Hiển thị số SKU trên trang sản phẩm

SKU (đơn vị lưu kho) là số, thường là chữ và số, được sử dụng để giúp xác định sản phẩm và theo dõi hàng trong kho. Nếu cửa hàng sử dụng SKU, mỗi mẫu mã sản phẩm sẽ được chỉ định một số duy nhất. Bạn có thể hiển thị số SKU cho mẫu mã trên trang sản phẩm bằng cách chỉnh sửa mã chủ đề:

Ví dụ về SKU mẫu mã


Chủ đề có phân mục và không phân mục

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí