Thêm chính sách cửa hàng

Bạn có thể thêm hoặc tạo các chính sách sau cho cửa hàng Shopify:

 • Chính sách trả hàng
 • Chính sách quyền riêng tư
 • Điều khoản dịch vụ
 • Chính sách vận chuyển
 • Thông báo pháp lý
 • Chính sách gói đăng ký

Thêm hoặc tạo chính sách cửa hàng bằng tiếng Anh

Bạn có thể thêm hoặc tạo các chính sách cho cửa hàng. Bạn có thể sử dụng HTML trong nội dung chính sách của cửa hàng.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng để cung cấp gói đăng ký sản phẩm trong cửa hàng, mẫu đã tạo sẽ hiển thị với khách hàng khi Chính sách hủy tùy chọn mua trong mục Cài đặt đang để trống. Chính sách này được liên kết với văn bản Chính sách gói đăng ký trên trang thanh toán.

Mặc dù Shopify có thể tạo mẫu, bạn có trách nhiệm tuân thủ chính sách đã đăng. Xem lại chính sách cẩn thận trước khi thêm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chính sách.

 2. Nhập chính sách của cửa hàng hoặc nhấp vào Create from template (Tạo từ mẫu) để nhập mẫu mặc định. Sử dụng trình biên tập văn bản đa dạng thức để thêm kiểu và định dạng cho chính sách và để thêm liên kết và hình ảnh.

 3. Xem lại các chính sách và thực hiện thay đổi.

 4. Nhấp vào Save (Lưu) để thêm chính sách.

Sau khi được thêm, các chính sách cửa hàng sẽ tự động được liên kết trong phần chân trang của trang thanh toán. Khách hàng có thể cần xem chính sách trước khi thanh toán, vì vậy, bạn nên liên kết các trang đó trong menu điều hướng của cửa hàng.

Tạo chính sách bằng tiếng Pháp, tiếng Ý hoặc tiếng Tây Ban Nha

Bạn cũng có thể tạo chính sách bằng tiếng Pháp, tiếng Ý hoặc tiếng Tây Ban Nha.

Chính sách bằng tiếng Pháp:

Chính sách bằng tiếng Ý:

Chính sách bằng tiếng Tây Ban Nha:

Thêm trang tùy chỉnh để hiển thị thông tin pháp lý

Bạn có thể tạo trang trên trang quản trị Shopify. Trang rất hữu ích trong việc đăng thông tin hiếm khi thay đổi hoặc thông tin mà khách hàng thường xuyên tham khảo, như trang "Giới thiệu" hoặc trang "Liên hệ".

Tìm hiểu cách thêm trang vào cửa hàng trực tuyếnliên kết các trang đó trong menu điều hướng của cửa hàng.

Xóa chính sách vận chuyển khỏi các trang sản phẩm

Nếu bạn sử dụng chủ đề miễn phí từ Shopify được tải xuống sau tháng 11 năm 2018 và bạn đã thêm chính sách vận chuyển, các trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ có liên kết đến chính sách vận chuyển. Mục đích của việc này là cho biết các chi phí bổ sung liên quan đến sản phẩm hoặc điều kiện vận chuyển.

Bạn có thể xóa liên kết này bằng cách chỉnh sửa ngôn ngữ của chủ đề.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.

 2. Bên cạnh chủ đề hiện tại, nhấp vào nút ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.

 3. Trong hộp tìm kiếm, nhập html chính sách vận chuyển.

 4. Trong hộp Shipping policy html (Html chính sách vận chuyển), thay thế nội dung bằng một khoảng trống.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm chính sách vào menu cửa hàng

Đường liên kết đến các chính sách của bạn được mặc định liệt kê trong chân trang thanh toán. Đường liên kết đến chính sách trả hàng cũng được liệt kê trên trang xem lại đơn hàng. Đường liên kết đến chính sách vận chuyển được liệt kê trên trang sản phẩm và giỏ hàng.

Bạn có thể cập nhật menu để thêm những chính sách này.

 1. Vào Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng.
 2. Nhấp vào tên menu bạn muốn thêm chính sách.
 3. Thêm chính sách bạn muốn vào menu:

  1. Nhấp vào Add menu item (Thêm mục menu).
  2. Nhập tên cho mục menu của chính sách, rồi tìm kiếm chính sách của bạn.
  3. Nhấp vào Add (Thêm).
 4. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Thêm liên kết đến chính sách trong trang hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội

Bạn có thể thêm liên kết trực tiếp đến chính sách của mình bằng cách thêm những cụm từ sau vào cuối tên miền của cửa hàng:

 • Chính sách trả hàng: /policies/refund-policy
 • Chính sách quyền riêng tư: /policies/privacy-policy
 • Điều khoản Dịch vụ: /policies/terms-of-service
 • Chính sách vận chuyển: /policies/shipping-policy
 • Chính sách gói đăng ký: /policies/subscription-policy

Ví dụ: Nếu tên miền của bạn là quang-thoitrang.myshopify.com, liên kết trực tiếp đến chính sách vận chuyển của bạn sẽ là quang-thoitrang.myshopify.com/policies/shipping-policy.

Thêm chính sách phòng chống dịch COVID-19

Bạn có thể thông báo cho khách hàng về những thay đổi bạn đang thực hiện đối với các chính sách của cửa hàng trong dịch COVID-19. Điều này có thể giúp khách hàng cảm thấy yên tâm rằng lô hàng của họ đang được xử lý trong môi trường sạch sẽ và các biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các tùy chọn sau.

Thêm chính sách phòng ngừa thành một trang trên trang web của bạn

Bạn có thể tạo trang chính sách phòng chống dịch COVID-19 cụ thể và thêm vào menu trên trang web như menu chính hoặc menu chân trang.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Pages (Trang).
 2. Nhấp vào Add page (Thêm trang).
 3. Nhập tiêu đề và nội dung trang.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).
 5. Vào Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng.
 6. Nhấp vào tên của menu mà bạn muốn thêm trang vào đó.
 7. Nhấp vào Add menu item (Thêm mục menu).
 8. Nhập tên cho mục menu của trang, rồi tìm kiếm trang mới của bạn.
 9. Nhấp vào Add (Thêm).
 10. Nhấp vào Save menu (Lưu menu).

Cập nhật chính sách của cửa hàng

Bạn có thể thêm điều khoản phòng ngừa vi-rút hoặc bệnh dịch vào chính sách của cửa hàng. Ví dụ: Cân nhắc cập nhật chính sách vận chuyển để bao gồm những thông tin sau:

 • Cách cửa hàng xử lý vấn đề chậm trễ trong vận chuyển do các biện pháp phòng ngừa vi-rút, như nhiều quốc gia đóng cửa biên giới hoặc không chấp nhận các lô hàng quốc tế.
 • Các biện pháp khử trùng cửa hàng thực hiện khi vận chuyển trong thời điểm bùng phát vi-rút.
 • Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách gửi hàng trả lại trong thời điểm bùng phát vi-rút.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Chính sách.
 2. Không bắt buộc: Nếu bạn không có Chính sách trả hàng, Chính sách quyền riêng tư hoặc Điều khoản Dịch vụ, bạn có thể nhấp vào Tạo từ mẫu để sử dụng mẫu mặc định.
 3. Cập nhật chính sách.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo bài viết blog

Bài viết blog có thể là cách tuyệt vời để giải thích cách cửa hàng xử lý những mối lo ngại liên quan đến dịch COVID-19 bằng văn phong bớt trang trọng hơn so với những chính sách pháp lý.

Bài viết blog được mặc định ẩn và không hiển thị trên cửa hàng trực tuyến, trừ khi bạn cài đặt để bài viết hiển thị.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến > Bài viết blog.
 2. Nhấp vào Add blog post (Thêm bài viết blog).
 3. Nhập tiêu đề.
 4. Nhập nội dung của bài viết blog. Trường này sử dụng trình biên tập văn bản đa dạng thức nên bạn có thể định dạng cho nội dung của bài viết. Bạn cũng có thể thêm ảnh, nhúng video hoặc phương tiện khác hay chèn liên kết.
 5. Chọn cài đặt cho bài viết blog:

  • Tác giả: Trong menu thả xuống, chọn tên của người soạn bài viết. Menu thả xuống chỉ hiển thị tên của chủ cửa hàng và nhân viên cửa hàng.
  • Blog: Chọn tên của blog sẽ đăng bài viết. Nếu không muốn đăng một trong những blog hiện có, bạn có thể tạo một blog mới trong menu thả xuống.
 6. Không bắt buộc: Hiển thị hình ảnh trên trang đích của blog. Nhấp vào Tải ảnh lên trong mục Ảnh nổi bật rồi chọn hình ảnh để tải lên.

 7. Không bắt buộc: Trích dẫn một đoạn trong bài viết blog trên trang đích của blog.

 8. Không bắt buộc: Thêm thẻ vào bài viết blog để sắp xếp bài viết theo thể loại hoặc chủ đề. Khách hàng có thể nhấp vào thẻ để tìm các bài viết blog khác thuộc cùng thể loại. Khi khách hàng tìm kiếm thẻ trong cửa hàng trực tuyến, những bài viết blog trùng khớp sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Nhập các thẻ, phân tách bằng dấu phẩy, vào trường Tags (Thẻ).

 9. Không bắt buộc: Nếu đã tạo mẫu tùy chỉnh cho bài viết blog, bạn có thể chọn mẫu. Trong menu thả xuống Template (Mẫu), chọn mẫu mà bạn muốn dùng cho bài viết.

 10. Không bắt buộc: Chỉnh sửa cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm cho bài viết blog trong mục Xem trước cách liệt kê trong công cụ tìm kiếm.

 11. Không bắt buộc: Hiển thị bài viết blog của bạn. Chọn Visible (Hiển thị) trong mục Visibility (Hiển thị) hoặc đặt ngày đăng cụ thể cho bài viết. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa bài viết blog đã đăng bất cứ lúc nào.

 12. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí