Usuń nazwisko autora z postów na blogu

Usuń nazwisko autora

Aby usunąć nazwisko autora bloga, musisz edytować tag Liquid w szablonie blog.liquid oraz article-template.liquid. Jeśli używasz szablonu Boundless, musisz edytować tag Liquid w szablonie blog.liquid i article.liquid.

  1. W folderze Szablony kliknij blog.liquid.

  2. Użyj ctrl + F na komputerze PC lub command + F na komputerze Mac, aby znaleźć ten tag Liquid i go usunąć:

{{ article.author }}
For **Simple** and **Supply**, the author and date share the same liquid tag. To remove both, use `ctrl` + `F` on a PC or `command` + `F` on a Mac to locate this Liquid tag and delete it:
{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}
If you want to keep only the date, then replace the code above with:
{{ date }}
  1. Kliknij opcję Zapisz.

  2. W folderze Sekcje kliknij article-template.liquid. W przypadku szablonu Boundless w folderze Szablony kliknij article.liquid.

  3. Użyj ctrl + F na komputerze PC lub command + F na komputerze Mac, aby znaleźć ten tag Liquid i go usunąć:

{{ article.author }}
For **Simple** and **Supply**, the article author and article date share the same liquid tag. To remove both, use `ctrl` + `F` on a PC or `command` + `F` on a Mac to locate this Liquid tag and delete it:
{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}
If you want to keep only the date, then replace the code above with:
{{ date }}
  1. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo