Wybierz warianty, klikając ich obrazy

Zazwyczaj warianty są wybierane z menu rozwijanego. Możesz jednak zmienić to ustawienie tak, aby klienci mogli wybrać wariant produktu, klikając obraz wariantu.

kliknij obraz, aby zmienić przykład wariantu

Aby wybrać warianty produktu poprzez kliknięcie obrazu wariantu:

 1. Otwórz plik theme.js lub theme.js.liquid w folderze Zasoby.

 2. Na dole pliku wklej następujący kod:

const selectVariantByClickingImage = {
 // Create variant images from productJson object
 _createVariantImage: function (product) {
  const variantImageObject = {};
  product.variants.forEach((variant) => {
   if (
    typeof variant.featured_image !== 'undefined' &&
    variant.featured_image !== null
   ) {
    const variantImage = variant.featured_image.src
     .split('?')[0]
     .replace(/http(s)?:/, '');
    variantImageObject[variantImage] =
     variantImageObject[variantImage] || {};
    product.options.forEach((option, index) => {
     const optionValue = variant.options[index];
     const optionKey = `option-${index}`;
     if (
      typeof variantImageObject[variantImage][optionKey] === 'undefined'
     ) {
      variantImageObject[variantImage][optionKey] = optionValue;
     } else {
      const oldValue = variantImageObject[variantImage][optionKey];
      if (oldValue !== null && oldValue !== optionValue) {
       variantImageObject[variantImage][optionKey] = null;
      }
     }
    });
   }
  });
  return variantImageObject;
 },
 _updateVariant: function (event, id, product, variantImages) {
  const arrImage = event.target.src
   .split('?')[0]
   .replace(/http(s)?:/, '')
   .split('.');
  const strExtention = arrImage.pop();
  const strRemaining = arrImage.pop().replace(/_[a-zA-Z0-9@]+$/, '');
  const strNewImage = `${arrImage.join('.')}.${strRemaining}.${strExtention}`;
  if (typeof variantImages[strNewImage] !== 'undefined') {
   product.variants.forEach((option, index) => {
    const optionValue = variantImages[strNewImage][`option-${index}`];
    if (optionValue !== null && optionValue !== undefined) {
     const selects = document.querySelectorAll('#'+ id + ' [class*=single-option-selector]');
     const options = selects[index].options;
     for (let option, n = 0; (option = options[n]); n += 1) {
      if (option.value === optionValue) {
       selects[index].selectedIndex = n;
       selects[index].dispatchEvent(new Event('change'));
       break;
      }
     }
    }
   });
  }
 },
 _selectVariant: function() {
  const productJson = document.querySelectorAll('[id^=ProductJson-');
  if (productJson.length > 0) {
   productJson.forEach((product) => {
    const sectionId = product.id.replace("ProductJson-", "shopify-section-");
    const thumbnails = document.querySelectorAll('#'+ sectionId + ' img[src*="/products/"]');
    if (thumbnails.length > 1) {
     const productObject = JSON.parse(product.innerHTML);
     const variantImages = this._createVariantImage(productObject);
     // need to check variants > 1
     if (productObject.variants.length > 1) {
      thumbnails.forEach((thumbnail) => {
       thumbnail.addEventListener('click', (e) =>
        this._updateVariant(e, sectionId, productObject, variantImages),
       );
      });
     }
    }
   });
  }
 },
};
if (document.readyState !== 'loading') {
 selectVariantByClickingImage._selectVariant();
} else {
 document.addEventListener(
  'DOMContentLoaded',
  selectVariantByClickingImage._selectVariant(),
 );
}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo