Endre antall produkter som vises på samlingssider

Du kan endre antall produkter som vises på samlingssidene dine, enten ved å gjøre endringer i temainnstillingene i temaredigeringsprogrammet, eller ved å redigere temakoden. Du kan vise så mange produkter du ønsker, så lenge du ikke overstiger Shopifys grense på 50 produkter per side.

Kontroller temainnstillingene

  1. Gå til temaredigeringsprogrammet før du gjør endringer i temakoden.
  2. Fra rullegardinmenyen øverst på siden, eller fra Maler-menyen på mobil, velger du Samlingssider.
  3. Klikk på Samlingssider eller Samling.
  4. Hvis temaet ditt har tilgjengelige innstillinger for å endre antall produkter som vises på samlingssider, justerer du innstillingene slik at de passer dine behov.
  5. Klikk på Lagre.

Hvis temaet ditt ikke har innstillinger for å endre antall produkter som vises per side, eller hvis innstillingene finnes, men er for begrenset for endringene du vil gjøre, må du følge de neste stegene for å redigere temakoden.

Oppdater collection-template.liquid-filen

I eksempelet ovenfor er standard antall produkter per side 9. Dette tallet varierer fra tema til tema. Du kan endre dette tallet til antall produkter du vil vise på samlingsidene dine. Maksimalt antall produkter per side er 50.

Noen temaer bruker en variabel kalt limit i stedet for et tall for å avgjøre hvor mange produkter som vises på siden. Hvis temaet ditt bruker en limit-variabel, ser koden slik ut:

 {% paginate collection.products by limit %}

Hvis temaet ditt bruker en limit-variabel, må du erstatte limit med et tall. Som over, er dette antall produkter som vil vises på hver samlingsside, og tallet må ikke være større enn 50. Merk at dersom du erstatter grensevariabelen med et tall, blir muligheten for å gjøre endringer på samlingssidens innstillinger for paginering deaktivert fra temaredigeringsprogrammet. Vi anbefaler at du ikke redigerer temakoden med mindre du ikke er i stand til å oppnå det ønskede antallet produkter per side fra temaredigeringsprogrammet.


Oppdater collection.liquid-filen

I eksempelet ovenfor er standard antall produkter per side 9. Dette tallet varierer fra tema til tema. Du kan endre dette tallet til antall produkter du vil vise på samlingsidene dine. Maksimalt antall produkter per side er 50.

Noen temaer bruker en variabel kalt limit i stedet for et tall for å avgjøre hvor mange produkter som vises på siden. Hvis temaet ditt bruker en limit-variabel, ser koden slik ut:

{% paginate collection.products by limit %}

Hvis temaet ditt bruker en limit-variabel, må du erstatte limit med et tall. Som over, er dette antall produkter som vil vises på hver samlingsside, og tallet må ikke være større enn 50. Merk at dersom du erstatter grensevariabelen med et tall, blir muligheten for å gjøre endringer på samlingssidens innstillinger for paginering deaktivert fra temaredigeringsprogrammet. Vi anbefaler at du ikke redigerer temakoden med mindre du ikke er i stand til å oppnå det ønskede antallet produkter per side fra temaredigeringsprogrammet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis