Open externe links op een nieuw tabblad

Je kunt code toevoegen aan je thema waardoor externe links in je onlinewinkel worden geopend op een nieuw tabblad van de browser. Dit kan handig zijn omdat het helpt om te voorkomen dat klanten weg navigeren vanuit je onlinewinkel. Externe links zijn URL's die klanten naar verschillende websites leiden, zoals de links in pictogrammen voor sociale media.

Voeg code toe aan het JavaScript-bestand van je thema

Als je externe links wilt openen in een nieuw browsertabblad, moet je het JavaScript-bestand van je thema bewerken.

  1. Klik in de directory Activa op een van de volgende items:

  2. Plak de volgende code aan het eind van het bestand:

var links = document.links;
for (let i = 0, linksLength = links.length ; i < linksLength ; i++) {
  if (links[i].hostname !== window.location.hostname) {
    links[i].target = '_blank';
    links[i].rel = 'noreferrer noopener';
  }
}
  1. Klik op Opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis