เพิ่ม ลบ หรือแก้ไขรายการเมนูในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มรายการเมนูให้กับเมนูร้านค้าออนไลน์ของคุณเพื่อสร้างเป็นการนำทางในร้านค้าของคุณได้ รายการเมนูต่างๆ จะเชื่อมกับสินค้า คอลเลกชัน เว็บเพจ โพสต์บล็อก นโยบาย หรือเว็บไซต์อื่นๆ โดยสามารถลบหรือแก้ไขรายการเมนูได้

โดยส่วนใหญ่แล้ว คุณจะต้องสร้างรายการก่อน แล้วจึงจะสามารถลิงก์ไปที่รายการดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น คุณต้องสร้างคอลเลกชันก่อนจึงจะเพิ่มไปยังเมนูได้

คุณสามารถดูและเปลี่ยนการนำทางภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้จากหน้าการนำทางในส่วน Shopify admin ของคุณ

เพิ่มรายการเมนู

คุณสามารถเพิ่มรายการเมนูสำหรับลิงก์ไปยัง:

 • เว็บเพจ
 • คอลเลกชัน
 • สินค้า
 • บล็อกหรือโพสต์บล็อก
 • นโยบายของร้านค้า
 • เว็บไซต์ภายนอก
 • ลิงก์อีเมล

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าการนำทาง ให้คลิกชื่อเมนูที่คุณต้องการแก้ไข

 2. คลิกเพิ่มรายการเมนู

 3. ป้อนชื่อสำหรับรายการเมนู โดยชื่อนี้จะแสดงในเมนู และคุณสามารถใส่ตัวอักษรพิเศษหรืออีโมจิได้

 4. คลิกที่ ช่องลิงก์ แล้วป้อนที่อยู่ของเว็บไซต์ภายนอกหรือเลือกประเภทลิงก์:

 5. หากคุณได้เลือกคอลเลกชันหรือคอลเลกชันทั้งหมดคุณสามารถกรองคอลเลกชันที่มีแท็กเพื่อแสดงเฉพาะสินค้าที่ตรงกับแท็กทั้งหมดที่คุณป้อนได้

 6. หากคุณเลือกประเภทลิงก์แล้ว ให้เลือกปลายทางที่ต้องการ เมื่อคุณเลือกหน้าแรก ระบบจะเลือกปลายทางเป็นหน้าแรกของร้านค้าออนไลน์โดยอัตโนมัติ

 7. คลิก “เพิ่ม” เพื่อบันทึกรายการเมนูของคุณ

 8. คลิกบันทึกเมนู

หากคุณลบแหล่งข้อมูลที่คุณใช้ในการนําทางร้านค้าของคุณ รายการเมนูที่เกี่ยวข้องจะถูกลบด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณลบคอลเลกชันที่คุณใช้ในรายการเมนูลดราคา ทั้งคอลเลกชันและรายการเมนูก็จะถูกลบ

แก้ไขรายการเมนู

ขั้นตอน:

 1. คลิกชื่อของเมนูที่มีรายการ

 2. ในส่วนรายการเมนู คลิกแก้ไขซึ่งอยู่ติดกับชื่อของรายการนั้น

 3. ทำการเปลี่ยนแปลง:

 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 5. คลิกบันทึกเมนู

เปลี่ยนลำดับรายการเมนูที่แสดง

คุณสามารถดูลำดับรายการเมนูที่แสดงได้ที่หน้าการนำทาง รายการเมนูจะแสดงบนหน้าร้านค้าออนไลน์ตามลำดับที่ระบุไว้

ขั้นตอน:

 1. คลิกชื่อของเมนูที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

 2. คลิกไอคอนแฮนเดิล (⠿) ซึ่งอยู่ติดกับรายการเมนูค้างไว้ แล้วลากรายการเมนูนั้นไปยังตำแหน่งอื่น:

  Menu items section with handle icon highlighted

 3. คลิกบันทึกเมนู

ลบรายการเมนู

คุณสามารถลบรายการเมนูเพื่อลบออกจากการนำทางภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ เมื่อคุณลบรายการเมนูที่มีรายการย่อยรวมอยู่ในเมนูดรอปดาวน์ รายการเมนูย่อยจะถูกลบและเมนูดรอปดาวน์นั้นก็จะถูกลบออกจากการนำทางภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วยเช่นกัน

ขั้นตอน:

 1. คลิกลบด้านข้างรายการเมนูที่คุณต้องการลบออก

 2. คลิกลบเพื่อยืนยัน

 3. คลิกบันทึกเมนู

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี