Zapytaj, skąd klienci dowiedzieli się o Twoim sklepie

Możesz zapytać swoich klientów, skąd dowiedzieli się o Twoim sklepie, dodając pole formularza Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)? do strony koszyka.

Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)

Utwórz pole formularza „Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)?”

Aby utworzyć pole formularza Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)?:

 1. W katalogu Fragmenty kodu kliknij opcję Dodaj nowy fragment kodu.

 2. Utwórz fragment kodu:

 3. W nowym fragmencie kodu hear-about-us.liquid wklej następujący kod:

<style>
#how-did-you-hear-about-us--label,
#how-did-you-hear-about-us-other--label {
  font-weight: bold;
}

select#how-did-you-hear-about-us,
input#how-did-you-hear-about-us-other {
  width: 100%;
  padding: 8px 10px 8px 10px;
  line-height: 1.2;
}

#how-did-you-hear-about-us,
#how-did-you-hear-about-us-other,
#how-did-you-hear-about-us--label,
#how-did-you-hear-about-us--error,
#how-did-you-hear-about-us-other--label,
#how-did-you-hear-about-us-other--error {
  display:block;
  margin-bottom: 5px;
}

#how-did-you-hear-about-us-other.error,
#how-did-you-hear-about-us.error {
  border: 2px solid {{ settings.hau_error_color }};
}

#how-did-you-hear-about-us--error,
#how-did-you-hear-about-us-other--error {
  color: {{ settings.hau_error_color }};
}
</style>

<div class="form-vertical">
<p>
  <label id="how-did-you-hear-about-us--label" for="how-did-you-hear-about-us">How did you hear about us?</label>
  <span id="how-did-you-hear-about-us--error" style="display:none">{{ settings.hau_error_message }}</span>
  <select id="how-did-you-hear-about-us" name="attributes[how-did-you-hear-about-us]">
  <option value=""{% if cart.attributes.how-did-you-hear-about-us == "" %} selected{% endif %}>Please make a selection</option>
  {% assign optionsArray = settings.hau_form_options | split: ',' %}
  {% for o in optionsArray %}
  {% assign option = o | strip %}
  <option value="{{ option }}"{% if cart.attributes.how-did-you-hear-about-us == option %} selected{% endif %}>{{ option }}</option>
  {% endfor %}
  <option value="Other"{% if cart.attributes.how-did-you-hear-about-us == "Other" %} selected{% endif %}>Other</option>
  </select>
</p>
<p id="otherFormWrapper" style="{% unless cart.attributes.how-did-you-hear-about-us == 'Other' %}display:none{% endunless %}">
  <label id="how-did-you-hear-about-us-other--label" for="how-did-you-hear-about-us-other">Other</label>
  <span id="how-did-you-hear-about-us-other--error" style="display:none">{{ settings.hau_error_message_other }}</span>
  <input id="how-did-you-hear-about-us-other" type="text" name="attributes[how-did-you-hear-about-us-other]" value="{{ cart.attributes.how-did-you-hear-about-us-other }}"/>
</p>
</div>

<script>
(function() {

  document.addEventListener("DOMContentLoaded", initForm);
  document.addEventListener("shopify:section:load", initForm);

  function initForm(){

  var formElement = document.querySelector('#how-did-you-hear-about-us');
  var formError = document.querySelector('#how-did-you-hear-about-us--error');
  var otherFormElement = document.querySelector('#how-did-you-hear-about-us-other');
  var otherFormError = document.querySelector('#how-did-you-hear-about-us-other--error');
  var otherFormWrapper = document.querySelector('#otherFormWrapper');
  var checkoutButtons = document.querySelectorAll('[name="checkout"], [name="goto_pp"], [name="goto_gc"]');

  function showOrHideForm(){
    if (formElement.value == 'Other'){
    otherFormWrapper.style.display = '';
    } else {
    otherFormWrapper.style.display = 'none';
    }
  }

  function checkFormElement(){
    if (formElement.value.length == 0){
    formElement.classList.add('error');
    formError.style.display = '';
    } else {
    if (formElement.classList.contains('error')){
      formElement.classList.remove('error');
      formError.style.display = 'none';
    }
    }
  }

  function checkOtherFormElement(){
    if (otherFormElement.value.length == 0){
    otherFormElement.classList.add('error');
    otherFormError.style.display = '';
    } else {
    if (otherFormElement.classList.contains('error')){
      otherFormElement.classList.remove('error');
      otherFormError.style.display = 'none';
    }
    }
  }

  otherFormElement.addEventListener("input", function() {
    {% if settings.hau_form_validation %}
    checkOtherFormElement();
    {% endif %}
  });

  formElement.addEventListener("change", function() {
    showOrHideForm();
    {% if settings.hau_form_validation %}
    checkFormElement();
    {% endif %}
  });

  checkoutButtons.forEach(function(element){
    element.addEventListener("click", function(evt) {

    {% if settings.hau_form_validation %}
    var validated = true;
    if (formElement.value.length == 0){
      checkFormElement();
      validated = false;
    }
    if (formElement.value == 'Other'){
      if (otherFormElement.value.length == 0){
      checkOtherFormElement();
      validated = false;
      }
    }
    if (!validated) {
      evt.preventDefault();
      evt.stopPropagation();
    }
    {% endif %}
    });
  });

  }
})()
</script>
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj fragment kodu do strony koszyka

Aby dołączyć fragment kodu Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)? na stronie koszyka:

 1. W katalogu Sekcje kliknij cart-template.liquid. Jeśli Twój szablon nie zawiera cart-template.liquid, kliknij cart.liquid w katalogu Szablony.

 2. Znajdź tag zamykający </form> w kodzie. W nowej linii nad tagiem zamykającym </form> wklej następujący kod:

{% render 'hear-about-us' %}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj ustawienia szablonu dla konfiguracji

 1. W katalogu Konfiguracja kliknij settings_schema.json.

 2. Znajdź pierwszy nawias zamykający }, w kodzie. W nowej linii poniżej nawiasu zamykającego },wklej następujący kod:

{
"name": "Hear About Us",
"settings": [
  {
    "type": "text",
    "id": "hau_form_options",
    "label": "Form options",
    "default": "Facebook, Twitter, Google, Instagram, Youtube",
    "info": "Separate each option with a comma"
  },
  {
    "type": "header",
    "content": "Form validation"
  },
  {
    "type": "checkbox",
    "id": "hau_form_validation",
    "label": "Enable form validation",
    "default": true
  },
  {
    "type": "text",
    "id": "hau_error_message",
    "label": "Error message",
    "info": "The error message that is displayed when no selection is made",
    "default": "Please select an option below"
  },
  {
    "type": "text",
    "id": "hau_error_message_other",
    "label": "Other field error message",
    "info": "The error message that is displayed when there is no input in the 'Other' field",
    "default": "Please fill the text field below"
  },
  {
    "type": "header",
    "content": "Error styling"
  },
  {
    "type": "color",
    "id": "hau_error_color",
    "label": "Color",
    "default": "#ff0000"
  }
]
},
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Ustaw pole formularza jako wymagane

Aby uniemożliwić klientom przejście do realizacji zakupu bez wybrania opcji w polu formularza Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)?, możesz ustawić to pole jako wymagane.

 1. W katalogu Sekcje kliknij cart-template.liquid. Jeśli Twój szablon nie zawiera cart-template.liquid, kliknij cart.liquid w katalogu Szablony.

 2. Znajdź następujący atrybut novalidate w kodzie formularza koszyka:

novalidate
 1. Zastąp atrybut novalidate następującym kodem:
{% unless settings.hau_form_validation %}novalidate{% endunless %}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

 2. W edytorze szablonów kliknij Ustawienia szablonu na pasku bocznym.

 3. Kliknij kartę Dowiedz się o nas.

 4. W sekcji Walidacja formularza upewnij się, że włączone jest ustawienie Włącz walidację formularza.

Ustaw opcje

Aby dostosować opcje w rozwijanym menu Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)?, możesz edytować opcje za pomocą ustawień szablonu w edytorze szablonów.

 1. W edytorze szablonów kliknij Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij kartę Dowiedz się o nas.

 3. W sekcji Opcje formularza dodaj lub usuń opcje oddzielone przecinkami.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie będę widzieć zarejestrowane dane?

Odpowiedź zobaczysz w panelu administracyjnym w sekcji Dodatkowe szczegóły zamówienia:

Dodatkowa sekcja szczegółów zamówienia

Jeśli odpowiedź nie jest dostępna na liście, czy klient może coś wpisać?

Tak, może. Gdy klient wybierze opcję Inne, pole tekstowe, w którym może wpisać odpowiedź, pojawi się pod rozwijanym menu.

Czy mogę wyświetlić odpowiedź w e-mailach z powiadomieniem o nowym zamówieniu?

Tak. Aby wyświetlać odpowiedzi klientów w e-mailach z powiadomieniami o nowych zamówieniach:

 1. Przejdź do strony powiadomień w panelu administracyjnym i dodaj następujący kod do szablonu e-maila nowego zamówienia:
This customer heard about us through {% if attributes.how-did-you-hear-about-us-other == blank %}{{ attributes.how-did-you-hear-about-us }}{% else %}{{ attributes.how-did-you-hear-about-us-other }}{% endif %}.
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo