Tùy chỉnh phương thức thanh toán và các tùy chọn giao hàng trên trang thanh toán

Khi cải thiện trải nghiệm thanh toán qua các phương thức thanh toán và tùy chọn giao hàng tùy chỉnh, bạn có thể gia tăng sự hài lòng của khách hàng và tinh giản quy trình giao dịch. Tùy thuộc vào gói đăng ký và vị trí địa lý của mình, bạn có thể sử dụng một số yếu tố tùy chỉnh nhất định.

Yêu cầu về điều kiện hợp lệ để tùy chỉnh phương thức thanh toán và tùy chọn giao hàng trên trang thanh toán

Trước khi bắt đầu tùy chỉnh phương thức thanh toán và các tùy chọn giao hàng, đảm bảo rằng cửa hàng của bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Gói đăng ký: Cửa hàng của bạn phải đăng ký tối thiểu là gói Basic Shopify.
 • Cài đặt ứng dụng Thanh toán: Bạn phải cài đặt ứng dụng thanh toán tương thích từ Shopify App Store.
 • Gói mở rộng chức năng thanh toán (chỉ Shopify Plus): Cửa hàng sử dụng gói Shopify Plus có thể truy cập các nội dung tùy chỉnh nâng cao, bao gồm khả năng chỉnh sửa trực tiếp thông qua các tính năng trong gói mở rộng chức năng thanh toán.
 • Khả năng tương thích của loại ứng dụng: Tùy thuộc vào việc cửa hàng của bạn đang sử dụng gói Shopify Plus, Basic Shopify hay gói cao hơn, bạn có thể truy cập nhiều loại ứng dụng:

Tìm hiểu các nội dung tùy chỉnh về phương thức thanh toán

Tùy chỉnh phương thức thanh toán trên trang thanh toán là tính năng giúp bạn thiết kế riêng cách thức hiển thị các tùy chọn thanh toán cho khách hàng, cải tầm trải nghiệm thanh toán và có thể gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. Để tối ưu hóa cách hiển thị tùy chọn thanh toán cho khách hàng trong quá trình thanh toán, bạn có thể tùy chỉnh những cài đặt này bằng cách cài đặt ứng dụng bên thứ ba chuyên dụng. Nội dung tùy chỉnh phương thức thanh toán này giúp bạn sắp xếp, sắp xếp lại, ẩn và đổi tên phương thức thanh toán để phù hợp hơn với yêu cầu kinh doanh.

Để thực hiện những tùy chỉnh này, hãy cài đặt ứng dụng tùy chỉnh thanh toán từ Shopify App Store. Những ứng dụng này cung cấp các công cụ cho phép bạn điều chỉnh giao diện của phương thức thanh toán trong quá trình thanh toán. Để lựa chọn từ các ứng dụng có sẵn, tìm kiếm tùy chỉnh thanh toán trong Shopify App Store.

Tính khả dụng dựa trên gói đăng ký và vị trí địa lý

Khả năng đổi tên, ẩn, đặt hàng lại hoặc sắp xếp các trường thanh toán trên trang thanh toán phụ thuộc vào một số giới hạn nhất định:

 • Thương nhân Shopify Plus: Nếu đang dùng gói Shopify Plus thì bạn đã có khả năng tùy chỉnh trực tiếp các trường thẻ tín dụng. Như vậy, bạn có thể ẩn, đổi tên, đặt hàng lại; sắp xếp lại hoặc sắp xếp cả các tùy chọn thẻ tín dụng và các phương thức thanh toán khác.
 • Thương nhân không sử dụng Shopify Plus: Thương nhân đang dùng gói Basic Shopify trở lên nhưng không sử dụng Shopify Plus thì vẫn có quyền truy cập vào các ứng dụng tùy chỉnh phương thức thanh toán. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ và Canada, những nội dung tùy chỉnh này bị giới hạn ở các phương thức thanh toán không dùng thẻ tín dụng. Bạn vẫn có thể ẩn, đổi tên, thay đổi thứ tự hoặc sắp xếp các phương thức thanh toán khác, nhưng mọi cài đặt tùy chỉnh áp dụng cho các trường thẻ tín dụng sẽ không áp dụng cho trang thanh toán và các tùy chọn thẻ tín dụng vẫn sẽ là các tùy chọn tiêu chuẩn do Shopify cung cấp. Để truy cập khả năng tùy chỉnh trường thẻ tín dụng tại Hoa Kỳ và Canada, bạn phải nâng cấp lên Shopify Plus.

Thêm tùy chỉnh phương thức thanh toán

Nếu muốn tùy chỉnh phương thức thanh toán trên trang thanh toán, bạn cần cài đặt ứng dụng bên thứ ba hỗ trợ tùy chỉnh phương thức thanh toán, sau đó định cấu hình các tùy chỉnh của bạn.

Bước 1: Cài đặt ứng dụng tùy chỉnh phương thức thanh toán

Bạn có thể cài đặt nhiều ứng dụng tùy chỉnh trang thanh toán cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh khác nhau.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Shopify App Store và tìm ứng dụng phương thức thanh toán phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Bước 2: Định cấu hình và kích hoạt các tùy chỉnh

Sau khi cài đặt ứng dụng tùy chỉnh phương thức thanh toán, bạn có thể định cấu hình và kích hoạt tùy chỉnh đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.
 2. Trong mục Tùy chỉnh thanh toán, nhấp vào Quản lý.
 3. Thêm tùy chỉnh:

  1. Nhấp vào Thêm tùy chỉnh.
  2. Chọn tùy chỉnh.
  3. Định cấu hình tùy chỉnh rồi nhấp vào Lưu.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thêm tùy chỉnh khác, nhấp vào Thêm tùy chỉnh.

 5. Chọn các tùy chỉnh bạn muốn áp dụng.

 6. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Thêm tùy chỉnh giao hàng

Nếu muốn tùy chỉnh tùy chọn giao hàng trên trang thanh toán, bạn cần cài đặt ứng dụng bên thứ ba hỗ trợ tùy chỉnh giao hàng, sau đó định cấu hình các tùy chỉnh của bạn.

Bước 1: Cài đặt ứng dụng tùy chỉnh giao hàng

Bạn có thể cài đặt nhiều ứng dụng tùy chỉnh trang thanh toán cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh khác nhau.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Shopify App Store và tìm ứng dụng tùy chỉnh giao hàng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Bước 2: Định cấu hình và kích hoạt các tùy chỉnh

Sau khi cài đặt ứng dụng tùy chỉnh tùy chọn giao hàng, bạn có thể định cấu hình và kích hoạt tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
 2. Trong mục Tùy chỉnh giao hàng, nhấp vào Quản lý.
 3. Thêm tùy chỉnh:

  1. Nhấp vào Thêm tùy chỉnh.
  2. Chọn tùy chỉnh.
  3. Định cấu hình tùy chỉnh rồi nhấp vào Lưu.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thêm tùy chỉnh khác, nhấp vào Thêm tùy chỉnh.

 5. Chọn các tùy chỉnh bạn muốn áp dụng.

 6. Nhấp vào Activate (Kích hoạt).

Thêm tính năng xác thực giỏ hàng và thanh toán

Nếu muốn xác thực thông tin về giỏ hàng hoặc lượt thanh toán của khách hàng, bạn cần cài đặt ứng dụng bên thứ ba hỗ trợ xác thực giỏ hàng và thanh toán.

Các ứng dụng hỗ trợ xác thực giỏ hàng và thanh toán có thể cho phép bạn thực thi các quy tắc khi thanh toán, ví dụ như hạn chế số lượng sản phẩm mà khách hàng có thể mua hoặc đảm bảo khách hàng điền vào các trường tùy chỉnh khi thanh toán.

Sau khi cài đặt ứng dụng xác thực giỏ hàng và thanh toán, bạn có thể định cấu hình và kích hoạt các quy tắc xác thực.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Thanh toán, nhấp vào Quy tắc thanh toán.

 3. Thêm quy tắc xác thực:

  1. Nhấp vào Thêm quy tắc.
  2. Chọn quy tắc xác thực để thêm.
 4. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thêm quy tắc xác thực khác, nhấp vào Thêm quy tắc.

 5. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn chỉnh sửa quy tắc xác thực thì đối với quy tắc đó, nhấp vào ..., sau đó nhấp vào Chỉnh sửa quy tắc.

 6. Đối với quy tắc xác thực bạn muốn kích hoạt, nhấp vào ..., sau đó nhấp vào Kích hoạt

Hỗ trợ cho ứng dụng bên thứ ba

Nếu bạn gặp vấn đề với ứng dụng bên thứ ba, bạn cần liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để được hỗ trợ.

Nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng hoặc Đối tác của Shopify có chuyên môn về tùy chỉnh thanh toán hoặc tùy chỉnh giao hàng, bạn nên tham khảo hướng dẫn theo địa lý và kế hoạch cụ thể để tinh chỉnh các dịch vụ ứng dụng cung cấp cho phù hợp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí