Thay thế "Thêm vào giỏ hàng" bằng liên kết liên hệ

Bạn có thể thay thế nút Thêm vào giỏ hàng bằng liên kết email hoặc biểu mẫu liên hệ. Ví dụ: Bạn có thể thay thế nút Thêm vào giỏ hàng đối với sản phẩm hiện không được rao bán hoặc đối với sản phẩm được đặt hàng.

Chủ đề có phân mục và không phân mục

Các bước đối với Chủ đề có phân mục

Chọn chủ đề

Có nhiều bước tùy chỉnh khác nhau phụ thuộc vào việc bạn đang sử dụng chủ đề Narrative hay chủ đề miễn phí khác do Shopify phát triển. Nhấp vào nút dành cho chủ đề của bạn trước khi làm theo hướng dẫn dưới đây:

Các bước đối với Chủ đề không phân mục

Tạo mẫu sản phẩm mới

Để thay thế nút Thêm vào giỏ hàng của sản phẩm, bạn cần tạo mẫu sản phẩm tùy chỉnh cho sản phẩm đó.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào nút ... để mở menu thao tác, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa mã.
 3. Trong thư mục Mẫu, nhấp vào Thêm mẫu mới.
 4. Tạo mẫu sản phẩm:
  • Trong menu thả xuống, chọn Sản phẩm.
  • Đặt tên cho mẫu requires-contact.
  • Nhấp vào Tạo mẫu.

Ẩn nút Thêm vào giỏ hàng

 1. Trong tệp mục product.requires-contact.liquid mới, tìm mã HTML cho nút Thêm vào giỏ hàng. Bạn có thể tìm từ cart.

Mỗi chủ đề sẽ có mã khác nhau cho nút Thêm vào giỏ hàng. Tìm thẻ <input> hoặc <button> với văn bản như Add to cart, AddToCart hoặc add-to-cart.

Đối với chủ đề Debut, mã nút Thêm vào giỏ hàng có dạng như sau:

<button type="submit" name="add" id="AddToCart-{{ section.id }}" {% unless current_variant.available %}disabled="disabled"{% endunless %} class="btn product-form__cart-submit{% if product.options.size == 1 and product.variants[0].title == 'Default Title' %} product-form__cart-submit--small{% endif %}">
 <span id="AddToCartText-{{ section.id }}">
  {% unless current_variant.available %}
   {{ 'products.product.sold_out' | t }}
  {% else %}
   {{ 'products.product.add_to_cart' | t }}
  {% endunless %}
 </span>
</button>
 1. Khi bạn tìm thấy mã, hãy đặt mã trong thẻ Liquid {% comment %}{% endcomment %}. Như vậy, mã sẽ không hiển thị trên cửa hàng của bạn, nhưng bạn có thể hiển thị lại mã một cách dễ dàng hơn nếu muốn thay đổi mẫu mới sau này.

Với chủ đề Debut, mã được sửa đổi sẽ có dạng như sau:

{% comment %}
<button type="submit" name="add" id="AddToCart-{{ section.id }}" {% unless current_variant.available %}disabled="disabled"{% endunless %} class="btn product-form__cart-submit{% if product.options.size == 1 and product.variants[0].title == 'Default Title' %} product-form__cart-submit--small{% endif %}">
 <span id="AddToCartText-{{ section.id }}">
  {% unless current_variant.available %}
   {{ 'products.product.sold_out' | t }}
  {% else %}
   {{ 'products.product.add_to_cart' | t }}
  {% endunless %}
 </span>
</button>
{% endcomment %}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm liên kết email hoặc biểu mẫu liên hệ

Vì đã ẩn nút Thêm vào giỏ hàng, bạn có thể thêm nội dung bạn muốn hiển thị thay vào đó.

Liên kết email

 1. Trên một dòng mới phía dưới thẻ Liquid {% endcomment %} mà bạn đã thêm ở bước trước, hãy thêm mã HTML cho liên kết email:
Please <a href="mailto:{{ shop.email }}">contact us</a> if you are
interested in this product.
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Biểu mẫu liên hệ

Bạn có thể thêm biểu mẫu liên hệ vào mẫu sản phẩm mới bằng cách sao chép mã từ mẫu trang liên hệ của chủ đề. Để thêm biểu mẫu liên hệ:

 1. Trong thư mục Templates, nhấp vào page.contact.liquid.
 2. Tìm thẻ Liquid {% form 'contact' %} trong tệp.
 3. Sao chép tất cả mã từ thẻ Liquid {% form 'contact' %} xuống thẻ Liquid {% endform %}. Thêm thẻ biểu mẫu Liquid vào mã bạn sao chép.
 4. Quay lại tệp mới product.requires-contact.liquid của bạn trong thư mục Mẫu.
 5. Tìm thẻ có kết thúc là </form> trong mã. Trên một dòng mới bên dưới thẻ có kết thúc là </form>, dán mã cho biểu mẫu liên hệ.
 6. Bước tiếp theo là đặt mã bạn vừa dán vào thẻ div HTML. Thuộc tính lớp có trong mã thẻ div sẽ đảm bảo biểu mẫu liên hệ của bạn kết xuất chính xác trên trang.

Trên một dòng mới phía trên {% form 'contact' %}, dán mã sau:

<div class="form-vertical"></div>

Dán mã sau vào một dòng mới bên dưới {% endform %}:

</div>
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉ định mẫu mới cho sản phẩm

Vì mẫu đã hoàn tất, bạn có thể chỉ định mẫu cho tất cả sản phẩm bạn muốn ẩn nút Thêm vào giỏ hàng.

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Sản phẩm.
 2. Nhấp vào tên sản phẩm bạn muốn ẩn nút Thêm vào giỏ hàng.
 3. Trên trang sản phẩm của trang quản trị Shopify, trong Cửa hàng trực tuyến, chọn mẫu requires-contact mới trong menu thả xuống Mẫu chủ đề.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Lặp lại những bước này đối với mỗi sản phẩm bạn muốn thêm mẫu mới.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí