Zapytaj, skąd klienci dowiedzieli się o Twoim sklepie

Możesz zapytać swoich klientów, skąd dowiedzieli się o Twoim sklepie, dodając pole formularza Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)? do strony koszyka.

Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)

Utwórz pole formularza „Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)?”

Dodaj fragment kodu do strony koszyka

Aby dołączyć fragment kodu Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)? na stronie koszyka:

 1. W katalogu Sekcje kliknij cart-template.liquid. Jeśli Twój szablon nie zawiera cart-template.liquid, kliknij cart.liquid w katalogu Szablony.

 2. Znajdź tag zamykający </form> w kodzie. W nowej linii nad tagiem zamykającym </form> wklej następujący kod:

{% render 'hear-about-us' %}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Dodaj ustawienia szablonu dla konfiguracji

 1. W katalogu Konfiguracja kliknij settings_schema.json.

 2. Znajdź pierwszy nawias zamykający }, w kodzie. W nowej linii poniżej nawiasu zamykającego },wklej następujący kod:

{
"name": "Hear About Us",
"settings": [
  {
    "type": "text",
    "id": "hau_form_options",
    "label": "Form options",
    "default": "Facebook, Twitter, Google, Instagram, Youtube",
    "info": "Separate each option with a comma"
  },
  {
    "type": "header",
    "content": "Form validation"
  },
  {
    "type": "checkbox",
    "id": "hau_form_validation",
    "label": "Enable form validation",
    "default": true
  },
  {
    "type": "text",
    "id": "hau_error_message",
    "label": "Error message",
    "info": "The error message that is displayed when no selection is made",
    "default": "Please select an option below"
  },
  {
    "type": "text",
    "id": "hau_error_message_other",
    "label": "Other field error message",
    "info": "The error message that is displayed when there is no input in the 'Other' field",
    "default": "Please fill the text field below"
  },
  {
    "type": "header",
    "content": "Error styling"
  },
  {
    "type": "color",
    "id": "hau_error_color",
    "label": "Color",
    "default": "#ff0000"
  }
]
},
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Ustaw pole formularza jako wymagane

Aby uniemożliwić klientom przejście do realizacji zakupu bez wybrania opcji w polu formularza Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)?, możesz ustawić to pole jako wymagane.

 1. W katalogu Sekcje kliknij cart-template.liquid. Jeśli Twój szablon nie zawiera cart-template.liquid, kliknij cart.liquid w katalogu Szablony.

 2. Znajdź następujący atrybut novalidate w kodzie formularza koszyka:

novalidate
 1. Zastąp atrybut novalidate następującym kodem:
{% unless settings.hau_form_validation %}novalidate{% endunless %}
 1. Kliknij opcję Zapisz.

 2. W edytorze szablonów kliknij Ustawienia szablonu na pasku bocznym.

 3. Kliknij kartę Dowiedz się o nas.

 4. W sekcji Walidacja formularza upewnij się, że włączone jest ustawienie Włącz walidację formularza.

Ustaw opcje

Aby dostosować opcje w rozwijanym menu Skąd się o nas dowiedziałeś(-aś)?, możesz edytować opcje za pomocą ustawień szablonu w edytorze szablonów.

 1. W edytorze szablonów kliknij Ustawienia szablonu.

 2. Kliknij kartę Dowiedz się o nas.

 3. W sekcji Opcje formularza dodaj lub usuń opcje oddzielone przecinkami.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie będę widzieć zarejestrowane dane?

Odpowiedź zobaczysz w panelu administracyjnym w sekcji Dodatkowe szczegóły zamówienia:

Dodatkowa sekcja szczegółów zamówienia

Jeśli odpowiedź nie jest dostępna na liście, czy klient może coś wpisać?

Tak, może. Gdy klient wybierze opcję Inne, pole tekstowe, w którym może wpisać odpowiedź, pojawi się pod rozwijanym menu.

Czy mogę wyświetlić odpowiedź w e-mailach z powiadomieniem o nowym zamówieniu?

Tak. Aby wyświetlać odpowiedzi klientów w e-mailach z powiadomieniami o nowych zamówieniach:

 1. Przejdź do strony powiadomień w panelu administracyjnym i dodaj następujący kod do szablonu e-maila nowego zamówienia:
This customer heard about us through {% if attributes.how-did-you-hear-about-us-other == blank %}{{ attributes.how-did-you-hear-about-us }}{% else %}{{ attributes.how-did-you-hear-about-us-other }}{% endif %}.
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo