แสดงหมายเลข SKU ในหน้าสินค้า

SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) คือตัวเลข โดยทั่วไปแล้วจะเป็นตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เพื่อระบุสินค้าและติดตามสินค้าคงคลัง หากร้านค้าใช้ SKU หมายเลขเฉพาะจะถูกกำหนดให้กับตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการ คุณสามารถแสดงหมายเลข SKU ของตัวเลือกสินค้าในหน้าสินค้าได้โดยแก้ไขโค้ดธีมของคุณ:

ตัวอย่าง SKU ของตัวเลือกสินค้า

ธีมที่แบ่งส่วนและธีมที่ไม่แบ่งส่วน

หมายเหตุ: ขั้นตอนสำหรับบทแนะนำการใช้งานนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ธีมที่แบ่งส่วน หรือไม่แบ่งส่วน อยู่ โดยธีมที่แบ่งส่วนจะให้คุณสามารถลากและวางวัตถุเพื่อจัดการเลย์เอาต์ของหน้าแรกได้ ในขณะที่ธีมที่ไม่แบ่งส่วนนั้นไม่สามารถทำได้

หากต้องการทราบว่าธีมของคุณรองรับส่วนหรือไม่ ให้ไปที่หน้าแก้ไขโค้ดของธีม หากมีไฟล์ในไดเรกทอรีส่วน หมายความว่าคุณกำลังใช้ธีมที่แบ่งส่วน ธีมที่ไม่แบ่งส่วนเปิดตัวก่อนเดือนตุลาคม 2016 และไม่มีไฟล์ในไดเรกทอรีส่วน

หากคุณใช้ธีมที่แบ่งส่วน ให้คลิกปุ่ม ธีมที่แบ่งส่วน แล้วดำเนินการตามคำแนะนำ หากคุณใช้ธีมที่ไม่แบ่งส่วนซึ่งเป็นรุ่นเก่า ให้คลิกปุ่ม ธีมที่ไม่แบ่งส่วน แล้วดำเนินการตามคำแนะนำ

ขั้นตอนต่างๆ สำหรับธีมที่แบ่งส่วน

แสดงหมายเลข SKU ในหน้าสินค้า

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่ม เพื่อเปิดเมนูดำเนินการ จากนั้นคลิก แก้ไขโค้ด
 3. ในไดเรกทอรีส่วน ให้คลิกที่ product.liquid หรือ product-template.liquid
 4. ค้นหาแท็ก Liquid ต่อไปนี้:
{{ product.title }}

นี่คือโค้ดที่แสดงผลชื่อสินค้าของคุณในหน้าสินค้า

 1. ในบรรทัดใหม่ด้านล่างบรรทัดของโค้ดที่มี {{ product.title }} ให้วางโค้ดต่อไปนี้:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}
<span class="variant-sku">{{ current_variant.sku }}</span>
 1. คลิกที่ “บันทึก

เลือกธีมของคุณ

ขั้นตอนต่อไปสำหรับการปรับแต่งนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธีมของคุณ คลิกปุ่มสำหรับธีมของคุณและปฏิบัติตามคำแนะนำ

เพิ่มหมายเลข SKU ให้กับตัวเลือกสินค้าของคุณจากส่วนผู้ดูแล

หากต้องการให้ SKU ปรากฏในหน้าสินค้าของคุณ คุณต้องเพิ่มหมายเลข SKU ไปยังตัวเลือกสินค้าของคุณจากส่วนผู้ดูแล Shopify

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 3. หากสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าหลายรายการ ให้เพิ่มหมายเลข SKU ของคุณในส่วนตัวเลือกสินค้า:

 4. คลิกที่ “บันทึก

ขั้นตอนต่างๆ สำหรับธีมที่ไม่แบ่งส่วน

แสดงหมายเลข SKU ในหน้าสินค้า

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่ม เพื่อเปิดเมนูดำเนินการ จากนั้นคลิก แก้ไขโค้ด
 3. ในไดเรกทอรีเทมเพลตให้คลิก product.liquid.
 4. ค้นหาแท็ก Liquid ต่อไปนี้:
{{ product.title }}

นี่คือโค้ดที่แสดงผลชื่อสินค้าของคุณในหน้าสินค้า

 1. ในบรรทัดใหม่ด้านล่างโค้ดที่มี {{ product.title }} ให้วางสิ่งต่อไปนี้:
{% assign current_variant = product.selected_or_first_available_variant %}
<span class="variant-sku">{{ current_variant.sku }}</span>
 1. คลิกที่ “บันทึก
 2. หากคุณใช้ธีม Shopify ฟรีซึ่งไม่ใช่ธีม Brooklyn หรือ Venture ให้ค้นหาบรรทัดต่อไปนี้ของโค้ด:
var selectCallback = function(variant, selector) {

หากคุณไม่พบบรรทัดของโค้ดข้างต้นใน product.liquid คุณจะต้องค้นหาใน theme.liquid ในไดเรกทอรีเลย์เอาต์

 • Brooklyn และ Venture: หากคุณใช้ธีม Brooklyn หรือ Venture คุณจะต้องค้นหาและแก้ไขโค้ดบรรทัดอื่น ในไดเรกทอรีองค์ประกอบ ให้คลิกที่ theme.js.liquid และค้นหาบรรทัดต่อไปนี้ของโค้ด:
theme.productVariantCallback = function (variant, selector) {
 1. วางโค้ดต่อไปนี้ในบรรทัดใหม่ด้านล่าง:
if (variant) {
   document.querySelector('.variant-sku').innerText = variant.sku;
  }
  else {
   document.querySelector('.variant-sku').innerText = '';
  }

โค้ดของคุณควรมีลักษณะดังนี้:

var selectCallback = function(variant, selector) {

   if (variant) {
    document.querySelector('.variant-sku').innerText = variant.sku;
   }
   else {
    document.querySelector('.variant-sku').innerText = '';
   }

    self.productPage({
     money_format: theme.moneyFormat,
     variant: variant,
     selector: selector,
     translations: {
      add_to_cart : theme.productStrings.addToCart,
      sold_out : theme.productStrings.soldOut,
      unavailable : theme.productStrings.unavailable
     }
    });
   };
 1. คลิกที่ “บันทึก

เพิ่มหมายเลข SKU ให้กับตัวเลือกสินค้าของคุณจากส่วนผู้ดูแล

หากต้องการให้ SKU ปรากฏในหน้าสินค้าของคุณ คุณต้องเพิ่มหมายเลข SKU ไปยังตัวเลือกสินค้าของคุณจากส่วนผู้ดูแล Shopify

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 3. หากสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าหลายรายการ ให้เพิ่มหมายเลข SKU ของคุณในส่วนตัวเลือกสินค้า:

  SKUs
  สำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกสินค้า ในส่วนสินค้าคงคลัง ให้เพิ่มหมายเลข SKU ของคุณ:
  SKU for products without variants

 4. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี