Thêm biểu ngữ thông báo

Bạn có thể thêm biểu ngữ trên trang web để thông báo những thông tin quan trọng về doanh nghiệp của bạn đến khách hàng.

Bạn có thể thêm biểu ngữ để làm nổi bật những thông tin sau:

  • bất kỳ sự cố chậm trễ nào trong vận chuyển hoặc vùng không chấp nhận lô hàng quốc tế
  • bất kỳ trang chính sách nào mới hoặc được cập nhật
  • bất kỳ khuyến mãi nào tại thời điểm này, như thẻ quà tặng mới

Một số chủ đề có tích hợp sẵn tính năng biểu ngữ, trong khi những chủ đề khác yêu cầu bạn tải ứng dụng để có biểu ngữ.

Kiểm tra xem chủ đề của bạn có tính năng biểu ngữ hay không

Để kiểm tra xem chủ đề của bạn có tính năng biểu ngữ hay không, sử dụng những cách sau:

  • Truy cập Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh). Trong mục Đầu trang, tìm kiếm các cụm từ như "Thanh thông báo" hoặc "Cài đặt biểu ngữ".
  • Xem tài liệu về chủ đề. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề được Shopify hỗ trợ, hãy tham khảo mục Chủ đề từ Shopify.
  • Liên hệ với nhà phát triển chủ đề. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề được Shopify hỗ trợ, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ chủ đề của Shopify.

Nếu chủ đề có tích hợp sẵn tính năng biểu ngữ, thực hiện theo tài liệu về chủ đề để thêm biểu ngữ vào trang web. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề được Shopify hỗ trợ, hãy tham khảo mục Chủ đề từ Shopify.

Nếu chủ đề không có tính năng biểu ngữ hoặc tính năng được tích hợp sẵn không có cài đặt như bạn mong muốn, bạn có thể tải xuống ứng dụng biểu ngữ.

Tải xuống ứng dụng biểu ngữ

  1. Truy cập Shopify App Store.
  2. Tìm kiếm ứng dụng bằng các cụm từ như banner message hoặc announcement bar.
  3. Khi tìm được ứng dụng bạn muốn, mở trang hồ sơ ứng dụng và nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).

Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt ứng dụng và bất kỳ tài liệu nào của nhà phát triển ứng dụng để thêm biểu ngữ vào cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí