Fjern forfatterens navn fra blogginnlegg

Fjern forfatterens navn

For å fjerne bloggforfatterens navn, må du redigere Liquid-koden i blog.liquid- og article-template.liquid-malene. Hvis du bruker Boundless, må du redigere Liquid-koden i blog.liquid- og article.liquid-malene.

  1. I Maler-mappen klikker du på blog.liquid.

  2. Bruk ctrl + F på PC eller command + F på Mac for å finne denne Liquid-taggen og slette den:

{{ article.author }}
For **Simple** and **Supply**, the author and date share the same liquid tag. To remove both, use `ctrl` + `F` on a PC or `command` + `F` on a Mac to locate this Liquid tag and delete it:
{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}
If you want to keep only the date, then replace the code above with:
{{ date }}
  1. Klikk på Lagre.

  2. I Seksjoner-mappen klikker du på article.liquid. For Boundless, i Maler-mappen, klikker du på article-template.liquid.

  3. Bruk ctrl + F på PC eller command + F på Mac for å finne denne Liquid-taggen og slette den:

{{ article.author }}
For **Simple** and **Supply**, the article author and article date share the same liquid tag. To remove both, use `ctrl` + `F` on a PC or `command` + `F` on a Mac to locate this Liquid tag and delete it:
{{ 'blogs.article.author_on_date_html' | t: author: author, date: date }}
If you want to keep only the date, then replace the code above with:
{{ date }}
  1. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis