Åpne eksterne koblinger i en ny fane

Du kan legge til kode i temaet som gjør at eksterne koblinger i nettbutikken åpnes i en ny nettleserfane. Dette kan være nyttig fordi det bidrar til å forhindre kunder fra å navigere vekk fra nettbutikken din. Eksterne koblinger er nettstedsadresser som dirigerer kunder til ulike nettsteder, slik som koblingene som er inkludert i ikoner for sosiale medier.

Legg til kode i temaets JavaScript-fil

For å få eksterne koblinger til å åpnes i en ny nettleserfane, må du redigere temaets JavaScript-fil.

  1. I Materiell-katalogen klikker du på en av følgende:

  2. Lim følgende kode nederst i filen:

var links = document.links;
for (let i = 0, linksLength = links.length ; i < linksLength ; i++) {
  if (links[i].hostname !== window.location.hostname) {
    links[i].target = '_blank';
    links[i].rel = 'noreferrer noopener';
  }
}
  1. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis