Cá nhân hóa thẻ quà tặng bằng hình ảnh tùy chỉnh

Tải lên hình ảnh mới cho thẻ quà tặng

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến Cửa hàng trực tuyến> Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào nút ... > Chỉnh sửa mã.
 3. Trong thư mục Phần tử, nhấp vào Add a new asset (Thêm phần từ mới).
 4. Nhấp vào Chọn tệp để duyệt xem hình ảnh thẻ quà tặng mới trên máy tính và tải lên hình ảnh. Chúng tôi gợi ý sử dụng tên tệp đơn giản, ví dụ như blue-giftcard.png.

 5. Nhấp vào Upload asset (Tải phần tử lên). Hình ảnh thẻ quà tặng mới sẽ xuất hiện trong thư mục Phần tử. Lưu ý phần mở rộng tệp (.png hoặc .jpg).

Chỉnh sửa tệp mẫu thẻ quà tặng để sử dụng hình ảnh mới

 1. Trong thư mục Templates, nhấp vào gift-card.liquid.
 2. Tìm mã sau trong tệp:
<img src="{{ 'gift-card/card.svg' | shopify_asset_url }}" alt="">
 1. Thay thế bằng đoạn mã sau:
<img src="{{ 'blue-giftcard.png' | asset_img_url: '1024x1024' }}" alt="">
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trước hình ảnh thẻ quà tặng mới

 1. Từ trình biên tập mã chủ đề, ở góc trên bên phải, nhấp vào Tùy chỉnh chủ đề.
 2. Mở trình biên tập chủ đề.
 3. Trong menu thả xuống ở đầu trang hoặc menu Mẫu trên thiết bị di động, chọn Thẻ quà tặng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí