Visa produktrekommendationer på produktsidan

Denna handledning beskriver hur du lägger till produktrekommendationer på din produktsida i temat Debut. Se Visa produktrekommendationer på produktsidor för mer information om hur produktrekommendationer fungerar.

OBS! I de senaste versionerna av följande Shopify-teman ingår produktrekommendationer som standard:

 • Boundless
 • Brooklyn
 • Debut
 • Minimal
 • Narrative
 • Simple
 • Venture

Om du använder en äldre version av ett av dessa teman kan du visa produktrekommendationer när du har uppdaterat ditt tema istället för att anpassa koden.

Steg 1: Skapa ett product-recommendations.liquid-avsnitt

 1. I katalogen Avsnitt klickar du på Lägg till ett nytt avsnitt.

 2. Döp det nya avsnittet till product-recommendations och klicka på Skapa avsnitt.

 3. Ersätt allt innehåll med koden nedan:

{% assign limit = 4 %}
<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="{{ routes.product_recommendations_url }}" data-product-id="{{ product.id }}" data-limit="{{ limit }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">
 {% if recommendations.performed %}
  {% if recommendations.products_count > 0 %}
   <div class="section-header text-center">
    {% if recommendations.intent = 'related' %}
     <h2> You may also like</h2>
    {% elsif recommendations.intent = 'complementary' %}
     <h2>Pair it with</h2>
    {% endif %}  
   </div>
   <ul class="grid grid--uniform grid--view-items">
    {% for product in recommendations.products %}
     <li class="grid__item small--one-half medium-up--one-quarter">
      {% include 'product-card-grid', max_height: 250 %}
     </li>
    {% endfor %}
   </ul>
  {% endif %}
 {% else %}
  <div class="product-recommendations__loading-dots">
   <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
   <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
   <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
  </div>
 {% endif %}
</div>
 1. Klicka på Spara.

När avsnittet återges med produktsidan kommer recommendations.performed visas som false och genererad HTML kommer att visa en laddande animering:

<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="/recommendations/products" data-product-id="123" data-limit="4" data-section-id="product-recommendations" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">
 <div class="product-recommendations__loading-dots">
  <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
  <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
  <div class="product-recommendations__loading-dot"></div>
 </div>
</div>

OBS! De rekommenderade produkterna måste laddas asynkront med hjälp av JavaScript. Du laddar dem i Steg 3: Redigera din theme.js-fil för att ladda rekommendationerna asynkront.

Använd den här koden istället om du inte vill visa en laddande animering:

{% assign limit = 4 %}
<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="{{ routes.product_recommendations_url }}" data-product-id="{{ product.id }}" data-limit="{{ limit }}" data-section-id="{{ section.id }}" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">
 {% if recommendations.products_count > 0 %}
  <div class="section-header text-center">
   {% if recommendations.intent = 'related' %}
     <h2> You may also like</h2>
   {% elsif recommendations.intent = 'complementary' %}
     <h2>Pair it with</h2>
    {% endif %}
  </div>
  <ul class="grid grid--uniform grid--view-items">
   {% for product in recommendations.products %}
    <li class="grid__item small--one-half medium-up--one-quarter">
     {% include 'product-card-grid', max_height: 250 %}
    </li>
   {% endfor %}
  </ul>
 {% endif %}
</div>

När ovanstående avsnitt återges med din produktsida kommer genererad HTML visas som ett div-element utan innehåll:

<div class="page-width product-recommendations" data-base-url="/recommendations/products" data-product-id="123" data-limit="4" data-section-id="product-recommendations" data-section-type="product-recommendations" data-intent="related">

Om användaren använder en alternativ plats ingår platsen i data-base-url för div. Till exempel /fr/recommendations/products.

Steg 2: Inkludera avsnittet i din product.liquid-mall

Inkludera avsnittet längst ned i din templates/product.liquid-fil för att visa produktrekommendationer längst ned på din produktsida:

 1. Öppna filen product.liquid i katalogen Mallar.

 2. Lägg till följande kod längst ner i filen:

{% section 'product-recommendations' %}
 1. Klicka på Spara.

Steg 3: Redigera din theme.js-fil för att ladda rekommendationerna asynkront

Du måste ladda rekommendationer i den tomma behållaren som avsnittet skapade på produktsidan. Använd JavaScript för att göra en HTTP GET-förfrågan för <base_url>?section_id=<section_id>&product_id=<product_id>.

 1. Öppna filen theme.js i katalogen Tillgångar.

 2. Leta efter den här kodraden:

sections.register('hero-section', theme.HeroSection);
 1. Lägg till den här koden under den raden:
sections.register('product-recommendations', theme.ProductRecommendations);
 1. Lägg till följande kod längst ner i filen:
theme.ProductRecommendations = (function() {
 function ProductRecommendations(container) {
  var $container = (this.$container = $(container));
  var baseUrl = $container.data('baseUrl');
  var productId = $container.data('productId');
  var limit = $container.data('limit');
  var intent = $container.data('intent');
  var productRecommendationsUrlAndContainerClass = baseUrl + '?section_id=product-recommendations&limit=' + limit +
   '&product_id=' + productId + '&intent='+ intent +
   ' .product-recommendations';
  $container.parent().load(productRecommendationsUrlAndContainerClass);
 }
 return ProductRecommendations;
})();
 1. Klicka på Spara.

Steg 4: Redigera din theme.scss.liquid-fil för att skapa den laddande animeringen (valfritt)

Om du använde fragmentet som visar en laddande animering i avsnittet produktrekommendationer lägger du till följande kod längst ned i din assets/theme.scss.liquid-fil:

 1. Öppna filen theme.scss.liquid i katalogen Tillgångar.

 2. Lägg till den här koden längst ner i filen:

.product-recommendations {
 padding-top: $section-spacing-small;
 padding-bottom: $section-spacing-small;

 @include media-query($medium-up) {
  padding-top: $section-spacing;
  padding-bottom: $section-spacing;
 }
}
.product-recommendations__loading-dots {
 height: 350px;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
}
.product-recommendations__loading-dot {
 animation: dot-keyframes 1.5s infinite ease-in-out;
 background-color: $color-text;
 border-radius: 10px;
 display: inline-block;
 height: 10px;
 width: 10px;
 margin: 0 3px;
 &:nth-child(2) {
  animation-delay: 0.5s;
 }
 &:nth-child(3) {
  animation-delay: 1s;
 }
}
@keyframes dot-keyframes {
 0% {
  opacity: 0.4;
  transform: scale(1, 1);
 }
 50% {
  opacity: 1;
  transform: scale(1.2, 1.2);
 }
 100% {
  opacity: 0.4;
  transform: scale(1, 1);
 }
}
 1. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis