Välj varianter genom att klicka på deras bilder

Vanligtvis väljs varianter från en rullgardinsmeny. Du kanske vill att dina kunder ska kunna välja en produktvariant genom att klicka på en variantbild.

klicka på bilden för att ändra variantexempel

Så här väljer du produktvarianter genom att klicka på en variantbild:

 1. Öppna filen theme.js eller theme.js.liquid i mappen Tillgångar.

 2. Längst ner i filen klistra in följande kod:

const selectVariantByClickingImage = {
 // Create variant images from productJson object
 _createVariantImage: function (product) {
  const variantImageObject = {};
  product.variants.forEach((variant) => {
   if (
    typeof variant.featured_image !== 'undefined' &&
    variant.featured_image !== null
   ) {
    const variantImage = variant.featured_image.src
     .split('?')[0]
     .replace(/http(s)?:/, '');
    variantImageObject[variantImage] =
     variantImageObject[variantImage] || {};
    product.options.forEach((option, index) => {
     const optionValue = variant.options[index];
     const optionKey = `option-${index}`;
     if (
      typeof variantImageObject[variantImage][optionKey] === 'undefined'
     ) {
      variantImageObject[variantImage][optionKey] = optionValue;
     } else {
      const oldValue = variantImageObject[variantImage][optionKey];
      if (oldValue !== null && oldValue !== optionValue) {
       variantImageObject[variantImage][optionKey] = null;
      }
     }
    });
   }
  });
  return variantImageObject;
 },
 _updateVariant: function (event, id, product, variantImages) {
  const arrImage = event.target.src
   .split('?')[0]
   .replace(/http(s)?:/, '')
   .split('.');
  const strExtention = arrImage.pop();
  const strRemaining = arrImage.pop().replace(/_[a-zA-Z0-9@]+$/, '');
  const strNewImage = `${arrImage.join('.')}.${strRemaining}.${strExtention}`;
  if (typeof variantImages[strNewImage] !== 'undefined') {
   product.variants.forEach((option, index) => {
    const optionValue = variantImages[strNewImage][`option-${index}`];
    if (optionValue !== null && optionValue !== undefined) {
     const selects = document.querySelectorAll('#'+ id + ' [class*=single-option-selector]');
     const options = selects[index].options;
     for (let option, n = 0; (option = options[n]); n += 1) {
      if (option.value === optionValue) {
       selects[index].selectedIndex = n;
       selects[index].dispatchEvent(new Event('change'));
       break;
      }
     }
    }
   });
  }
 },
 _selectVariant: function() {
  const productJson = document.querySelectorAll('[id^=ProductJson-');
  if (productJson.length > 0) {
   productJson.forEach((product) => {
    const sectionId = product.id.replace("ProductJson-", "shopify-section-");
    const thumbnails = document.querySelectorAll('#'+ sectionId + ' img[src*="/products/"]');
    if (thumbnails.length > 1) {
     const productObject = JSON.parse(product.innerHTML);
     const variantImages = this._createVariantImage(productObject);
     // need to check variants > 1
     if (productObject.variants.length > 1) {
      thumbnails.forEach((thumbnail) => {
       thumbnail.addEventListener('click', (e) =>
        this._updateVariant(e, sectionId, productObject, variantImages),
       );
      });
     }
    }
   });
  }
 },
};
if (document.readyState !== 'loading') {
 selectVariantByClickingImage._selectVariant();
} else {
 document.addEventListener(
  'DOMContentLoaded',
  selectVariantByClickingImage._selectVariant(),
 );
}
 1. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis