การเพิ่มนโยบายร้านค้า

คุณสามารถเพิ่มหรือสร้างนโยบายต่อไปนี้สำหรับร้านค้า Shopify ของคุณได้:

 • นโยบายการคืนเงิน
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ข้อกำหนดในการใช้บริการ
 • นโยบายการจัดส่ง
 • ประกาศด้านกฎหมาย

เพิ่มหรือสร้างนโยบายร้านค้า

คุณสามารถเพิ่มหรือสร้างนโยบายสำหรับร้านค้าของคุณได้ คุณสามารถใช้ HTML ในเนื้อหาของนโยบายร้านค้าของคุณได้

แม้ว่า Shopify จะสามารถสร้างเทมเพลตได้ก็ตามคุณจะเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คุณได้เผยแพร่ ตรวจสอบนโยบายของคุณอย่างละเอียดก่อนที่จะเพิ่มนโยบายลงไป

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > นโยบาย

 2. ใส่นโยบายของร้านค้าของคุณ หรือคลิกสร้างจากเทมเพลตเพื่อใส่เทมเพลตเริ่มต้น ใช้เครื่องมือแก้ไข Rich Text เพื่อเพิ่มสไตล์และการจัดรูปแบบให้กับนโยบายของคุณและเพื่อเพิ่มลิงก์และรูปภาพ

 3. ตรวจสอบนโยบายของคุณและทำการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มนโยบายของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มนโยบายของร้านค้าแล้ว ระบบจะใส่ลิงก์ของนโยบายดังกล่าวในส่วนท้ายของหน้าการชำระเงินโดยอัตโนมัติ ลูกค้าอาจต้องการดูนโยบายของคุณก่อนที่จะทำการชำระเงิน ดังนั้นจึงควรเชื่อมโยงหน้าเหล่านั้นในเมนูการนำทางของร้านค้าของคุณ

เพิ่มหน้าแบบกำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลด้านกฎหมาย

คุณสามารถสร้างเว็บเพจได้ในส่วน Shopify admin ของคุณ เว็บเพจนั้นมีประโยชน์มากในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง หรือข้อมูลที่ลูกค้ามักใช้อ้างอิง เช่น หน้า “เกี่ยวกับเรา” หรือหน้า “ติดต่อเรา”

ดูวิธีเพิ่มหน้าไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณและใส่ลิงก์ของหน้าเหล่านั้นในเมนูการนำทางบนร้านค้าของคุณ

ลบนโยบายการจัดส่งของคุณออกจากหน้าสินค้า

หากคุณใช้ธีมฟรีจาก Shopify ที่ดาวน์โหลดมาหลังจากเดือนพฤศจิกายน 2018 และคุณได้เพิ่มนโยบายการจัดส่ง หน้าสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณจะมีลิงก์ไปยังนโยบายการจัดส่งของคุณ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือเงื่อนไขการจัดส่ง

คุณสามารถลบลิงก์นี้ได้โดยแก้ไขภาษาของธีมของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ไปที่ธีม > ร้านค้าออนไลน์

 2. ที่ด้านข้างธีมปัจจุบันของคุณให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขภาษา

 3. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ นโยบายการจัดส่ง html

 4. ในกล่อง html นโยบายการจัดส่ง ให้แทนที่เนื้อหาด้วยช่องว่างเดียว

 5. คลิกที่บันทึก

เพิ่มนโยบายไปยังเมนูร้านค้าของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น ลิงก์ไปยังนโยบายของคุณจะปรากฏในส่วนท้ายของการชำระเงิน นอกจากนี้ระบบจะระบุลิงก์ไปยังนโยบายการคืนเงินของคุณในหน้าการตรวจสอบคำสั่งซื้อ และลิงก์ไปยังนโยบายการจัดส่งของคุณอยู่ในรายการในหน้าสินค้าและตะกร้าสินค้า

คุณสามารถอัปเดตเมนูเพื่อรวมนโยบายเหล่านี้เข้าไปด้วยได้

 1. ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การนำทาง
 2. คลิกที่ชื่อของเมนูที่คุณต้องการเพิ่มนโยบาย
 3. วิธีเพิ่มนโยบายที่คุณต้องการไปยังเมนู:

  1. คลิกเพิ่มรายการเมนู
  2. ป้อนชื่อสำหรับรายการเมนูของนโยบาย จากนั้นค้นหานโยบายของคุณ
  3. คลิกที่เพิ่ม
 4. คลิกบันทึกเมนู

เพิ่มลิงก์ไปยังนโยบายของคุณภายในหน้าหรือบนโซเชียลมีเดีย

คุณสามารถเพิ่มลิงก์โดยตรงไปยังนโยบายได้โดยเพิ่มรายการต่อไปนี้ลงในส่วนท้ายของชื่อโดเมนร้านค้าของคุณ:

 • นโยบายการคืนเงิน: /policies/refund-policy
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว: /policies/privacy-policy
 • ข้อกำหนดในการใช้บริการ: /policies/terms-of-service
 • นโยบายการจัดส่ง:/ policies/shipping-policy

ตัวอย่างเช่น หากชื่อโดเมนของคุณคือ johns-apparel.myshopify.com ลิงก์ตรงไปยังนโยบายการจัดส่งของคุณก็จะเป็น johns-apparel.myshopify.com/policies/shipping-policy

เพิ่มนโยบายการป้องกัน COVID-19

คุณสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในแง่นโยบายของร้านค้าได้ในระหว่างการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าการจัดส่งสินค้าของตนได้รับการจัดการในสภาพแวดล้อมที่สะอาด และการดำเนินการป้องกันดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยของลูกค้า โดยคุณสามารถใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ได้

เพิ่มนโยบายการป้องกันเป็นหน้าบนเว็บไซต์ของคุณ

คุณสามารถสร้างหน้านโยบายการป้องกันโควิด-19 และเพิ่มไปยังเมนู เช่น เมนูหลักหรือเมนูส่วนท้ายบนเว็บไซต์ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > เพจ
 2. คลิกเพิ่มหน้า
 3. ป้อนชื่อและเนื้อหาของหน้า
 4. คลิกที่บันทึก
 5. ไปที่ร้านค้าออนไลน์ > การนำทาง
 6. คลิกที่ชื่อเมนูที่คุณต้องการเพิ่มหน้าดังกล่าว
 7. คลิกเพิ่มรายการเมนู
 8. ป้อนชื่อของรายการเมนูของหน้า จากนั้นค้นหาเพจใหม่ของคุณ
 9. คลิกที่เพิ่ม
 10. คลิกบันทึกเมนู

อัปเดตนโยบายของร้านค้า

คุณสามารถเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสและโรคไปยังนโยบายของร้านค้าได้ ตัวอย่างเช่น ลองอัปเดตนโยบายการจัดส่งเพื่อใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ร้านค้าของคุณจัดการความล่าช้าในการจัดส่งที่เกิดจากมาตรการป้องกันไวรัสอย่างไร เช่น ประเทศที่ปิดพรมแดนหรือไม่ยอมรับการจัดส่งระหว่างประเทศ
 • มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัยในการจัดส่งที่ร้านค้าของคุณใช้ระหว่างช่วงที่เกิดโรคระบาด
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดส่งคืนสินค้าของคุณในช่วงการระบาดของไวรัส

ขั้นตอน:

 1. จาก Shopify admin ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > นโยบาย
 2. ตัวเลือกเสริม: หากคุณไม่มีนโยบายการคืนเงิน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อกำหนดในการใช้บริการ คุณสามารถคลิกสร้างจากเทมเพลตเพื่อใช้เทมเพลตเริ่มต้นได้
 3. อัปเดตนโยบายของคุณ
 4. คลิกที่บันทึก

สร้างบล็อกโพสต์

บล็อกโพสต์อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการอธิบายว่าร้านค้าของคุณมีการจัดการโควิด-19 อย่างไร โดยใช้น้ำเสียงที่เป็นทางการน้อยกว่าที่ใช้ในนโยบายทางกฎหมาย

โพสต์บล็อกจะซ่อนอยู่ตามค่าเริ่มต้นและไม่ปรากฏในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เว้นแต่คุณจะตั้งค่าให้แสดง

ขั้นตอน:

 1. จากหน้า Shopify admin ให้ไปที่ ร้านค้าออนไลน์ > โพสต์บล็อก
 2. คลิกที่เพิ่มบล็อกโพสต์
 3. ป้อนชื่อเรื่อง
 4. ป้อนเนื้อหาบล็อกโพสต์ ช่องนี้ใช้เครื่องมือแก้ไข Rich Text ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาโพสต์ของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังเพิ่มรูปภาพ ฝังวิดีโอหรือสื่ออื่นๆ หรือแทรกลิงก์ได้อีกเช่นกัน
 5. เลือกการตั้งค่าสำหรับโพสต์บล็อกของคุณ:

  • ผู้เขียน: เลือกชื่อของผู้ที่เขียนโพสต์จากเมนูดรอปดาวน์ โดยจะมีเพียงชื่อเจ้าของร้านและพนักงานปรากฏอยู่ในเมนูดรอปดาวน์เท่านั้น
  • บล็อก: เลือกชื่อบล็อกที่จะเผยแพร่โพสต์ หากคุณไม่ต้องการเผยแพร่ไปยังบล็อกที่มีอยู่ของคุณ คุณสามารถสร้างบล็อกใหม่ได้ในเมนูดรอปดาวน์
 6. ตัวเลือกเสริม: แสดงรูปภาพบนแลนดิ้งเพจของบล็อก คลิกที่อัปโหลดรูปภาพในส่วนรูปภาพที่แสดง จากนั้นเลือกรูปภาพเพื่ออัปโหลด

 7. ตัวเลือกเสริม: ใส่เนื้อหาบางส่วนจากบล็อกโพสต์ของคุณบนแลนดิ้งเพจของบล็อก

 8. ตัวเลือกเสริม: เพิ่มแท็กในบล็อกโพสต์ของคุณเพื่อจัดระเบียบตามหมวดหมู่หรือหัวข้อ ลูกค้าสามารถคลิกที่แท็กเพื่อค้นหาบล็อกโพสต์อื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกันได้ เมื่อลูกค้าค้นหาแท็กในร้านค้าออนไลน์ บล็อกโพสต์ที่ตรงกันจะปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา ป้อนแท็กในช่องแท็กโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 9. ตัวเลือกเสริม: หากคุณได้สร้างเทมเพลตที่กำหนดเองสำหรับบล็อกโพสต์ คุณก็จะสามารถเลือกเทมเพลตได้ ในเมนูดรอปดาวน์เทมเพลต ให้เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้สำหรับโพสต์

 10. ตัวเลือกเสริม: แก้ไขรายการเครื่องมือค้นหาสำหรับบล็อกโพสต์ของคุณในส่วนตัวอย่างรายการเครื่องมือค้นหา

 11. ตัวเลือกเสริม: แสดงบล็อกโพสต์ของคุณ เลือกแสดงผล ในส่วนการแสดงผลหรือตั้งวันที่เผยแพร่ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโพสต์นั้นๆ โดยคุณสามารถแก้ไขหรือลบบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่แล้วได้ทุกเมื่อ

 12. คลิกที่บันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี