Legg til, fjern eller rediger menyelementer i nettbutikken

Du kan legge til menyelementer i nettbutikkens menyer for å opprette en butikknavigasjon. Menyelementer er koblinger til produkter, samlinger, nettsteder, bloggposter, forsikringer eller andre nettsteder. Du kan også fjerne eller redigere menyelementer.

I de fleste tilfeller må du opprette et element før du kan lage en kobling til det. Du må for eksempel opprette en samling før du kan legge den til i en meny.

Hvis du sletter en ressurs som brukes i butikkens navigasjon, slettes også eventuelt tilhørende menyelementer. Hvis du for eksempel sletter en samling du bruker for menyelementet På salg, slettes både samlingen og menyelementet.

Du kan se og endre navigasjonen for nettbutikken fra Navigasjon-siden i Shopify-administrator.

Legge til et menyelement

Du kan legge til menyelementer for å koble til følgende ressurser:

  • nettsteder
  • samlinger
  • produkter
  • blogger eller bloggposter
  • butikkforsikringer
  • eksterne nettsteder
  • e-postkoblinger

Steg:

Redigere et menyelement

Når du redigerer menyer, teller hver handling, som å legge til, redigere, slette og flytte, som en endring. Når du har nådd 200 endringer, begrenses ytterligere handlinger inntil du lagrer menyendringene. Hvis du klikker eller trykker på knappen Lagre, tilbakestilles tellingen. Lagre endringene i menyen ofte, slik at du ikke når grensen for antall endringer.

Steg:

Endre visningsrekkefølgen for menyelementer

Du kan se visningsrekkefølgen på menyelementer på siden Navigasjon. Menyelementene vises i nettbutikken i den rekkefølgen de er oppført.

Steg:

Fjerne et menyelement

Du kan fjerne et menyelement for å slette det fra nettbutikkens navigasjon. Når du fjerner et menyelement som har elementer nestet nedenfor i en rullegardinmeny, vil de nestede menyelementene og rullegardinmenyen også fjernes fra nettbutikkens navigasjon.

Steg:

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis