Vis produktanbefalinger på produktsiden

Denne opplæringen beskriver hvordan du legger til produktanbefalinger på produktsiden i Debut-temaet. For å finne ut mer om hvordan produktanbefalinger fungerer, kan du se Vise produktanbefalinger på produktsider.

Trinn 1: Opprett en product-recommendations.liquid-seksjon

 1. Klikk på Legg til en ny seksjon i Seksjoner-katalogen.

 2. Navngi den nye seksjonen product-recommendations, og klikk på Opprett seksjon.

 3. Erstatt alt innholdet med koden under:

{% assign limit = 4 %}
<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="{{ routes.product_recommendations_url }}" data-product-id="{{ product.id }}" data-limit="{{ limit }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">
 {% if recommendations.performed %}
  {% if recommendations.products_count > 0 %}
   <div class="section-header text-center">
    {% if recommendations.intent = 'related' %}
     <h2> You may also like</h2>
    {% elsif recommendations.intent = 'complementary' %}
     <h2>Pair it with</h2>
    {% endif %}  
   </div>
   <ul class="grid grid--uniform grid--view-items">
    {% for product in recommendations.products %}
     <li class="grid__item small--one-half medium-up--one-quarter">
      {% include 'product-card-grid', max_height: 250 %}
     </li>
    {% endfor %}
   </ul>
  {% endif %}
 {% else %}
  <div class="product-recommendations__loading-dots">
   <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
   <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
   <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
  </div>
 {% endif %}
</div>
 1. Klikk på Lagre.

Når seksjonen gjengis med produktsiden, vil recommendations.performed være false, og den genererte HTML-koden vil vise en innlastingsanimasjon:

<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="/recommendations/products" data-product-id="123" data-limit="4" data-section-id="product-recommendations" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">
 <div class="product-recommendations__loading-dots">
  <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
  <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
  <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
 </div>
</div>

Hvis du ikke vil vise en innlastingsanimasjon, bruker du i stedet denne koden:

{% assign limit = 4 %}
<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="{{ routes.product_recommendations_url }}" data-product-id="{{ product.id }}" data-limit="{{ limit }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">
 {% if recommendations.products_count > 0 %}
  <div class="section-header text-center">
   {% if recommendations.intent = 'related' %}
     <h2> You may also like</h2>
   {% elsif recommendations.intent = 'complementary' %}
     <h2>Pair it with</h2>
    {% endif %}
  </div>
  <ul class="grid grid--uniform grid--view-items">
   {% for product in recommendations.products %}
    <li class="grid__item small--one-half medium-up--one-quarter">
     {% include 'product-card-grid', max_height: 250 %}
    </li>
   {% endfor %}
  </ul>
 {% endif %}
</div>

Når seksjonen ovenfor gjengis med produktsiden, vil den genererte HTML-koden være et div-element uten innhold:

<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="/recommendations/products" data-product-id="123" data-limit="4" data-section-id="product-recommendations" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">

Hvis brukeren bruker en alternativ locale, vil localen være inkludert i div-ens data-base-url. For eksempel /fr/recommendations/products.

Trinn 2: Inkluder seksjonen i product.liquid-malen

Hvis du vil vise produktanbefalinger nederst på produktsiden, inkluderer du seksjonen nederst i templates/product.liquid-filen:

 1. Åpne product.liquid-filen i Maler-katalogen.

 2. Lim følgende kode nederst i filen:

{% section 'product-recommendations' %}
 1. Klikk på Lagre.

Trinn 3: Rediger theme.js-filen for å laste anbefalingene asynkront

Du må laste inn anbefalinger i den tomme beholderen som seksjonen gjengir på produktsiden. Bruk JavaScript til å gjøre en HTTP GET-forespørsel til <base_url>?section_id=<section_id>&product_id=<product_id>.

 1. Åpne theme.js-filen i Materiell-katalogen.

 2. Finn denne kodelinjen:

sections.register('hero-section', theme.HeroSection);
 1. Under denne linjen legger du til denne koden:
sections.register('product-recommendations', theme.ProductRecommendations);
 1. Lim følgende kode nederst i filen:
theme.ProductRecommendations = (function() {
 function ProductRecommendations(container) {
  var $container = (this.$container = $(container));
  var baseUrl = $container.data('baseUrl');
  var productId = $container.data('productId');
  var limit = $container.data('limit');
  var intent = $container.data('intent');
  var productRecommendationsUrlAndContainerClass = baseUrl + '?section_id=product-recommendations&limit=' + limit +
   '&product_id=' + productId + '&intent='+ intent +
   ' .product-recommendations';
  $container.parent().load(productRecommendationsUrlAndContainerClass);
 }
 return ProductRecommendations;
})();
 1. Klikk på Lagre.

Trinn 4: Rediger theme.scss.liquid-filen for å opprette innlastingsanimasjonen (valgfritt)

Hvis du har brukt kodebiten som viser en innlastingsanimasjon i seksjonen med produktanbefalinger, legger du til følgende kode nederst i assets/theme.scss.liquid-filen:

 1. Åpne theme.scss.liquid-filen i Materiell-katalogen.

 2. Nederst i filen legger du til følgende kode:

.product-recommendations {
 padding-top: $section-spacing-small;
 padding-bottom: $section-spacing-small;

 @include media-query($medium-up) {
  padding-top: $section-spacing;
  padding-bottom: $section-spacing;
 }
}
.product-recommendations__loading-dots {
 height: 350px;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}
.product-recommendations__loading-dot {
 animation: dot-keyframes 1.5s infinite ease-in-out;
 background-color: $color-text;
 border-radius: 10px;
 display: inline-block;
 height: 10px;
 width: 10px;
 margin: 0 3px;
 &:nth-child(2) {
  animation-delay: 0.5s;
 }
 &:nth-child(3) {
  animation-delay: 1s;
 }
}
@keyframes dot-keyframes {
 0% {
  opacity: 0.4;
  transform: scale(1, 1);
 }
 50% {
  opacity: 1;
  transform: scale(1.2, 1.2);
 }
 100% {
  opacity: 0.4;
  transform: scale(1, 1);
 }
}
 1. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis