Tilføj, fjern eller rediger menupunkter i din webshop

Du kan føje menupunkter til dine webshopmenuer, når du skal opbygge navigation i din butik. Menupunkter er links til produkter, kollektioner, websider, blogopslag, politikker eller andre websites. Du kan også fjerne eller redigere menupunkter.

Du skal i de fleste tilfælde oprette en vare, før du kan føje et link til den. Du skal f.eks. Oprette en kollektion, før du kan føje den til en menu.

Du kan få vist og ændre din navigering i webshoppen fra siden Navigation i din Shopify-administrator.

Tilføj et menupunkt

Du kan føje menupunkter, der skal fungere som links til:

 • websider
 • kollektioner
 • produkter
 • blogs eller blogopslag
 • butikkens politikker
 • eksterne websites
 • maillinks

Fremgangsmåde:

 1. På siden Navigation skal du klikke på titlen på den menu, du vil redigere.

 2. Klik på Tilføj menupunkt.

 3. Angiv et navn for menupunktet. Dette navn vises i menuen og kan indeholde specialtegn eller emoji.

 4. Klik på feltet Link, og angiv derefter en websiteadresse til et eksternt website eller vælg en linktype:

 5. Hvis du har valgt en kollektion eller alle kollektioner, kan du filtrere kollektionen ved hjælp af tags, så du kun får vist produkter, der matcher alle de tags, du angiver.

 6. Hvis du har valgt en linktype, skal du vælge en bestemt destination. Når du vælger Start, angives destinationen automatisk til din webshops startside.

 7. Klik på Tilføj for at gemme dit menupunkt.

 8. Klik på menuen Gem.

Hvis du sletter en ressource, som du bruger i din butiks navigation, slettes alle tilknyttede menupunkter også. Hvis du f.eks. sletter en kollektion, som du bruger i menupunktet På udsalg, slettes både kollektionen og menupunktet.

Rediger et menupunkt

Fremgangsmåde:

 1. Klik på navnet på menuen, som punktet findes i.

 2. I afsnittet Menupunkter skal du klikke på Rediger ud for navnet på punktet.

 3. Foretag evt. ændringer:

 4. Klik på Anvend ændringer.

 5. Klik på menuen Gem.

Ret visningsrækkefølgen for menupunkter

Du kan få vist visningsrækkefølgen for menupunkter på siden Navigation. Menupunkterne vises i webshoppen i den rækkefølge, de er angivet i.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på titlen på den menu, du vil ændre rækkefølgen i.

 2. Klik og hold nede på handle-ikonet (⠿) ved siden af menupunktet. Træk derefter menupunktet til en anden placering:

  Menu items section with handle icon highlighted

 3. Klik på menuen Gem.

Fjern et menupunkt

Du kan fjerne et menupunkt, så det slettes fra navigationen i din webshop. Når du fjerner et menupunkt, der har indlejrede menupunkter under sig i en rullemenu, fjernes de indlejrede menupunkter også, og rullemenuen fjernes fra navigationen i webshoppen.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Slet ud for det menupunkt, som du vil fjerne.

 2. Klik på Fjern for at bekræfte

 3. Klik på menuen Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis