เพิ่มตัวเลือกการห่อของขวัญลงในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

คุณสามารถเสนอบริการห่อของขวัญให้กับลูกค้าได้ในหน้าตะกร้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ สำหรับลูกค้าที่ต้องการห่อสินค้าของพวกเขา คุณสามารถเรียกเก็บค่าบริการในอัตราค่าจัดส่งตายตัวหรือเรียกเก็บค่าบริการต่อรายการสินค้าได้

การห่อของขวัญ

สร้างสินค้าห่อของขวัญ

ก่อนอื่นคุณจะต้องสร้างตัวเลือกการห่อของขวัญเป็นสินค้า:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกเพิ่มสินค้า

 3. สร้างสินค้าห่อของขวัญ เช่นเดียวกับที่คุณสร้างสินค้าอื่นๆ:

  Create a gift-wrap product

 • คุณสามารถใช้คำอธิบายสินค้าเพื่ออธิบายว่าจะใช้วัสดุใดในการห่อสินค้า
 • แสดงราคาค่าบริการที่คุณต้องการเรียกเก็บสำหรับสินค้าห่อของขวัญ หากคุณต้องการให้บริการห่อของขวัญฟรี ให้ตั้งราคาสินค้าห่อของขวัญของคุณเป็น 0
 • คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพสินค้าเพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคำสั่งซื้อที่จะได้รับการห่อของขวัญนั้นจะมีลักษณะอย่างไร
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าห่อของขวัญของคุณมีสินค้าคงคลัง หรือจะปรับการตั้งค่าเพื่อให้ Shopify ไม่สามารถติดตามสินค้าคงคลังของสินค้าห่อของขวัญได้ หากร้านค้าของคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลิกทำเครื่องหมายติดตามปริมาณเพื่อป้องกันไม่ให้ Shopify ติดตามสินค้าคงคลังของสินค้าห่อของขวัญ
 1. คลิกที่ “บันทึก

สร้างเมนู

ถัดไป ให้สร้างเมนูที่ชี้ไปยังสินค้าห่อของขวัญของคุณ:

สร้างส่วนย่อยของโค้ด

เพิ่มค่าบริการอัตราค่าจัดส่งตายตัวสำหรับการห่อของขวัญ

วางโค้ดต่อไปนี้และบันทึก:

{% if linklists.gift-wrapping.links.size > 0 and
linklists.gift-wrapping.links.first.type == 'product_link' %}

<div
 id="is-a-gift"
 style="clear: left; margin: 30px 0"
 class="clearfix rte"
>
 <p>
  <input
   id="gift-wrapping"
   type="checkbox"
   name="attributes[gift-wrapping]"
   value="yes"
   {% if cart.attributes.gift-wrapping %}
   checked="checked"
   {% endif %}
   style="float: none"
  />
  <label
   for="gift-wrapping"
   style="display:inline; padding-left: 5px; float: none;"
  >
   For {{ linklists.gift-wrapping.links.first.object.price | money }}
   please wrap the products in this order.
  </label>
 </p>
 <p>
  <label style="display:block" for="gift-note"
   >Gift message (free and optional):</label
  >
  <textarea name="attributes[gift-note]" id="gift-note">
{{ cart.attributes.gift-note }}</textarea
  >
 </p>
</div>

{% assign id = linklists.gift-wrapping.links.first.object.variants.first.id
%} {% assign gift_wraps_in_cart = 0 %} {% for item in cart.items %} {% if
item.id == id %} {% assign gift_wraps_in_cart = item.quantity %} {% endif %}
{% endfor %}

<style>
 #updates_{{ id }} { display: none; }
</style>

<script>

 Shopify.Cart = Shopify.Cart || {};

 Shopify.Cart.GiftWrap = {};

 Shopify.Cart.GiftWrap.set = function() {
  var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

  var request = {
   method: 'POST',
   headers: headers,
   body: JSON.stringify({ updates: { {{ id }}: 1 }, attributes: { 'gift-wrapping': true } })
  };
  fetch('/cart/update.js', request)
  .then(function() {
   location.href = '/cart';
  });
 }

 Shopify.Cart.GiftWrap.remove = function() {
  var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

  var request = {
   method: 'POST',
   headers: headers,
   body: JSON.stringify({ updates: { {{ id }}: 0 }, attributes: { 'gift-wrapping': '', 'gift-note': '' } })
  };
  fetch('/cart/update.js', request)
  .then(function() {
   location.href = '/cart';
  });
 }

 // If we have nothing but gift-wrap items in the cart.
 {% if cart.items.size == 1 and gift_wraps_in_cart > 0 %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.remove();
 });
 // If we have more than one gift-wrap item in the cart.
 {% elsif gift_wraps_in_cart > 1 %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 // If we have a gift-wrap item in the cart but our gift-wrapping cart attribute has not been set.
 {% elsif gift_wraps_in_cart > 0 and cart.attributes.gift-wrapping == blank %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 // If we have no gift-wrap item in the cart but our gift-wrapping cart attribute has been set.
 {% elsif gift_wraps_in_cart == 0 and cart.attributes.gift-wrapping != blank %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 {% endif %}

 // When the gift-wrapping checkbox is checked or unchecked.
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  document.querySelector('[name="attributes[gift-wrapping]"]').addEventListener("change", function(event) {
   if (event.target.checked) {
    Shopify.Cart.GiftWrap.set();
   } else {
    Shopify.Cart.GiftWrap.remove();
   }

  });

  document.querySelector('#gift-note').addEventListener("change", function(evt) {
   var note = evt.target.value;
   var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

   var request = {
    method: 'POST',
    headers: headers,
    body: JSON.stringify({ attributes: { 'gift-note': note } })
   };

   fetch('/cart/update.js', request);
  });
 });
</script>

{% else %}

<p style="clear: left; margin: 30px 0" class="rte">
 You attempted to add a gift-wrapping script to your shopping cart, but it
 won't work because you don't have a link list with handle
 <code>gift-wrapping</code> which, in turn, contains a link to your
 gift-wrapping product. Please review the steps outlined
 <a
  href="https://help.shopify.com/manual/online-store/themes/os/customize/add-gift-wrap-option"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer nofollow"
  >here</a
 >.
</p>

{% endif %}

เพิ่มค่าบริการที่คูณด้วยจํานวนสินค้าในคำสั่งซื้อ

ด้วยตัวเลือกนี้ หากมีสินค้าสามรายการในคำสั่งซื้อ ค่าบริการห่อของขวัญจะถูกคูณด้วยสาม วางโค้ดต่อไปนี้และบันทึก:

{% if linklists.gift-wrapping.links.size > 0 and
linklists.gift-wrapping.links.first.type == 'product_link' %}

<div
 id="is-a-gift"
 style="clear: left; margin: 30px 0"
 class="clearfix rte"
>
 <p>
  <input
   id="gift-wrapping"
   type="checkbox"
   name="attributes[gift-wrapping]"
   value="yes"
   {% if cart.attributes.gift-wrapping %}
   checked="checked"
   {% endif %}
   style="float: none"
  />
  <label
   for="gift-wrapping"
   style="display:inline; padding-left: 5px; float: none;"
  >
   For {{ linklists.gift-wrapping.links.first.object.price | money }} per
   item, please wrap the products in this order.
  </label>
 </p>
 <p>
  <label style="display:block" for="gift-note"
   >Gift message (free and optional):</label
  >
  <textarea name="attributes[gift-note]" id="gift-note">
{{ cart.attributes.gift-note }}</textarea
  >
 </p>
</div>

{% assign id = linklists.gift-wrapping.links.first.object.variants.first.id
%} {% assign gift_wraps_in_cart = 0 %} {% for item in cart.items %} {% if
item.id == id %} {% assign gift_wraps_in_cart = item.quantity %} {% endif %}
{% endfor %} {% assign items_in_cart = cart.item_count | minus:
gift_wraps_in_cart %}

<style>
 #updates_{{ id }} { display: none; }
</style>

<script>

 Shopify.Cart = Shopify.Cart || {};

 Shopify.Cart.GiftWrap = {};

 Shopify.Cart.GiftWrap.set = function() {
  var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

  var request = {
   method: 'POST',
   headers: headers,
   body: JSON.stringify({ updates: { {{ id }}: {{ items_in_cart }} }, attributes: { 'gift-wrapping': true } })
  };
  fetch('/cart/update.js', request)
  .then(function() {
   location.href = '/cart';
  });
 }

 Shopify.Cart.GiftWrap.remove = function() {
  var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

  var request = {
   method: 'POST',
   headers: headers,
   body: JSON.stringify({ updates: { {{ id }}: 0 }, attributes: { 'gift-wrapping': '', 'gift-note': '' } })
  };
  fetch('/cart/update.js', request)
  .then(function() {
   location.href = '/cart';
  });
 }

 // If we have nothing but gift-wrap items in the cart.
 {% if cart.items.size == 1 and gift_wraps_in_cart > 0 %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.remove();
 });
 // If we don't have the right amount of gift-wrap items in the cart.
 {% elsif gift_wraps_in_cart > 0 and gift_wraps_in_cart != items_in_cart %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 // If we have a gift-wrap item in the cart but our gift-wrapping cart attribute has not been set.
 {% elsif gift_wraps_in_cart > 0 and cart.attributes.gift-wrapping == blank %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 // If we have no gift-wrap item in the cart but our gift-wrapping cart attribute has been set.
 {% elsif gift_wraps_in_cart == 0 and cart.attributes.gift-wrapping != blank %}
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  Shopify.Cart.GiftWrap.set();
 });
 {% endif %}

 // When the gift-wrapping checkbox is checked or unchecked.
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  document.querySelector('[name="attributes[gift-wrapping]"]').addEventListener("change", function(event) {
   if (event.target.checked) {
    Shopify.Cart.GiftWrap.set();
   } else {
    Shopify.Cart.GiftWrap.remove();
   }

  });

  document.querySelector('#gift-note').addEventListener("change", function(evt) {
   var note = evt.target.value;
   var headers = new Headers({ 'Content-Type': 'application/json' });

   var request = {
    method: 'POST',
    headers: headers,
    body: JSON.stringify({ attributes: { 'gift-note': note } })
   };

   fetch('/cart/update.js', request);
  });
 });
</script>

{% else %}

<p style="clear: left; margin: 30px 0" class="rte">
 You attempted to add a gift-wrapping script to your shopping cart, but it
 won't work because you don't have a link list with handle
 <code>gift-wrapping</code> which, in turn, contains a link to your
 gift-wrapping product. Please review the steps outlined
 <a
  href="https://help.shopify.com/manual/online-store/themes/os/customize/add-gift-wrap-option"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer nofollow"
  >here</a
 >.
</p>

{% endif %}

รวมส่วนย่อยของคุณไว้ในเทมเพลตร้านค้า

วิธีใส่ส่วนย่อยการห่อของขวัญในเทมเพลตตะกร้าสินค้าของคุณ:

 1. ในไดเรกทอรีส่วน ให้คลิก cart-template.liquid หากธีมของคุณไม่มี cart-template.liquid ให้คลิก cart.liquid ในไดเรกทอรีเทมเพลต

 2. ค้นหาแท็กปิด </form> ภายในโค้ดดังกล่าว ในบรรทัดใหม่เหนือแท็กปิด </form> ให้วางโค้ดต่อไปนี้:

{% render 'gift-wrapping' %}
 1. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี