Vis SKU-numre på produktsider

SKU-er (lagerbeholdningsenheter) er tall, vanligvis alfanumeriske, som brukes til å identifisere og spore lagerbeholdning. Hvis en butikk bruker SKU-er, tilordnes et unikt nummer til hver individuelle produktvariant. Du kan vise SKU-numre for varianter på produktsider ved å redigere temakoden:

Eksempel på variant-SKU


Seksjonerte og ikke-seksjonerte temaer

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis