Wyświetl podzbiór kolekcji na stronie

Możesz wyświetlić podzbiór kolekcji na niestandardowej stronie poprzez edycję kodu szablonu. Ten tutorial pomoże Ci utworzyć nowy szablon strony i przypisać kolekcje do zaprezentowania za pomocą menu.

przykładowy podzbiór kolekcji

Strona listy kolekcji wszystkich sklepów Shopify ma adres URL www.mystore.com/collections. Strona ta przedstawia wszystkie kolekcje w sklepie. Alternatywnie do kroków opisanych w tym tutorialu możesz edytować stronę listy kolekcji, aby wyświetlić tylko wybór swoich kolekcji.

Utwórz nowy szablon strony

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Znajdź szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcje Czynności > Edytuj kod.
 3. W katalogu Szablony kliknij opcję Dodaj nowy szablon.

 4. Utwórz nowy szablon dla strony o nazwie list-collections.

 1. Usuń istniejący kod w nowym pliku page.list-collections. Znajdź kod szablonu poniżej i skopiuj oraz wklej go w pliku page.list-collections.
 2. Kliknij opcję Zapisz.

Wybierz swój szablon

Kod tego dostosowania różni się w zależności od szablonu. Kliknij przycisk swojego szablonu przed skopiowaniem i wklejeniem go do pliku page.list-collections:

Create a page on which to feature your collections

 1. From your Shopify admin, go to Online Store > Pages.
 2. Click Add page.
 3. In the page editor, enter a Title in the text box provided. You must use the same title for the menu that you'll create in the upcoming steps.
 4. Assign your new template to the page by selecting list-collections from the Theme template drop-down menu in the Online store section.

 5. Click Save.

Create the menu that controls which collections are shown

 1. From your Shopify admin, go to Online Store > Navigation.
 2. Click the Add menu button.
 3. Give your menu the same Title as the title that you gave the page that will feature your collections. For example, if the page you created has the title Living Room, then give your menu the title Living Room.
 4. Add links to your menu for each collection that you want to feature by clicking Add menu item. Choose collections from your store by clicking on Collections in the drop-down menu for the Link text box. Link to your collections in this way, instead of adding a URL to the text box.
 5. Click Save menu. ```

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo