SKU-nummers op productpagina's tonen

SKU's (voorraadeenheden) zijn getallen, meestal alfanumerieke, die worden gebruikt om producten te identificeren en voorraad bij te houden. Als een winkel SKU's gebruikt, wordt aan elke afzonderlijke productvariant een uniek nummer toegewezen. Je kunt SKU-nummers voor varianten op je productpagina's tonen door je themacode te bewerken:

Voorbeeld van SKU-variant

Thema's met en zonder secties

Stappen voor thema's met secties

SKU-nummers op productpagina's tonen

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar webshop > Thema's.
 2. Zoek het thema dat je wilt bewerken, klik op de knop om het actiemenu te openen en klik vervolgens op Code bewerken.
 3. Klik in de directory Secties op product.liquid of product-template.liquid.
 4. Zoek de volgende Liquid-tag:
{{ product.title }}

Dit is de code die je producttitels op de productpagina weergeeft.

 1. Plak de volgende code op een nieuwe regel onder de regel met code {{ product.title }}:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}
<span class="variant-sku">{{ current_variant.sku }}</span>
 1. Klik op Opslaan.

Je thema selecteren

De stappen voor deze aanpassing variëren naargelang je thema. Klik op de knop van je thema en volg de instructies.

SKU-nummers toevoegen aan je productvarianten vanuit het beheercentrum

Om SKU's op je productpagina's te laten verschijnen, moet je SKU-nummers toevoegen aan je productvarianten vanuit het Shopify-beheercentrum.

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op het product dat je wilt bewerken.

 3. Voeg in het gedeelte Varianten je SKU-nummers toe voor producten met meerdere varianten:

 4. Klik op Opslaan.

Stappen voor thema's zonder secties

SKU-nummers op productpagina's tonen

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar webshop > Thema's.
 2. Zoek het thema dat je wilt bewerken, klik op de knop om het actiemenu te openen en klik vervolgens op Code bewerken.
 3. Klik op product.liquid in de directory Templates.
 4. Zoek de volgende Liquid-tag:
{{ product.title }}

Dit is de code die je producttitels op de productpagina weergeeft.

 1. Plak het volgende op een nieuwe regel onder de regel code die {{ product.title }} bevat:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}
<span class="variant-sku">{{ current_variant.sku }}</span>
 1. Klik op Opslaan.
 2. Als je een ander gratis Shopify-thema gebruikt dan Brooklyn of Venture, zoek je de volgende coderegel:
var selectCallback = function(variant, selector) {

Als je de bovenstaande coderegel niet in de product.liquid kunt vinden, dan vind je deze in theme.liquid, in de directory Opmaak.

 • Brooklyn en Venture: Als je Brooklyn of Venture gebruikt, zoek dan een andere coderegel en bewerk deze. Klik in de directory Elementen op theme.js.liquid en zoek de volgende coderegel:
theme.productVariantCallback = function (variant, selector) {
 1. Plak de volgende code op een nieuwe regel hieronder:
if (variant) {
   document.querySelector('.variant-sku').innerText = variant.sku;
  }
  else {
   document.querySelector('.variant-sku').innerText = '';
  }

Je code zou er als dit uit moeten zien:

var selectCallback = function(variant, selector) {

   if (variant) {
    document.querySelector('.variant-sku').innerText = variant.sku;
   }
   else {
    document.querySelector('.variant-sku').innerText = '';
   }

    self.productPage({
     money_format: theme.moneyFormat,
     variant: variant,
     selector: selector,
     translations: {
      add_to_cart : theme.productStrings.addToCart,
      sold_out : theme.productStrings.soldOut,
      unavailable : theme.productStrings.unavailable
     }
    });
   };
 1. Klik op Opslaan.

SKU-nummers toevoegen aan je productvarianten vanuit het beheercentrum

Om SKU's op je productpagina's te laten verschijnen, moet je SKU-nummers toevoegen aan je productvarianten vanuit het Shopify-beheercentrum.

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op het product dat je wilt bewerken.

 3. Voor producten met meerdere varianten voeg je in de sectie Varianten de SKU-nummers toe:

  SKUs
  Voor producten zonder varianten voeg je in de sectie Voorraad het SKU-nummer toe:
  SKU for products without variants

 4. Klik op Opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis