เปลี่ยนจํานวนสินค้าที่แสดงในหน้าคอลเลกชัน

คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนสินค้าที่แสดงในหน้าคอลเลกชันของคุณได้โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าธีมของคุณในตัวแก้ไขธีม หรือโดยการแก้ไขโค้ดของธีมคุณ คุณสามารถแสดงจำนวนสินค้าที่คุณต้องการได้ตราบเท่าที่ไม่เกินขีดจํากัดสินค้าของ Shopify จำนวนหน้าละ 50 รายการ

ตรวจสอบการตั้งค่าธีมของคุณ

  1. ก่อนเปลี่ยนแปลงโค้ดธีมของคุณ ให้ไปที่ “ตัวแก้ไขธีม
  2. จากเมนูดรอปดาวน์ที่ด้านบนของหน้าหรือจากเมนูเทมเพลตบนมือถือ ให้เลือกหน้าคอลเลกชัน
  3. คลิกที่ “หน้าคอลเลกชัน” หรือ “คอลเลกชัน
  4. หากธีมของคุณมีการตั้งค่าให้เปลี่ยนแปลงจํานวนสินค้าที่แสดงในหน้าคอลเลกชัน ให้ปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
  5. คลิกที่ “บันทึก

หากธีมของคุณไม่มีการตั้งค่าให้เปลี่ยนแปลงจํานวนสินค้าที่แสดงต่อหน้า หรือหากมีการตั้งค่าแต่จำกัดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำมากเกินไป ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนถัดไปเพื่อแก้ไขโค้ดของธีมคุณ

อัปเดตไฟล์ collection-template.liquid

ในตัวอย่างข้างต้น จํานวนสินค้าเริ่มต้นต่อหน้าคือ 9 ตัวเลขนี้จะแตกต่างกันไปตามธีม คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขนี้เป็นจํานวนสินค้าที่คุณต้องการให้แสดงบนหน้าคอลเลกชันของคุณได้ จํานวนสินค้าสูงสุดต่อหน้าคือ 50 รายการ

ธีมบางธีมใช้ตัวแปรที่เรียกว่า limit แทนตัวเลขเพื่อระบุว่าจะแสดงสินค้ากี่รายการต่อหน้า หากธีมของคุณใช้ตัวแปร limit โค้ดจะมีลักษณะดังนี้:

 {% paginate collection.products by limit %}

หากธีมของคุณใช้ตัวแปร limit คุณจำเป็นจะต้องแทนที่ limit ด้วยตัวเลข ดังเช่นด้านบน นี่คือจำนวนของสินค้าที่จะแสดงบนหน้าคอลเลกชันแต่ละหน้า โดยตัวเลขจะต้องไม่เกินกว่า 50 โปรดทราบว่าการแทนที่ตัวแปรจำกัดด้วยตัวเลขจะเป็นการนำความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแบ่งหน้าในหน้าคอลเลกชันออกจากตัวแก้ไขธีม เราขอแนะนำไม่ให้คุณแก้ไขโค้ดธีมของคุณ เว้นแต่ว่าจะไม่สามารถบรรลุตัวเลขของสินค้าต่อหน้าที่ต้องการจากตัวแก้ไขธีมได้


อัปเดตไฟล์ collection.liquid

ในตัวอย่างข้างต้น จํานวนสินค้าเริ่มต้นต่อหน้าคือ 9 ตัวเลขนี้จะแตกต่างกันไปตามธีม คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขนี้เป็นจํานวนสินค้าที่คุณต้องการให้แสดงบนหน้าคอลเลกชันของคุณได้ จํานวนสินค้าสูงสุดต่อหน้าคือ 50 รายการ

ธีมบางธีมใช้ตัวแปรที่เรียกว่า limit แทนตัวเลขเพื่อระบุว่าจะแสดงสินค้ากี่รายการต่อหน้า หากธีมของคุณใช้ตัวแปร limit โค้ดจะมีลักษณะดังนี้:

{% paginate collection.products by limit %}

หากธีมของคุณใช้ตัวแปร limit คุณจำเป็นจะต้องแทนที่ limit ด้วยตัวเลข ดังเช่นด้านบน นี่คือจำนวนของสินค้าที่จะแสดงบนหน้าคอลเลกชันแต่ละหน้า โดยตัวเลขจะต้องไม่เกินกว่า 50 โปรดทราบว่าการแทนที่ตัวแปรจำกัดด้วยตัวเลขจะเป็นการนำความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแบ่งหน้าในหน้าคอลเลกชันออกจากตัวแก้ไขธีม เราขอแนะนำไม่ให้คุณแก้ไขโค้ดธีมของคุณ เว้นแต่ว่าจะไม่สามารถบรรลุตัวเลขของสินค้าต่อหน้าที่ต้องการจากตัวแก้ไขธีมได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี