ซ่อนตัวเลือกสินค้าที่ขายหมด

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ลูกค้าเลือกตัวเลือกสินค้าที่ขายหมดได้โดยการลบหรือปิดใช้ตัวเลือกสินค้าเหล่านั้นในหน้าสินค้า

ข้อจำกัด

การปรับแต่งที่ระบุไว้ในหน้านี้ไม่สามารถใช้งานกับกรณีดังต่อไปนี้

 • สินค้าของคุณมีตัวเลือกสินค้ามากกว่าหนึ่งตัวเลือก
 • คุณใช้ธีม Express และมีหน้าสินค้าที่ถูกตั้งให้แสดงสินค้าแบบวางซ้อนกัน

ธีมที่แบ่งส่วนและธีมที่ไม่แบ่งส่วน

หมายเหตุ: ขั้นตอนสำหรับบทแนะนำการใช้งานนี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ธีมที่แบ่งส่วน หรือไม่แบ่งส่วน อยู่ โดยธีมที่แบ่งส่วนจะให้คุณสามารถลากและวางวัตถุเพื่อจัดการเลย์เอาต์ของหน้าแรกได้ ในขณะที่ธีมที่ไม่แบ่งส่วนนั้นไม่สามารถทำได้

หากต้องการทราบว่าธีมของคุณรองรับส่วนหรือไม่ ให้ไปที่หน้าแก้ไขโค้ดของธีม หากมีไฟล์ในไดเรกทอรีส่วน หมายความว่าคุณกำลังใช้ธีมที่แบ่งส่วน ธีมที่ไม่แบ่งส่วนเปิดตัวก่อนเดือนตุลาคม 2016 และไม่มีไฟล์ในไดเรกทอรีส่วน

หากคุณใช้ธีมที่แบ่งส่วน ให้คลิกปุ่ม ธีมที่แบ่งส่วน แล้วดำเนินการตามคำแนะนำ หากคุณใช้ธีมที่ไม่แบ่งส่วนซึ่งเป็นรุ่นเก่า ให้คลิกปุ่ม ธีมที่ไม่แบ่งส่วน แล้วดำเนินการตามคำแนะนำ

ขั้นตอนต่างๆ สำหรับธีมที่แบ่งส่วน

เลือกธีมของคุณ

ขั้นตอนสำหรับการปรับแต่งนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธีมของคุณ คลิกปุ่มสำหรับธีมของคุณก่อนทำตามคำแนะนำด้านล่าง:

ขั้นตอนต่างๆ สำหรับธีมที่ไม่แบ่งส่วน

ซ่อนตัวเลือกสินค้าที่ขายหมด

หากคุณใช้ธีมที่ไม่แบ่งส่วน คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อซ่อนตัวเลือกสินค้าที่ขายหมดในหน้าสินค้าได้

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่ม เพื่อเปิดเมนูดำเนินการ จากนั้นคลิก แก้ไขโค้ด
 3. ในไดเรกทอรีส่วนย่อย ให้คลิก เพิ่มส่วนย่อยใหม่
 4. ตั้งชื่อส่วนย่อย remove-sold-out ใหม่ของคุณ:
  Add new snippet
 5. วางโค้ดต่อไปนี้ในไฟล์ส่วนย่อยใหม่ของคุณ:
{% if product.options.size == 1 %}
<script>
 const addToCartForm = document.querySelector('form[action="/cart/add"]');
 if (window.MutationObserver && addToCartForm !== null) {
  if (typeof observer === 'object' && typeof observer.disconnect === 'function') {
   observer.disconnect();
  }
  var config = { childList: true, subtree: true };
  var observer = new MutationObserver(function() {
   let variantOptions = Array.from(document.querySelectorAll('.single-option-selector option'));
   {% for variant in product.variants %}
   {% unless variant.available %}
   variantOptions.forEach(function(element) {
    if (element.value === {{ variant.title | json }}) {
      element.remove();
    }
   });
   {% endunless %}
   {% endfor %}
   observer.disconnect();
  });
  observer.observe(addToCartForm, config);
 }
</script>
{% endif %}
 1. คลิกที่ “บันทึก
 2. ในไดเรกทอรีเลย์เอาต์ ให้คลิก theme.liquid
 3. ให้วางโค้ดต่อไปนี้ก่อนแท็กปิด </body> ซึ่งอยู่ใกล้กับส่วนท้ายของไฟล์
{% render 'remove-sold-out' %}
 1. คลิกที่ “บันทึก

ปิดใช้ตัวเลือกสินค้าที่ขายหมด

หากคุณใช้ธีมที่ไม่แบ่งส่วน คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิดใช้ตัวเลือกสินค้าที่ขายหมดได้ โดยตัวเลือกสินค้าจะยังคงแสดงอยู่ในหน้าสินค้า แต่ไม่สามารถเลือกได้

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > ธีม
 2. ค้นหาธีมที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่ม เพื่อเปิดเมนูดำเนินการ จากนั้นคลิก แก้ไขโค้ด
 3. ในไดเรกทอรีส่วนย่อย ให้คลิก เพิ่มส่วนย่อยใหม่
 4. ตั้งชื่อส่วนย่อย disable-sold-out ใหม่ของคุณ:
  Add new snippet
 5. วางโค้ดต่อไปนี้ในไฟล์ส่วนย่อยใหม่ของคุณ:
{% if product.options.size == 1 %}
<script>
 const addToCartForm = document.querySelector('form[action="/cart/add"]');
 if (window.MutationObserver && addToCartForm !== null) {
  if (typeof observer === 'object' && typeof observer.disconnect === 'function') {
   observer.disconnect();
  }
  var config = { childList: true, subtree: true };
  var observer = new MutationObserver(function() {
   let variantOptions = Array.from(document.querySelectorAll('.single-option-selector option'));
   {% for variant in product.variants %}
   {% unless variant.available %}
   variantOptions.forEach(function(element) {
    if (element.value === {{ variant.title | json }}) {
      element.setAttribute('disabled', '');
    }
   });
   {% endunless %}
   {% endfor %}
   observer.disconnect();
  });
  observer.observe(addToCartForm, config);
 }
</script>
{% endif %}
 1. คลิกที่ “บันทึก
 2. ในไดเรกทอรีเลย์เอาต์ ให้คลิก theme.liquid
 3. ให้วางโค้ดต่อไปนี้ก่อนแท็กปิด </body> ซึ่งอยู่ใกล้กับส่วนท้ายของไฟล์
{% render 'disable-sold-out' %}
 1. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี