Sidetyper

Hver side har sine egne standardseksjoner og innstillinger.

Produktsider

Som standard har produktsider en Produktinformasjon-seksjon og en Produktanbefalinger-seksjon.

Seksjonen Produktinformasjon inneholder følgende standardblokker:

 • Tekst (standard viser vendor-attributten)
 • Tittel
 • Tekst (standard viser product subtitle-attributten)
 • Pris
 • Variantvelger
 • Mengdevelger
 • Kjøp-knapper
 • Beskrivelse
 • Del

Du kan også legge til følgende blokker:

 • Tekst
 • Egendefinert liquid
 • Produktvurdering
 • Lukkbar fane
 • Pop-up

Seksjonen Produktinformasjon kan inneholde inntil 16 blokker.

Innstillinger for seksjonen Produktinformasjon

Innstillingene for produktinformasjonsseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Aktiver festet produktinformasjon på store skjermer Når du blar ned på en side, starter ikke kolonnen med produktinformasjon å bla ned før alle bilder er bladd forbi.
Skjul mediene for andre varianter når en variant velges Når en variant er valgt vil bilder av andre varianter være skjult for visning. Bilder vises på nytt når varianten ikke er valgt.
Aktiver løkkeavspilling av video Setter videoen til å spille i loop, slik at videoen spilles av på nytt automatisk når den er ferdig.

Produktinformasjonsblokker

Følgende blokker kan legges til i Produktinformasjon-seksjonen.

Tekstblokk

Tekstblokken kan brukes til å vise statisk tekst eller variable data med dynamiske kilder. Du kan for eksempel legge til tekst som viser en markedsføringsmelding, som «Gratis frakt over 100 USD», som vil vises likt på alle produkter. Du kan også legge til en dynamisk kilde, som produktets Selger-felt, som endrer seg avhengig av hvilket produkt man ser på.

Innstillingene for tekstblokken i produktinformasjonsseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Tekst Legger til informasjon på produktsiden. Støtter tekst eller dynamiske kilder.
Tekststil

Endrer stilen til teksten:

 • Brødtekst – Endrer teksten til tekst med avsnittsstil.
 • Undertekst – Endrer teksten til undertekst, som er litt større enn tekst i avsnittsstil.
 • Store bokstaver – Endrer teksten til å være mindre enn tekst med avsnittsstil, og setter alle tegn med store bokstaver.

Tittelblokk

Denne blokken viser produktets tittel. Den har ingen justerbare innstillinger.

Prisblokk

Denne blokken viser produktets prisinformasjon, for eksempel pris og sammenlign med pris. Den har ingen justerbare innstillinger.

Variantvelgerblokk

Denne blokken viser alle variantalternativer for produktet.

Innstillingene for variantvelgerblokken i produktinformasjonsseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Type

Endrer hvordan variantene vises til kundene:

 • Knapp – Viser variantene som klikkbare knapper.
 • Rullegardinmeny – Viser variantene i en utvidbar rullegardinmeny.

Blokk for Kjøp-knapper

Denne blokken viser «Legg i handlekurv»-knappen og all informasjon om henting i butikk. Den kan også vise dynamiske knapper for å gå til kassen.

Innstillingene for kjøp-knappblokken i produktinformasjonsseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Vis dynamiske knapper for å gå til kassen Viser alle dynamiske betalingsalternativer du har aktivert i Betalinger-innstillingene.

Beskrivelsesblokk

Denne blokken viser produktbeskrivelsen. Den har ingen justerbare innstillinger.

Blokk for produktvurdering

Denne blokken viser gjennomsnittlig produktvurdering i stjerner, med antall vurderinger i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8).

Visning av produktvurderinger krever en app for produktgjennomgang, for eksempel Shopify Product Reviews, og metafeltdefinisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.

Delingsblokk

Denne blokken viser en klikkbar kobling som lar kundene dele produktet i sosiale medier.

Innstillingene for delingsblokken i seksjonen med produktinformasjon
Innstilling Beskrivelse
Tekst Den klikkbare teksten som kundene klikker på for å dele produktet i sosiale medier.

Mengdevelgerblokk

Denne blokken viser en mengdevelger som kunder kan bruke til å endre hvor mange enheter av produktet de ønsker å kjøpe. Den har ingen justerbare innstillinger. Standardantallet er 1.

Blokk for tilpasset liquid-kode

Denne blokken viser tilpasset Liquid- eller HTML-kode som du kan legge til i blokken.

Innstillingene for den tilpassede liquid-blokken i produktinformasjonsseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Egendefinert liquid Viser innhold som du kan angi som Liquid- eller HTML-kode.

Sammenleggbar faneblokk

Denne blokken viser en sammenleggbar fane med en tittel. Når en kunde klikker på tittelen, utvides fanen for å vise ekstra innhold.

Innstillingene for den sammenleggbare faneblokken i produktinformasjonsseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på fanen. Vises når den er slått sammen og utvidet.
Faneinnhold Innholdet i fanen. Vises bare når fanen er utvidet.
Faneinnhold fra side Viser innhold fra en side i fanen. Viser bare sideinnholdet fra sideredigeringsprogrammet, ingen Liquid-stiler fra sidens maler vises i denne blokken. Alt innhold angitt i Faneinnhold vises over sideinnholdet.

Pop-up-blokk

Denne blokken viser klikkbar tekst som åpner et popup-vindu når den klikkes. Dette popup-vinduet viser innhold fra en av sidene dine.

Innstillingene for pop-up-blokken i seksjonen med produktinformasjon
Innstilling Beskrivelse
Koblingsetikett Den klikkbare teksten som kundene klikker på for å vise pop-up-vinduet.
Side Siden du vil vise innhold fra i popup-vinduet. Viser bare sideinnholdet fra sideredigeringsprogrammet. Popup-vinduer viser ikke Liquid-stiler fra sidemalen.

Innstillinger for produktanbefalinger-seksjonen

Basert på produktet som vises for øyeblikket, viser denne seksjonen lignende produkter, eller produkter som kjøpes ofte sammen med dette produktet.

Innstillingene for produktanbefalingerseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen.
Bildeforhold Bildeforholdet for bildene til de anbefalte produktene:
 • Tilpass etter bilde – Bruker bildenes høyde- og breddeforhold. Dette forhindrer bildet fra å bli beskjært.
 • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
 • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over bildet, vises det andre produktbildet hvis produktet har et.
Legg til bildemarg Legger til ekstra plass rundt produktbildene.
Vis kantlinje for bilde Viser en kant rundt bildet.
Vis selger Viser selgeren for hvert produkt.
Vis produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall vurderinger i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en produktvurderingsapp, som Shopify Product Reviews, og metafeltdefinisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.

For å finne ut mer om produktanbefalinger, kan du se Forstå produktanbefalinger.

Samlingsider

Som standard har samlingssider et Samlingsbanner og en Produkt-rutenett-seksjon.

Innstillinger for samlingsbannerseksjonen

Innstillingene for samlingsbannersseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Vis samlingsbeskrivelse Viser beskrivelsen av samlingen.
Vis samlingsbilde Viser samlingsbildet.

Innstillinger for produkt-rutenett-seksjonen

Innstillingene for produktrutenett-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Produkter per side Antall produkter du ønsker å vise på hver side. Kan være en hvilken som helst multippel av 4, fra 8 til 24. Standardverdien er 16.
Bildeforhold Bildeforholdet for produktbildene:
 • Tilpass til bilde (standard) – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
 • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
 • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over produktbildet, vises det sekundære produktbildet hvis produktet har et.
Legg til bildemarg Legger til ekstra plass rundt produktbildene.
Vis kantlinje for bilde Viser en kant rundt bildet.
Vis selger Viser selgeren for hvert produkt.
Vis produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall vurderinger i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en produktvurderingsapp, som Shopify Product Reviews, og metafelt-definisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.
Aktiver filtrering Lar kundene filtrere produkter i samlingen basert på filterne i Navigasjon-innstillingene.
Aktiver sortering

Lar kundene sortere produkter i samlingen basert på følgende:

 • Fremhevet – Bestselgende produkt, basert på samlede antall bestillinger som inneholder produktet. Hvis du ikke har solgt noen produkter enda, vil dette alternativet sortere produktene fra nyest til eldst.
 • Bestselgende – Viser produktene i synkende rekkefølge basert på hvor mange ganger hvert produkt er bestilt.
 • Alfabetisk, A-Å – Viser produktene i alfabetisk rekkefølge.
 • Alfabetisk, Å-A – Viser produktene i omvendt alfabetisk rekkefølge.
 • Pris, lav til høy – Viser produktene fra laveste pris til høyeste pris.
 • Pris, høy til lav – Viser produktene fra høyeste pris til laveste pris.
 • Dato, gammel til ny – Viser produktene fra eldst til nyest, basert på når hvert produkt er lagt til i butikken.
 • Dato, nyest til eldst – Viser produktene fra nyest til eldst, basert på når hvert produkt ble lagt til i butikken.
Lukk på større skjermer Kundene må klikke på en «Filtrer og sorter»-overskrift for å vise eventuelle alternativer for filtrering eller sortering. Minst én av Aktiver filtrering eller Aktiver sortering må være aktivert for at overskriften «Filtrer og sorter» skal vises.

Samlingsliste-sider

Samlingsliste-siden viser alle samlingene som er tilgjengelig i Nettbutikk-salgskanalen.

Innstillingene for samlingslistesiden
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på siden.
Sorter samlinger etter

Bestemmer i hvilken rekkefølge samlingene skal vises:

 • Alfabetisk, A-Å – Viser samlingene i alfabetisk rekkefølge.
 • Alfabetisk, Å-A – Viser samlingene i motsatt alfabetisk rekkefølge.
 • Dato, ny til gammel – Viser samlingene fra nyest til eldst, basert på når hver samling ble opprettet i butikken.
 • Dato, eldst til nyest – Viser samlingene fra eldst til nyest, basert på når hver samling ble opprettet i butikken.
 • Produktantall, høy til lav – Viser samlingene basert på hvor mange produkter de inneholder, fra høyest til lavest.
 • Produktantall, lavt til høyt – Viser samlingene basert på hvor mange produkter de inneholder, fra lavest til høyest.
Bildeforhold Bildeforholdet for samlingsbildene:
 • Tilpass til bilde (standard) – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
 • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
 • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
Fargepalett Bakgrunnsfargen til delen med samlingstittel og utfylling av bilder. Kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.
Legg til bildemarg Legger til ekstra plass rundt samlingsbildene.

Sider

Du kan opprette egendefinerte sider i Shopify-administrator for å opprette innhold til kundene, som en Om oss-side, eller ekstra informasjon om produktene. Disse sidene har ingen ekstrainnstillinger i temaredigeringsprogrammet.

Bloggsider

Bloggsider er startsiden for blogger du oppretter i Shopify-administrator. Som standard inneholder de seksjonen Blogginnlegg.

Innstillinger for blogginnlegg-seksjonen

Seksjonen med blogginnlegg viser de nyeste blogginnleggene i bloggen. Hvert blogginnlegg viser et bloggbilde, bloggens tittel og enten utdraget eller de første ordene i blogginnlegget. På større skjermer kan du velge om du vil vise blogginnlegg i et rutenett eller i kollasj-format.

Innstillingene for seksjonen med blogginnlegg
Innstilling Beskrivelse
Layout på store skjermer Viser blogginnlegg i enten et rutenett eller en kollasj.
Vis fremhevet bilde Viser det fremhevede bildet i blogginnlegget.
Høyde på fremhevet bilde Bruk rullegardinmenyen til å velge mellom standardinnstillingen Tilpass til bildet, Lite, Middels eller Stort.
Vis dato For hvert blogginnlegg, viser datoen blogginnlegget ble publisert.
Vis forfatter For hvert blogginnlegg, viser forfatteren av blogginnlegget.

Blogginnleggsider

Blogginnleggsider viser innholdet i blogginnlegget. Som standard inneholder de seksjonen Blogginnlegg. Seksjonen Blogginnlegg har ingen justerbare innstillinger i seg selv, men inneholder følgende standardblokker:

 • Utvalgt bilde
 • Tittel
 • Del
 • Innhold

Fremhevet bildeblokk

Innstillingene for den fremhevede bildeblokken på blogginnleggsiden
Innstilling Beskrivelse
Høyde på fremhevet bilde

Fastslår høyden til blogginnleggets fremhevede bilde:

 • Tilpass til bilde (standard) – Beholder bildets opprinnelige størrelsesforhold.
 • Bildespesifikasjonene er oppsummert nedenfor. Velg mellom et lite, middels eller stort fremhevet bilde:

Utvalgte bildestørrelser

Størrelser på fremhevet bilde-blokken på blogginnleggsiden
Små kort Store kort
Høyde på lite fremhevet bilde

 • Datamaskin – 177 piksler
 • Nettbrett – 143 piksler
 • Mobil – ikke tilgjengelig
Høyde på stort fremhevet bilde

 • Datamaskin - 275 piksler
 • Nettbrett – 220 piksler
 • Mobil – 110 piksler
Høyde på middels fremhevet bilde

 • Datamaskin – 307 piksler
 • Nettbrett – 219 piksler
 • Mobil – ikke tilgjengelig
Høyde på middels fremhevet bilde

 • Datamaskin – 550 piksler
 • Nettbrett – 440 piksler
 • Mobil – 220 piksler
Høyde på stort fremhevet bilde

 • Datamaskin – 407 piksler
 • Nettbrett – 275 piksler
 • Mobil – ikke tilgjengelig
Høyde på stort fremhevet bilde

 • Datamaskin – 825 piksler
 • Nettbrett – 660 piksler
 • Mobil – 330 piksler

Tittelblokk

Innstillingene for tittelblokken på blogginnleggsiden
Innstilling Beskrivelse
Vis dato Viser datoen blogginnlegget ble publisert.
Vis forfatter Viser forfatteren av blogginnlegget.

Delingsblokk

Denne blokken viser en klikkbar kobling som lar kundene dele blogginnlegget i sosiale medier.

Innstillingene for delingsblokken på siden med blogginnlegg
Innstilling Beskrivelse
Tekst Den klikkbare teksten kunden klikker på for å dele blogginnlegget i sine sosiale medier.

Innholdsblokk

Innholdsblokken viser innholdet i blogginnlegget. Den har ingen justerbare innstillinger.

Handlekurvside

Som standard har handlekurvsiden seksjonene Varer og Delsum.

Innstillinger for vareseksjonen

Varer-seksjonen viser produktene og antallet en kunde har lagt i handlekurven.

Innstillingene for vareseksjonen på handlekurvsiden
Innstilling Beskrivelse
Vis selger Viser leverandørene av hvert produkt i handlekurven.

Innstillinger for delsum-seksjonen

Delsum-seksjonen har blokkene Delsum-pris og Gå til kassen-knapp. Ingen av blokkene har justerbare innstillinger.

Innstillingene for delsum-seksjonen på handlekurvsiden
Innstilling Beskrivelse
Aktiver handlekurvnotat Viser feltet Handlekurvnotat, der kunder kan oppgi tilleggsinformasjon.

Passordside

Passordsiden vises når passordbeskyttelse er aktivert i nettbutikken, og en kunde prøver å besøke nettstedet. Denne siden har en egen overskrift og bunntekst, og inneholder en seksjon for E-postregistrering som standard.

Seksjon for passordoverskrift

Innstillingene for passordoverskrift-seksjonen på passordsiden
Innstilling Beskrivelse
Logobilde Logoen du vil vise.
Egendefinert logobredde Logoens bredde. Kan være en hvilken som helst multippel av 10, fra 50 px til 250 px. Standardverdien er 100 px.
Bakgrunnsoppsett Bakgrunnen for passordoverskriftsseksjonen og bildemarg kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.

Seksjon for e-postregistrering

Denne seksjonen er ment for å gi kundene en måte å registrere seg for e-postmarkedsføringen din på, slik at de kan finne ut mer om bedriften, som når den åpner.

Innstillingene for delen med e-postregistrering på passordsiden
Innstilling Beskrivelse
Fargepalett Bakgrunnsfargen for seksjonen med e-postregistrering Kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.
Gjør seksjonen til full bredde Utvider seksjonen til bredden av nettleservinduet.

Overskriftsblokk

Innstillingene for overskriftsblokken i passordoverskrift-seksjonen på passordsiden
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen.

Underoverskriftsblokk

Innstillingene for overskriftsblokken i passordoverskrift-seksjonen på passordsiden
Innstilling Beskrivelse
Beskrivelse Tekstinnholdet i seksjonen.

Blokk for e-postskjema

Denne blokken viser e-postskjemafeltet, der kunder kan angi e-postadressen sin. Denne blokken har ingen justerbare innstillinger.

Seksjon for passordbunntekst

Innstillingene for seksjonen for passordbunntekst på passordsiden
Innstilling Beskrivelse
Fargepalett Bakgrunnsfargen på seksjonen for passordbunntekst. Kan velges mellom Aksent 1, Aksent 2, Bakgrunn 1, Bakgrunn 2 eller Omvendt.

404-side

404-siden vises når en kunde prøver å besøke en kobling til nettstedet som ikke eksisterer, som en produktside for et produkt du har slettet fra butikken. Denne siden har ingen justerbare innstillinger.

Søkeside

Søkesiden er der kunder kan søke etter bestemte produkter eller sider i nettbutikken. Siden inneholder som standard en Søkeresultat-seksjon.

Innstillinger for søkeresultat-seksjonen

Innstillingene for søkeresultatseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Bildeforhold Bildeforholdet for bildene til de anbefalte produktene:
 • Tilpass til bilde (standard) – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
 • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
 • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over produktbildet, vises det sekundære produktbildet hvis produktet har et.
Legg til bildemarg Legger til ekstra plass rundt produktbildene.
Vis kantlinje for bilde Viser en kant rundt bildet.
Vis selger Viser selgeren for hvert produkt.
Vis produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall vurderinger i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en produktvurderingsapp, som Shopify Product Reviews, og metafelt-definisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.
Vis dato For hvert blogginnlegg, viser datoen blogginnlegget ble publisert.
Vis forfatter For hvert blogginnlegg, viser forfatteren av blogginnlegget.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis