Yêu cầu khách hàng chọn một tùy chọn

Khi khách hàng truy cập trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của bạn, mẫu mã có sẵn đầu tiên sẽ được chọn theo mặc định. Bạn có thể sử dụng tùy chỉnh này để tắt tính năng tự động chọn mẫu mã có sẵn đầu tiên. Như vậy, khách hàng sẽ được nhắc chọn mẫu mã theo cách thủ công trước khi hiển thị một mẫu mã.

Chọn một tùy chọn

Chủ đề có phân mục và không phân mục

Các bước đối với Chủ đề có phân mục

Chọn chủ đề

Có nhiều bước tùy chỉnh khác nhau phụ thuộc vào chủ đề bạn chọn. Nhấp vào nút chủ đề của bạn trước khi thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Các bước đối với Chủ đề không phân mục

Thêm lời nhắc vào menu thả xuống mẫu mã

Để thêm lời nhắc vào menu thả xuống mẫu mã:

 1. Trong thư mục Đoạn mã, nhấp vào Thêm đoạn mã mới.
 2. Đặt tên cho đoạn mã mới pick-an-option.

Thêm đoạn mã mới

 1. Trong tập tin của đoạn mã mới, dán mã lưu trữ trên GitHub.
 2. Nhấp vào Save (Lưu).
 3. Trong thư mục Layout, nhấp vào theme.liquid.
 4. Tìm thẻ có kết thúc là </body> ở gần phía dưới cùng của tập tin. Trên dòng mới nằm ngay phía trên thẻ có kết thúc là </body>, dán vào mã sau:
{% render 'pick-an-option' %}

Đưa vào đoạn mã về chọn một phương án

 1. Nhấp vào Save (Lưu).
 2. Tìm tập tin chứa biểu mẫu "add to cart" (thêm vào giỏ hàng). Tập tin này sẽ có thuộc tính action được đặt thành /cart/add. Tập tin này sẽ là một trong bốn tập tin sau:

  • mẫu product.liquid trong phần Templates (Mẫu)
  • bố cục theme.liquid trong phần Bố cục
  • đoạn mã product.liquid trong phần Snippets (Đoạn mã)
  • đoạn mã single-product.liquid trong phần Snippets (Đoạn mã)
 3. Tìm mã sau trong biểu mẫu:

<option {% if variant == product.selected_or_first_available_variant %} selected="selected" {% endif %} data-sku="{{ variant.sku }}" value="{{ variant.id }}">{{ variant.title }} - {{ variant.price | money_with_currency }}</option>

hoặc

<option {% if variant == current_variant %} selected="selected" {% endif %} data-sku="{{ variant.sku }}" value="{{ variant.id }}">{{ variant.title }} - {{ variant.price | money_with_currency }}</option>

Thay bằng:

<option {% if forloop.length <= 1 and variant == product.selected_or_first_available_variant %} selected="selected" {% endif %} data-sku="{{ variant.sku }}" value="{{ variant.id }}">{{ variant.title }} - {{ variant.price | money_with_currency }}</option>
 1. Tìm và thay thế mã sau:
  • Minimal, Pop hoặc Supply: Nếu bạn sử dụng chủ đề Minimal, Pop hoặc Supply, hãy tìm tất cả những lần xuất hiện của mã này:
{% assign featured_image = product.selected_or_first_available_variant.featured_image | default: product.featured_image %}

Thay bằng:

{% assign featured_image = product.selected_variant.featured_image | default: product.featured_image %}
 • Các chủ đề miễn phí khác của Shopify: Nếu bạn sử dụng bất kỳ chủ đề Shopify nào khác, hãy tìm mã này:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}

Thay bằng:

{% assign current_variant = product.selected_variant %}
 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ cho nút Thêm vào giỏ hàng

Bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ cho nút Thêm vào giỏ hàng để các sản phẩm không hiển thị là "Không có" trước khi thao tác lựa chọn được thực hiện.

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.
 3. Trong hộp Lọc, bắt đầu nhập unavailable để hiển thị bản dịch của từ "Unavailable".
 4. Thay thế từ Unavailable thành Make a selection.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí