Fremhev et delsett av samlinger på en side

Du kan fremheve et delsett av samlinger på en tilpasset side ved å redigere temakoden. Denne opplæringen viser deg hvordan du oppretter en ny sidemal og tilordner samlinger som skal vises ved å bruke en meny.

eksempel på delsett av samlinger

Alle Shopify-butikker har en samlingslisteside på URL-adressen www.mystore.com/collections, som viser alle samlinger i butikken. Som et alternativ til denne veiledningen kan du redigere samlingslistesiden for å bare vise et utvalg av samlingene.

Opprett den nye sidemalen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Nettbutikk > Temaer.
 2. Finn temaet du vil redigere, og klikk på knappen > Rediger kode.
 3. Klikk på Legg til en ny mal i Maler-katalogen.

 4. Opprett en ny mal for side som kalles samlingsliste.

 1. Slett den eksisterende koden i den nye page.list-collections-filen. Finn temakoden din under, og kopier og lim inn koden i page.list-collections-filen.
 2. Klikk på Lagre.

Velg tema

Koden for denne tilpasningen varierer avhengig av tema. Klikk på knappen for ditt tema før du kopierer og limer inn i page.list-collections-filen:

Opprett en side du vil fremheve samlingene på

 1. Gå til Nettbutikk > Sider fra Shopify-administrator.
 2. Trykk på Legg til side.
 3. I sideredigeringsprogrammet angir du en Tittel i tekstboksen. Du må bruke samme tittel for menyen du oppretter i de kommende trinnene.
 4. Tilordne den nye malen til siden ved å velge list-collections fra rullegardinmenyen Temamal i seksjonen Nettbutikk.

 5. Klikk på Lagre.

Opprett menyen som styrer hvilke samlinger som vises

 1. Gå til Nettbutikk > Navigasjon fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på knappen Legg til meny.
 3. Gi menyen samme Tittel som tittelen du ga siden som skal inneholde samlingene. Hvis siden du opprettet for eksempel har tittelen Living Room, gir du menyen tittelen Living Room.
 4. Legg til koblinger i menyen for hver samling du vil fremheve ved å klikke på Legg til menyelement. Velg samlinger fra butikken ved å klikke på Samlinger i rullegardinmenyen for tekstboksen Kobling. Koble til samlinger på denne måten, i stedet for å legge til en URL-adresse i tekstboksen.
 5. Klikk på Lagre meny.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis