ให้ลูกค้าเลือกตัวเลือก

เมื่อลูกค้าเข้าชมหน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ตัวเลือกสินค้าแรกที่มีอยู่จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้การปรับแต่งนี้เพื่อปิดใช้การเลือกตัวเลือกสินค้าแรกที่มีอยู่โดยอัตโนมัติได้ ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าจะได้รับแจ้งให้เลือกตัวเลือกสินค้าด้วยตนเองก่อนที่จะแสดงตัวเลือกสินค้า )

Pick an option

หมายเหตุ: เนื่องจากการปรับแต่งนี้ป้องกันไม่ให้ระบบเลือกตัวเลือกสินค้าตามค่าเริ่มต้น ธีมของคุณอาจไม่แสดงราคาสินค้าจนกว่าลูกค้าจะเลือกตัวเลือกสินค้า นี่คือพฤติกรรมที่คาดหวังไว้เนื่องจากสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้านั้นไม่มีราคาที่แนะนำไว้ ดังนั้นราคาที่แสดงจะกําหนดโดยตัวเลือกสินค้าที่เลือก

ธีมที่แบ่งส่วนและธีมที่ไม่แบ่งส่วน

หมายเหตุ: ขั้นตอนสำหรับบทแนะนำการใช้งานนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ธีมที่แบ่งส่วน หรือไม่แบ่งส่วน อยู่ โดยธีมที่แบ่งส่วนจะให้คุณสามารถลากและวางวัตถุเพื่อจัดการเลย์เอาต์ของหน้าแรกได้ ในขณะที่ธีมที่ไม่แบ่งส่วนนั้นไม่สามารถทำได้

หากต้องการทราบว่าธีมของคุณรองรับส่วนหรือไม่ ให้ไปที่หน้าแก้ไขโค้ดของธีม หากมีไฟล์ในไดเรกทอรีส่วน หมายความว่าคุณกำลังใช้ธีมที่แบ่งส่วน ธีมที่ไม่แบ่งส่วนเปิดตัวก่อนเดือนตุลาคม 2016 และไม่มีไฟล์ในไดเรกทอรีส่วน

หากคุณใช้ธีมที่แบ่งส่วน ให้คลิกปุ่ม ธีมที่แบ่งส่วน แล้วดำเนินการตามคำแนะนำ หากคุณใช้ธีมที่ไม่แบ่งส่วนซึ่งเป็นรุ่นเก่า ให้คลิกปุ่ม ธีมที่ไม่แบ่งส่วน แล้วดำเนินการตามคำแนะนำ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี