Thêm chính sách cửa hàng

Bạn có thể thêm hoặc tạo các chính sách sau cho cửa hàng Shopify:

 • Chính sách trả hàng
 • Chính sách quyền riêng tư
 • Điều khoản dịch vụ
 • Chính sách vận chuyển
 • Thông báo pháp lý
 • Chính sách gói đăng ký

Thêm hoặc tạo chính sách cửa hàng bằng tiếng Anh

Bạn có thể thêm hoặc tạo các chính sách cho cửa hàng. Bạn có thể sử dụng HTML trong nội dung chính sách của cửa hàng.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng để cung cấp gói đăng ký sản phẩm trong cửa hàng, mẫu đã tạo sẽ hiển thị với khách hàng khi Chính sách hủy tùy chọn mua trong mục Cài đặt đang để trống. Chính sách này được liên kết với văn bản Chính sách gói đăng ký trên trang thanh toán.

Mặc dù Shopify có thể tạo mẫu, bạn có trách nhiệm tuân thủ chính sách đã đăng. Xem lại chính sách cẩn thận trước khi thêm.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chính sách.
 2. Nhập chính sách của cửa hàng hoặc nhấp vào Create from template (Tạo từ mẫu) để nhập mẫu mặc định. Sử dụng trình biên tập văn bản đa dạng thức để thêm kiểu và định dạng cho chính sách và để thêm liên kết và hình ảnh.
 3. Xem lại các chính sách và thực hiện thay đổi.
 4. Nhấp vào Save (Lưu) để thêm chính sách.

Sau khi được thêm, các chính sách cửa hàng sẽ tự động được liên kết trong phần chân trang của trang thanh toán. Khách hàng có thể cần xem chính sách trước khi thanh toán, vì vậy, bạn nên liên kết các trang đó trong menu điều hướng của cửa hàng.

Tạo chính sách bằng tiếng Pháp, tiếng Ý hoặc tiếng Tây Ban Nha

Bạn cũng có thể tạo chính sách bằng tiếng Pháp, tiếng Ý hoặc tiếng Tây Ban Nha.

Chính sách bằng tiếng Pháp:

Chính sách bằng tiếng Ý:

Chính sách bằng tiếng Tây Ban Nha:

Thêm trang tùy chỉnh để hiển thị thông tin pháp lý

Bạn có thể tạo trang trên trang quản trị Shopify. Trang rất hữu ích trong việc đăng thông tin hiếm khi thay đổi hoặc thông tin mà khách hàng thường xuyên tham khảo, như trang "Giới thiệu" hoặc trang "Liên hệ".

Tìm hiểu cách thêm trang vào cửa hàng trực tuyếnliên kết các trang đó trong menu điều hướng của cửa hàng.

Xóa chính sách vận chuyển khỏi các trang sản phẩm

Nếu bạn sử dụng chủ đề miễn phí từ Shopify được tải xuống sau tháng 11 năm 2018 và bạn đã thêm chính sách vận chuyển, các trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ có liên kết đến chính sách vận chuyển. Mục đích của việc này là cho biết các chi phí bổ sung liên quan đến sản phẩm hoặc điều kiện vận chuyển.

Bạn có thể xóa liên kết này bằng cách chỉnh sửa ngôn ngữ của chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Bên cạnh chủ đề hiện tại, nhấp vào nút ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.
 3. Trong hộp tìm kiếm, nhập html chính sách vận chuyển.
 4. Trong hộp Shipping policy html (Html chính sách vận chuyển), thay thế nội dung bằng một khoảng trống.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm chính sách vào menu cửa hàng

Đường liên kết đến các chính sách của bạn được mặc định liệt kê trong chân trang thanh toán. Đường liên kết đến chính sách trả hàng cũng được liệt kê trên trang xem lại đơn hàng. Đường liên kết đến chính sách vận chuyển được liệt kê trên trang sản phẩm và giỏ hàng.

Bạn có thể cập nhật menu để thêm những chính sách này.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng.
 2. Nhấp vào tên menu bạn muốn thêm chính sách.
 3. Thêm chính sách bạn muốn vào menu:

  1. Nhấp vào Add menu item (Thêm mục menu).
  2. Nhập tên cho mục menu của chính sách, rồi tìm kiếm chính sách của bạn.
  3. Nhấp vào Add (Thêm).
 4. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Thêm liên kết đến chính sách trong trang hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm liên kết trực tiếp đến chính sách của mình bằng cách thêm những cụm từ sau vào cuối tên miền của cửa hàng:

 • Chính sách trả hàng: /policies/refund-policy
 • Chính sách quyền riêng tư: /policies/privacy-policy
 • Điều khoản Dịch vụ: /policies/terms-of-service
 • Chính sách vận chuyển: /policies/shipping-policy
 • Chính sách gói đăng ký: /policies/subscription-policy

Ví dụ: Nếu tên miền của bạn là quang-thoitrang.myshopify.com, liên kết trực tiếp đến chính sách vận chuyển của bạn sẽ là quang-thoitrang.myshopify.com/policies/shipping-policy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí