แสดงคำแนะนำสินค้าบนหน้าสินค้า

บทแนะนำการใช้งานนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มคำแนะนำสินค้าไปยังหน้าสินค้าของคุณในธีม Debut หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคำแนะนำสินค้า ให้ดูที่การแสดงคำแนะนำสินค้าบนหน้าสินค้า

ขั้นตอนที่ 1: สร้างส่วน product-recommendations.liquid

ขั้นตอนที่ 2: ใส่ส่วนในเทมเพลต product.liquid ของคุณ

หากต้องการแสดงคำแนะนำสินค้าที่ด้านล่างของหน้าสินค้า ให้ใส่ส่วนที่ด้านล่างของไฟล์ templates/product.liquid

 1. ในไดเรกทอรีเทมเพลต ให้เปิดไฟล์ product.liquid
 2. เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ที่ด้านล่างของไฟล์:
{% section 'product-recommendations' %}
 1. คลิกที่ “บันทึก

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขไฟล์ theme.js ของคุณเพื่อโหลดคำแนะนำแบบอะซิงโครนัส

คุณต้องโหลดคำแนะนำลงในคอนเทนเนอร์เปล่าที่ส่วนได้สร้างในหน้าสินค้า ใช้ JavaScript เพื่อส่งคำขอ HTTP GET <base_url>?section_id=<section_id>&product_id=<product_id>

 1. ในไดเรกทอรีองค์ประกอบ ให้เปิดไฟล์ theme.js
 2. ค้นหาบรรทัดนี้ของโค้ด:
sections.register('hero-section', theme.HeroSection);
 1. ด้านล่างบรรทัดนั้น ให้เพิ่มโค้ดนี้:
sections.register('product-recommendations', theme.ProductRecommendations);
 1. เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ที่ด้านล่างของไฟล์:
theme.ProductRecommendations = (function() {
 function ProductRecommendations(container) {
  var $container = (this.$container = $(container));
  var baseUrl = $container.data('baseUrl');
  var productId = $container.data('productId');
  var limit = $container.data('limit');
  var intent = $container.data('intent');
  var productRecommendationsUrlAndContainerClass = baseUrl + '?section_id=product-recommendations&limit=' + limit +
   '&product_id=' + productId + '&intent='+ intent +
   ' .product-recommendations';
  $container.parent().load(productRecommendationsUrlAndContainerClass);
 }
 return ProductRecommendations;
})();
 1. คลิกที่ “บันทึก

ขั้นตอนที่ 4: แก้ไขไฟล์ theme.scss.liquid ของคุณเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหวการโหลด (ไม่บังคับ)

หากคุณใช้ส่วนย่อยที่แสดงภาพเคลื่อนไหวการโหลดภายในส่วนคำแนะนำสินค้าของคุณ ให้เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ที่ด้านล่างไฟล์ assets/theme.scss.liquid

 1. ในไดเรกทอรีองค์ประกอบ ให้เปิดไฟล์ theme.scss.liquid
 2. เพิ่มโค้ดนี้ที่ด้านล่างของไฟล์:
.product-recommendations {
 padding-top: $section-spacing-small;
 padding-bottom: $section-spacing-small;

 @include media-query($medium-up) {
  padding-top: $section-spacing;
  padding-bottom: $section-spacing;
 }
}
.product-recommendations__loading-dots {
 height: 350px;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}
.product-recommendations__loading-dot {
 animation: dot-keyframes 1.5s infinite ease-in-out;
 background-color: $color-text;
 border-radius: 10px;
 display: inline-block;
 height: 10px;
 width: 10px;
 margin: 0 3px;
 &:nth-child(2) {
  animation-delay: 0.5s;
 }
 &:nth-child(3) {
  animation-delay: 1s;
 }
}
@keyframes dot-keyframes {
 0% {
  opacity: 0.4;
  transform: scale(1, 1);
 }
 50% {
  opacity: 1;
  transform: scale(1.2, 1.2);
 }
 100% {
  opacity: 0.4;
  transform: scale(1, 1);
 }
}
 1. คลิกที่ “บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี