เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขรายการเมนูในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มรายการเมนูให้กับเมนูร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อสร้างเป็นการนำทางในร้านค้าของคุณได้ รายการเมนูต่างๆ จะเชื่อมกับสินค้า คอลเลกชัน เว็บเพจ โพสต์บล็อก นโยบาย หรือเว็บไซต์อื่นๆ โดยสามารถลบหรือแก้ไขรายการเมนูได้

โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณจะต้องสร้างรายการก่อน แล้วจึงจะสามารถลิงก์ไปที่รายการดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น คุณต้องสร้างคอลเลกชันก่อนจึงจะเพิ่มไปยังเมนูได้

หากคุณลบแหล่งข้อมูลที่คุณใช้ในการนําทางร้านค้าของคุณ รายการเมนูที่เกี่ยวข้องจะถูกลบด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณลบคอลเลกชันที่คุณใช้สำหรับรายการเมนูลดราคา ทั้งคอลเลกชันและรายการเมนูก็จะถูกลบ

คุณสามารถดูและเปลี่ยนการนำทางภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้จากหน้าการนำทางในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

เพิ่มรายการเมนู

คุณสามารถเพิ่มรายการเมนูเพื่อลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้ได้:

  • เว็บเพจ
  • คอลเลกชัน
  • สินค้า
  • บล็อกหรือโพสต์บล็อก
  • นโยบายของร้านค้า
  • เว็บไซต์ภายนอก
  • ลิงก์อีเมล

ขั้นตอน:

แก้ไขรายการเมนู

ขณะแก้ไขเมนูของคุณ การสั่งการแต่ละรายการ เช่น เพิ่ม แก้ไข ลบ และย้าย จะนับเป็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งครั้ง เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงครบ 200 ครั้ง ระบบจะระงับการสั่งการเพิ่มเติมไว้จนกว่าคุณจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมนูของคุณ การคลิกหรือแตะปุ่ม บันทึก จะรีเซ็ตตัวนับ ให้คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงเมนูเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ถึงขีดจํากัดการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอน:

เปลี่ยนลำดับรายการเมนูที่แสดง

คุณสามารถดูลำดับรายการเมนูที่แสดงได้ที่หน้าการนำทาง รายการเมนูจะแสดงบนหน้าร้านค้าออนไลน์ตามลำดับที่ระบุไว้

ขั้นตอน:

ลบรายการเมนู

คุณสามารถลบรายการเมนูเพื่อลบออกจากการนำทางภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ เมื่อคุณลบรายการเมนูที่มีรายการย่อยรวมอยู่ในเมนูดรอปดาวน์ รายการเมนูย่อยจะถูกลบและเมนูดรอปดาวน์นั้นก็จะถูกลบออกจากการนำทางภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วยเช่นกัน

ขั้นตอน:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี