Yêu cầu khách hàng chọn một tùy chọn

Khi khách hàng truy cập trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của bạn, mẫu mã có sẵn đầu tiên sẽ được chọn theo mặc định. Bạn có thể sử dụng tùy chỉnh này để tắt tính năng tự động chọn mẫu mã có sẵn đầu tiên. Như vậy, khách hàng sẽ được nhắc chọn mẫu mã theo cách thủ công trước khi hiển thị mẫu mã. )

Pick an option

Chủ đề có phân mục và không phân mục

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí