest til høyest.
  Bildeforhold Bildeforholdet for samlingsbildene:
  • Tilpass til bilde (standard) – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
  • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
  • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
  Antall kolonner på datamaskin Antall kolonner som skal vises på datamaskiner. Minimum: 1. Maksimum: 5.
  Antall kolonner på mobil Angi et bestemt kolonneoppsett for mobile enheter. Velg mellom 1 og 2 kolonner.

  Sider

  Du kan opprette egendefinerte sider i Shopify-administrator for å opprette innhold til kundene, som en Om oss-side, eller ekstra informasjon om produktene. Disse sidene har ingen ekstrainnstillinger i temaredigeringsprogrammet.

  Bloggsider

  Bloggsider er startsiden for blogger du oppretter i Shopify-administrator. Som standard inneholder de seksjonen Blogginnlegg.

  Innstillinger for blogginnlegg-seksjonen

  Seksjonen med blogginnlegg viser de nyeste blogginnleggene i bloggen. Hvert blogginnlegg viser et bloggbilde, bloggens tittel og enten utdraget eller de første ordene i blogginnlegget. På større skjermer kan du velge om du vil vise blogginnlegg i et rutenett eller i kollasj-format.

  Innstillingene for seksjonen med blogginnlegg
  Innstilling Beskrivelse
  Layout på store skjermer Viser blogginnlegg i enten et rutenett eller en kollasj.
  Vis fremhevet bilde Viser det fremhevede bildet i blogginnlegget.
  Høyde på fremhevet bilde Bruk rullegardinmenyen til å velge mellom standardinnstillingen Tilpass til bildet, Lite, Middels eller Stort.
  Vis dato For hvert blogginnlegg, viser datoen blogginnlegget ble publisert.
  Vis forfatter For hvert blogginnlegg, viser forfatteren av blogginnlegget.

  Blogginnleggsider

  Blogginnleggsider viser innholdet i blogginnlegget. Som standard inneholder de seksjonen Blogginnlegg. Seksjonen Blogginnlegg har ingen justerbare innstillinger i seg selv, men inneholder følgende standardblokker:

  • Utvalgt bilde
  • Tittel
  • Del
  • Innhold

  Fremhevet bildeblokk

  Innstillingene for den fremhevede bildeblokken på blogginnleggsiden
  Innstilling Beskrivelse
  Høyde på fremhevet bilde

  Fastslår høyden til blogginnleggets fremhevede bilde:

  • Tilpass til bilde (standard) – Beholder bildets opprinnelige størrelsesforhold.
  • Bildespesifikasjonene er oppsummert nedenfor. Velg mellom et lite, middels eller stort fremhevet bilde:

  Utvalgte bildestørrelser

  Størrelser på fremhevet bilde-blokken på blogginnleggsiden
  Små kort Store kort
  Høyde på lite fremhevet bilde

  • Datamaskin – 177 piksler
  • Nettbrett – 143 piksler
  • Mobil – ikke tilgjengelig
  Høyde på stort fremhevet bilde

  • Datamaskin - 275 piksler
  • Nettbrett – 220 piksler
  • Mobil – 110 piksler
  Høyde på middels fremhevet bilde

  • Datamaskin – 307 piksler
  • Nettbrett – 219 piksler
  • Mobil – ikke tilgjengelig
  Høyde på middels fremhevet bilde

  • Datamaskin – 550 piksler
  • Nettbrett – 440 piksler
  • Mobil – 220 piksler
  Høyde på stort fremhevet bilde

  • Datamaskin – 407 piksler
  • Nettbrett – 275 piksler
  • Mobil – ikke tilgjengelig
  Høyde på stort fremhevet bilde

  • Datamaskin – 825 piksler
  • Nettbrett – 660 piksler
  • Mobil – 330 piksler

  Tittelblokk

  Innstillingene for tittelblokken på blogginnleggsiden
  Innstilling Beskrivelse
  Vis dato Viser datoen blogginnlegget ble publisert.
  Vis forfatter Viser forfatteren av blogginnlegget.

  Delingsblokk

  Denne blokken viser en klikkbar kobling som lar kundene dele blogginnlegget i sosiale medier.

  Innstillingene for delingsblokken på siden med blogginnlegg
  Innstilling Beskrivelse
  Tekst Den klikkbare teksten kunden klikker på for å dele blogginnlegget i sine sosiale medier.

  Innholdsblokk

  Innholdsblokken viser innholdet i blogginnlegget. Den har ingen justerbare innstillinger.

  Handlekurvside

  Som standard har handlekurvsiden seksjonene Varer og Delsum.

  Innstillinger for vareseksjonen

  Varer-seksjonen viser produktene og antallet en kunde har lagt i handlekurven.

  Innstillingene for vareseksjonen på handlekurvsiden
  Innstilling Beskrivelse
  Vis selger Viser leverandørene av hvert produkt i handlekurven.

  Innstillinger for delsum-seksjonen

  Delsum-seksjonen har blokkene Delsum-pris og Gå til kassen-knapp. Ingen av blokkene har justerbare innstillinger.

  Innstillingene for delsum-seksjonen på handlekurvsiden
  Innstilling Beskrivelse
  Aktiver handlekurvnotat Viser feltet Handlekurvnotat, der kunder kan oppgi tilleggsinformasjon.

  Passordside

  Passordsiden vises når passordbeskyttelse er aktivert i nettbutikken, og en kunde prøver å besøke nettstedet. Denne siden har sin egen overskrift og bunntekst, og inneholder seksjonen E-postregistrering som standard.

  Seksjon for passordoverskrift

  Innstillingene for passordoverskrift-seksjonen på passordsiden
  Innstilling Beskrivelse
  Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.

  Seksjon for e-postregistrering

  Denne seksjonen er ment for å gi kundene en måte å registrere seg for e-postmarkedsføringen din på, slik at de kan finne ut mer om bedriften, som når den åpner.

  Innstillingene for delen med e-postregistrering på passordsiden
  Innstilling Beskrivelse
  Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
  Gjør seksjonen til full bredde Utvider seksjonen til bredden av nettleservinduet.

  Overskriftsblokk

  Innstillingene for overskriftsblokken i passordoverskrift-seksjonen på passordsiden
  Innstilling Beskrivelse
  Overskrift Tittelen på seksjonen.

  Underoverskriftsblokk

  Innstillingene for overskriftsblokken i passordoverskrift-seksjonen på passordsiden
  Innstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Tekstinnholdet i seksjonen.

  Blokk for e-postskjema

  Denne blokken viser e-postskjemafeltet, der kunder kan angi e-postadressen sin. Denne blokken har ingen justerbare innstillinger.

  Seksjon for passordbunntekst

  Innstillingene for seksjonen for passordbunntekst på passordsiden
  Innstilling Beskrivelse
  Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.

  404-side

  404-siden vises når en kunde prøver å besøke en kobling til nettstedet som ikke eksisterer, som en produktside for et produkt du har slettet fra butikken. Denne siden har ingen justerbare innstillinger.

  Søkeside

  Søkesiden er der kunder kan søke etter bestemte produkter eller sider i nettbutikken. Siden inneholder som standard en Søkeresultat-seksjon.

  Innstillinger for søkeresultat-seksjonen

  Innstillingene for søkeresultatseksjonen
  Innstilling Beskrivelse
  Antall kolonner på datamaskin Antall kolonner som skal vises på datamaskiner. Minimum: 1. Maksimum: 5.
  Bildeforhold Bildeforholdet for bildene til de anbefalte produktene:
  • Tilpass til bilde (standard) – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
  • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
  • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
  Bildeform Velg en av følgende bildeformer for produktbilder:
  • Standard – endrer produktbildet til rektangelform.
  • Bue – kurver toppen av produktbildet.
  • Blob – runder av produktbildet i én av seks tilfeldige blobformer med en unik animasjon når markøren beveges over.
  • Sjevron venstre – endrer produktbildet til en sjevronform med en skarp bøy mot venstre.
  • Sjevron høyre – endrer produktbildet til en sjevronform med en skarp bøy mot høyre.
  • Diamant – endrer produktbildet til en firesidet diamantform.
  • Parallelogram – endrer produktbildet til en form med to par parallelle linjer.
  • Rund – runder av produktbildet til en sirkel eller en oval form med en unik animasjon når markøren beveges over.
  Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over produktbildet, vises det sekundære produktbildet hvis produktet har et.
  Vis selger Viser selgeren for hvert produkt.
  Vis produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall anmeldelser i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en app for produktanmeldelser, samt metafeltdefinisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.
  Aktiver filtrering Klikk for å aktivere filtrering av søkeresultater.
  Filtreringsoppsett på datamaskin Velg mellom vannrett (standard), loddrett eller skuffelayout.
  Aktiver sortering Klikk for å aktivere sortering av søkeresultater.
  Vis dato For hvert blogginnlegg, viser datoen blogginnlegget ble publisert.
  Vis forfatter For hvert blogginnlegg, viser forfatteren av blogginnlegget.
  Antall kolonner på mobil Angi et bestemt kolonneoppsett for mobile enheter. Velg mellom 1 og 2 kolonner.
  Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i søkeresultatene. Bruk intervallglidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under søkeresultatene.

  Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

  Prøv det gratis