แสดงคำแนะนำสินค้าบนหน้าสินค้า

บทแนะนำการใช้งานนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มคำแนะนำสินค้าไปยังหน้าสินค้าของคุณในธีม Debut หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคำแนะนำสินค้า ให้ดูที่การแสดงคำแนะนำสินค้าบนหน้าสินค้า

หมายเหตุ: ธีม Shopify เวอร์ชันล่าสุดต่อไปนี้ประกอบด้วยคำแนะนำสินค้าตามค่าเริ่มต้น:

 • Boundless
 • Brooklyn
 • Debut
 • มินิมอล
 • Narrative
 • Simple
 • Venture

หากคุณกำลังใช้เวอร์ชันที่เก่ากว่าของธีมใดธีมหนึ่งนี้ คุณสามารถแสดงคำแนะนำสินค้าหลังจากที่คุณอัปเดตธีมแทนที่จะปรับแต่งโค้ดได้

ขั้นตอนที่ 1: สร้างส่วน product-recommendations.liquid

 1. ในไดเรกทอรีส่วน ให้คลิก “เพิ่มส่วนใหม่

 2. ตั้งชื่อส่วนใหม่ product-recommendations แล้วคลิกที่ “สร้างส่วน

 3. แทนที่เนื้อหาทั้งหมดด้วยโค้ดด้านล่าง:

{% assign limit = 4 %}
<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="{{ routes.product_recommendations_url }}" data-product-id="{{ product.id }}" data-limit="{{ limit }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">
 {% if recommendations.performed %}
  {% if recommendations.products_count > 0 %}
   <div class="section-header text-center">
    {% if recommendations.intent = 'related' %}
     <h2> You may also like</h2>
    {% elsif recommendations.intent = 'complementary' %}
     <h2>Pair it with</h2>
    {% endif %}  
   </div>
   <ul class="grid grid--uniform grid--view-items">
    {% for product in recommendations.products %}
     <li class="grid__item small--one-half medium-up--one-quarter">
      {% include 'product-card-grid', max_height: 250 %}
     </li>
    {% endfor %}
   </ul>
  {% endif %}
 {% else %}
  <div class="product-recommendations__loading-dots">
   <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
   <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
   <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
  </div>
 {% endif %}
</div>
 1. คลิกที่ “บันทึก

เมื่อแสดงส่วนพร้อมกับหน้าสินค้า ระบบจะแสดง recommendations.performed เป็น false จากนั้น HTML ที่สร้างขึ้นจะแสดงภาพเคลื่อนไหวการโหลด:

<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="/recommendations/products" data-product-id="123" data-limit="4" data-section-id="product-recommendations" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">
 <div class="product-recommendations__loading-dots">
  <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
  <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
  <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
 </div>
</div>

หมายเหตุ: คุณต้องโหลดสินค้าที่แนะนำแบบอะซิงโครนัสโดยใช้ JavaScript โดยคุณจะโหลดได้ในขั้นตอนที่ 3: แก้ไขไฟล์ theme.js เพื่อโหลดคำแนะนำแบบอะซิงโครนัส

หากคุณไม่ต้องการแสดงภาพเคลื่อนไหวการโหลด ให้ใช้โค้ดนี้แทน:

{% assign limit = 4 %}
<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="{{ routes.product_recommendations_url }}" data-product-id="{{ product.id }}" data-limit="{{ limit }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">
 {% if recommendations.products_count > 0 %}
  <div class="section-header text-center">
   {% if recommendations.intent = 'related' %}
     <h2> You may also like</h2>
   {% elsif recommendations.intent = 'complementary' %}
     <h2>Pair it with</h2>
    {% endif %}
  </div>
  <ul class="grid grid--uniform grid--view-items">
   {% for product in recommendations.products %}
    <li class="grid__item small--one-half medium-up--one-quarter">
     {% include 'product-card-grid', max_height: 250 %}
    </li>
   {% endfor %}
  </ul>
 {% endif %}
</div>

เมื่อแสดงส่วนด้านบนพร้อมกับหน้าสินค้าของคุณ HTML ที่สร้างขึ้นจะเป็นองค์ประกอบ div ที่ไม่มีเนื้อหา:

<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="/recommendations/products" data-product-id="123" data-limit="4" data-section-id="product-recommendations" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">

หากผู้ใช้ใช้ภาษาท้องถิ่นอื่น ภาษานั้นจะรวมอยู่ใน data-base-url ของ div ตัวอย่างเช่น /fr/recommendations/products

ขั้นตอนที่ 2: ใส่ส่วนในเทมเพลต product.liquid ของคุณ

หากต้องการแสดงคำแนะนำสินค้าที่ด้านล่างของหน้าสินค้า ให้ใส่ส่วนที่ด้านล่างของไฟล์ templates/product.liquid

 1. ในไดเรกทอรีเทมเพลต ให้เปิดไฟล์ product.liquid

 2. เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ที่ด้านล่างของไฟล์:

{% section 'product-recommendations' %}
 1. คลิกที่ “บันทึก

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขไฟล์ theme.js ของคุณเพื่อโหลดคำแนะนำแบบอะซิงโครนัส

คุณต้องโหลดคำแนะนำลงในคอนเทนเนอร์เปล่าที่ส่วนได้สร้างในหน้าสินค้า ใช้ JavaScript เพื่อส่งคำขอ HTTP GET <base_url>?section_id=<section_id>&product_id=<product_id>

 1. ในไดเรกทอรีองค์ประกอบ ให้เปิดไฟล์ theme.js

 2. ค้นหาบรรทัดนี้ของโค้ด:

sections.register('hero-section', theme.HeroSection);
 1. ด้านล่างบรรทัดนั้น ให้เพิ่มโค้ดนี้:
sections.register('product-recommendations', theme.ProductRecommendations);
 1. เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ที่ด้านล่างของไฟล์:
theme.ProductRecommendations = (function() {
 function ProductRecommendations(container) {
  var $container = (this.$container = $(container));
  var baseUrl = $container.data('baseUrl');
  var productId = $container.data('productId');
  var limit = $container.data('limit');
  var intent = $container.data('intent');
  var productRecommendationsUrlAndContainerClass = baseUrl + '?section_id=product-recommendations&limit=' + limit +
   '&product_id=' + productId + '&intent='+ intent +
   ' .product-recommendations';
  $container.parent().load(productRecommendationsUrlAndContainerClass);
 }
 return ProductRecommendations;
})();
 1. คลิกที่ “บันทึก

ขั้นตอนที่ 4: แก้ไขไฟล์ theme.scss.liquid ของคุณเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวการโหลด (ไม่บังคับ)

หากคุณใช้ส่วนย่อยที่แสดงภาพเคลื่อนไหวการโหลดภายในส่วนคำแนะนำสินค้าของคุณ ให้เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ที่ด้านล่างไฟล์ assets/theme.scss.liquid

 1. ในไดเรกทอรีองค์ประกอบ ให้เปิดไฟล์ theme.scss.liquid

 2. เพิ่มโค้ดนี้ที่ด้านล่างของไฟล์:

.product-recommendations {
 padding-top: $section-spacing-small;
 padding-bottom: $section-spacing-small;

 @include media-query($medium-up) {
  padding-top: $section-spacing;
  padding-bottom: $section-spacing;
 }
}
.product-recommendations__loading-dots {
 height: 350px;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}
.product-recommendations__loading-dot {
 animation: dot-keyframes 1.5s infinite ease-in-out;
 background-color: $color-text;
 border-radius: 10px;
 display: inline-block;
 height: 10px;
 width: 10px;
 margin: 0 3px;
 &:nth-child(2) {
  animation-delay: 0.5s;
 }
 &:nth-child(3) {
  animation-delay: 1s;
 }
}
@keyframes dot-keyframes {
 0% {
  opacity: 0.4;
  transform: scale(1, 1);
 }
 50% {
  opacity: 1;
  transform: scale(1.2, 1.2);
 }
 100% {
  opacity: 0.4;
  transform: scale(1, 1);
 }
}
 1. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี