Zmień liczbę produktów wyświetlanych na stronach kolekcji

Możesz zmienić liczbę produktów wyświetlanych na stronach kolekcji, dokonując zmian w ustawieniach szablonu w edytorze szablonów lub edytując kod szablonu. Możesz wyświetlać dowolną liczbę produktów, tak długo, jak nie przekroczysz limitu Shopify 50 produktów na stronę.

Sprawdź ustawienia szablonu

 1. Przed wprowadzeniem zmian w kodzie szablonu przejdź do edytora szablonów.

 2. Z menu rozwijanego na górze strony lub menu Szablony na urządzeniu mobilnym wybierz opcję Strony kolekcji.

 3. Kliknij Strony kolekcji lub Kolekcję.

 4. Jeśli dla Twojego szablonu dostępne są ustawienia umożliwiające zmianę liczby produktów wyświetlanych na stronach kolekcji, dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli Twój szablon nie ma ustawień pozwalających na zmianę liczby produktów wyświetlanych na stronę lub jeżeli takie ustawienia są dostępne, ale są zbyt ograniczone, aby umożliwić Ci dokonanie wymaganych zmian, wykonaj kolejne kroki, aby edytować kod szablonu.

Zaktualizuj plik collection-template.liquid

 1. W katalogu Sekcje kliknij collection-template.liquid.

 2. W edytorze kodu znajdź następujący kod:

 {% paginate collection.products by 9 %}
In the above example, the default number of products per page is 9. This number varies theme to theme. You will need to change this number to the number of products that you'd like to show on your collection pages. Use any number you like, as long as it is not more than 50.

Some themes use a variable called `limit` instead of a number to determine how many products will be shown per page. If your theme uses a `limit` variable, the code will look like this:
 {% paginate collection.products by limit %}
If your theme uses a `limit` variable, you will need to replace `limit` with a number. As above, this is the number of products that will show on each collection page, and the number must not be more than 50. Note that replacing the limit variable with a number will remove the ability to make changes to the collection pages [pagination](https://shopify.dev/themes/architecture/templates/collection) settings in the theme editor. We recommend that you not edit your theme code unless you are unable to achieve the desired number of products per page in the [theme editor](https://www.shopify.com/admin/themes/current/editor).
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Zaktualizuj plik collection.liquid

 1. W katalogu Szablony kliknij collection.liquid.

 2. W edytorze kodu znajdź następujący kod:

 {% paginate collection.products by 9 %}
In the above example, the default number of products per page is 9. This number varies theme to theme. You will need to change this number to the number of products that you'd like to show on your collection pages. Use any number you like, as long as it is not more than 50.

Some themes use a variable called `limit` instead of a number to determine how many products will be shown per page. If your theme uses a `limit` variable, the code will look like this:
 {% paginate collection.products by limit %}
If your theme uses a `limit` variable, you will need to replace `limit` with a number. As above, this is the number of products that will show on each collection page, and the number must not be more than 50. Note that replacing the limit variable with a number will remove the ability to make changes to the collection pages [pagination](https://shopify.dev/api/liquid/tags/theme-tags#paginate) settings from the theme editor. We recommend that you not edit your theme code unless you are unable to achieve the desired number of products per page from the [theme editor](https://www.shopify.com/admin/themes/current/editor).
 1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo