Thay thế "Thêm vào giỏ hàng" bằng liên kết liên hệ

Bạn có thể thay thế nút Thêm vào giỏ hàng bằng liên kết email hoặc biểu mẫu liên hệ. Ví dụ: Bạn có thể muốn thay thế nút Thêm vào giỏ hàng đối với sản phẩm hiện không được rao bán hoặc đối với sản phẩm được đặt hàng.

Chủ đề có phân mục và không phân mục


Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí