เปิดใช้งานหมายเหตุคำสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

คุณสามารถใช้หมายเหตุคำสั่งซื้อเพื่อรวบรวมคำแนะนำพิเศษเกี่ยวกับวิธีจัดเตรียมและจัดส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยธีม Shopify ฟรีส่วนใหญ่ให้คุณเปิดใช้งานกล่องข้อความหมายเหตุคำสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณได้

เปิดใช้งานหมายเหตุคำสั่งซื้อ

คุณสามารถดูการตั้งค่าตะกร้าสินค้าสำหรับธีมของคุณได้ในการตั้งค่าธีมหรือในส่วนที่ปรับแต่งได้ในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง หรือไปที่เอกสารประกอบธีมของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาการตั้งค่านี้ในธีมของคุณ

หากธีมของคุณไม่มีการตั้งค่าหมายเหตุคำสั่งซื้อในการตั้งค่าธีม ให้มองหาการตั้งค่าในส่วนตะกร้าสินค้าหรือการตั้งค่าตะกร้าสินค้าในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

เปิดใช้งานหมายเหตุคำสั่งซื้อในการตั้งค่าธีมของคุณ

เปิดใช้หมายเหตุคำสั่งซื้อในหน้าตะกร้าสินค้าของคุณ

แก้ไขใบจ่าหน้าหมายเหตุคำสั่งซื้อของคุณ

คุณสามารถแก้ไขใบจ่าหน้าที่ปรากฏด้านบนหรือข้างกล่องหมายเหตุคำสั่งซื้อได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้วใบจ่าหน้าจะระบุว่า “คำแนะนำพิเศษสำหรับคำสั่งซื้อ”:

ใบจ่าหน้าหมายเหตุคำสั่งซื้อ

  1. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิก ... > แก้ไขเนื้อหาธีมเริ่มต้น

  2. ในกล่องค้นหาตัวกรองสินค้า ให้พิมพ์ Order special instructions เพื่อแสดงการแปลหมายเหตุสั่งซื้อ:

  3. ป้อนใบจ่าหน้าหมายเหตุคำสั่งซื้อใหม่

  4. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี