เปิดใช้งานหมายเหตุคำสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

คุณสามารถใช้หมายเหตุคำสั่งซื้อเพื่อรวบรวมคำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับวิธีจัดเตรียมและจัดส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยธีม Shopify ฟรีส่วนใหญ่ให้คุณเปิดใช้งานกล่องข้อความหมายเหตุคำสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณได้ ทั้งนี้ธีม Simple ไม่รองรับหมายเหตุคำสั่งซื้อ

เปิดใช้งานหมายเหตุคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดูการตั้งค่าตะกร้าสินค้าสำหรับธีมของคุณได้ในการตั้งค่าธีมหรือในส่วนที่ปรับแต่งได้ในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง หรือไปที่เอกสารประกอบธีมของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาการตั้งค่านี้ในธีมของคุณ

หากธีมของคุณไม่มีการตั้งค่าหมายเหตุคำสั่งซื้อในการตั้งค่าธีม ให้มองหาการตั้งค่าในส่วนตะกร้าสินค้าหรือการตั้งค่าตะกร้าสินค้าในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

เปิดใช้งานหมายเหตุคำสั่งซื้อในการตั้งค่าธีมของคุณ

 1. คลิกที่การตั้งค่าธีม

 2. คลิกตะกร้าสินค้า

 3. ค้นหาเปิดใช้หมายเหตุคำสั่งซื้อ หรือเปิดใช้หมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้า หากคุณไม่พบตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเหล่านี้ ให้ตรวจสอบหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

 4. ทำเครื่องหมายที่เปิดใช้หมายเหตุคำสั่งซื้อหรือเปิดใช้หมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้า

 5. คลิกที่บันทึก

เปิดใช้หมายเหตุคำสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

 1. เลือก ตะกร้าสินค้า

 2. คลิกที่ส่วนตะกร้าสินค้าหรือการตั้งค่าตะกร้าสินค้า บางธีมไม่มีส่วนที่ปรับแต่งได้ในหน้านี้

 3. ค้นหาเปิดใช้หมายเหตุของคำสั่งซื้อหรือเปิดใช้หมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้า

 4. ทำเครื่องหมายที่เปิดใช้หมายเหตุคำสั่งซื้อหรือเปิดใช้หมายเหตุสำหรับตะกร้าสินค้า

 5. คลิกที่บันทึก

แก้ไขใบจ่าหน้าหมายเหตุคำสั่งซื้อของคุณ

คุณสามารถแก้ไขข้อความกำกับที่ปรากฏด้านบนหรือข้างกล่องหมายเหตุคำสั่งซื้อได้ ตามค่าเริ่มต้นข้อความกำกับจะระบุว่า “เพิ่มหมายเหตุไปยังคำสั่งซื้อ”:

ใบจ่าหน้าหมายเหตุคำสั่งซื้อ

 1. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกการดำเนินการ > แก้ไขเนื้อหาธีมเริ่มต้น

 2. ในกล่องฟิลเตอร์การแปล ให้พิมพ์ Add a note เพื่อแสดงการแปลหมายเหตุคำสั่งซื้อ:

 3. ป้อนใบจ่าหน้าหมายเหตุคำสั่งซื้อใหม่

 4. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี