Vis SKU-numre på produktsider

SKU-er (lagerbeholdningsenheter) er tall, vanligvis alfanumeriske, som brukes til å identifisere og spore lagerbeholdning. Hvis en butikk bruker SKU-er, tilordnes et unikt nummer til hver individuelle produktvariant. Du kan vise SKU-numre for varianter på produktsider ved å redigere temakoden:

Eksempel på variant-SKU

Seksjonerte og ikke-seksjonerte temaer

Trinn for kategoriserte temaer

Vis SKU-numre på produktsider

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere, klikk på -knappen for å åpne handlingsmenyen, og klikk deretter på Rediger kode.
 3. I Seksjoner-katalogen klikker du på product.liquid eller product-template.liquid.
 4. Finn følgende Liquid-tagg:
{{ product.title }}

Dette er koden som gjengir produkttitlene dine på produktsiden.

 1. På en ny linje under kodelinjen som inneholder {{ product.title }} limer du inn følgende kode:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}
<span class="variant-sku">{{ current_variant.sku }}</span>
 1. Klikk på Lagre.

Velg tema

Trinnene for denne tilpasningen varierer avhengig av ditt valgte tema. Klikk på knappen for ditt tema og følg instruksjonene.

Legg til SKU-numre til produktvariantene fra administrator

Hvis du vil at SKU-er skal vises på produktsidene, må du legge til SKU-numre i produktvariantene dine i Shopify-administrator.

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil redigere.

 3. For produkter med flere varianter, legger du til SKU-numre i Varianter-seksjonen:

 4. Klikk på Lagre.

Trinn for ukategoriserte temaer

Vis SKU-numre på produktsider

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere, klikk på -knappen for å åpne handlingsmenyen, og klikk deretter på Rediger kode.
 3. I Maler -katalogen klikker du på product.liquid.
 4. Finn følgende Liquid-tagg:
{{ product.title }}

Dette er koden som gjengir produkttitlene dine på produktsiden.

 1. På en ny linje under kodelinjen som inneholder {{ product.title }}, limer du inn følgende:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}
<span class="variant-sku">{{ current_variant.sku }}</span>
 1. Klikk på Lagre.
 2. Hvis du bruker et gratis Shopify-tema som ikke er Brooklyn eller Venture, finn følgende kodelinje:
var selectCallback = function(variant, selector) {

Hvis du ikke finner koden ovenfor i product.liquid, finner du den i theme.liquid, i Layout-katalogen.

 • Brooklyn og Venture: Hvis du bruker Brooklyn eller Venture, må du finne og redigere en annen kodelinje. I katalogen Materiell klikker du på theme.js.liquid og finner følgende kodelinje:
theme.productVariantCallback = function (variant, selector) {
 1. Lim inn følgende kode på en ny linje under:
if (variant) {
   document.querySelector('.variant-sku').innerText = variant.sku;
  }
  else {
   document.querySelector('.variant-sku').innerText = '';
  }

Koden din skal se omtrent slik ut:

var selectCallback = function(variant, selector) {

   if (variant) {
    document.querySelector('.variant-sku').innerText = variant.sku;
   }
   else {
    document.querySelector('.variant-sku').innerText = '';
   }

    self.productPage({
     money_format: theme.moneyFormat,
     variant: variant,
     selector: selector,
     translations: {
      add_to_cart : theme.productStrings.addToCart,
      sold_out : theme.productStrings.soldOut,
      unavailable : theme.productStrings.unavailable
     }
    });
   };
 1. Klikk på Lagre.

Legg til SKU-numre til produktvariantene fra administrator

Hvis du vil at SKU-er skal vises på produktsidene, må du legge til SKU-numre i produktvariantene dine i Shopify-administrator.

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil redigere.

 3. For produkter med flere varianter kan du legge til SKU-numre i seksjonen Varianter:

  SKUs
  For produkter uten varianter kan du legge til SKU-nummeret i seksjonen Lagerbeholdning:
  SKU for products without variants

 4. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis