Thiết lập tùy chọn thêm tiền boa cho đơn hàng trực tuyến

Thêm tiền boa trực tuyến cho phép khách hàng chọn thêm tiền boa cho đơn hàng trên trang thanh toán khi tiến hành thanh toán. Khách hàng có thể thêm tiền boa là tỷ lệ phần trăm của tổng giá trị đơn hàng hoặc là số tiền tùy chỉnh. Bạn có thể thay đổi nhãn và mô tả để tùy chỉnh trải nghiệm thêm tiền boa trực tuyến cho phù hợp với mục tiêu của mình, ví dụ như hỗ trợ doanh nghiệp về mặt tài chính hoặc quyên góp cho tổ chức từ thiện.

Những điều cần cân nhắc đối với tùy chọn thêm tiền boa trong cửa hàng trực tuyến

Trước khi thiết lập tùy chọn thêm tiền boa, hãy cân nhắc các yêu cầu sau:

 • Bạn phải thiết lập tùy chọn thêm tiền boa trên trang thanh toán của cửa hàng trực tuyến bằng trang quản trị Shopify, ngay cả khi bạn đã thiết lập tùy chọn thêm tiền boa trước đó cho Shopify POS.
 • Tiền boa được tính toán trên tổng phụ của giỏ hàng trước khi tính thuế và phí vận chuyển. Tuy nhiên, tiền boa phải chịu phí thẻ tín dụng hoặc phí giao dịch bên thứ ba vì là một phần của tổng giá trị đơn hàng.
 • Khách hàng không thể boa số tiền lớn hơn 100% tổng giá trị đơn hàng.
 • Tiền boa bị giới hạn còn 1000 USD đối với cả tùy chọn tiền boa đặt sẵn và tùy chọn tiền boa tùy chỉnh.
 • Khách hàng không thể thêm tiền boa khi họ đặt hàng bằng Shop Pay Trả góp.
 • Subscription API không hỗ trợ thêm tiền boa. Bạn không thể thêm tiền boa khi thanh toán vào giỏ hàng chứa mặt hàng có gói bán hàng.

Sử dụng thêm tiền boa trực tuyến với cổng thanh toán ngoài trang web

Nếu sử dụng cổng thanh toán ngoài trang web, bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng trải nghiệm thêm tiền boa trực tuyến trước khi thêm tính năng này vào cửa hàng. Ví dụ: Một số cổng thanh toán ngoài trang web có thể không nhận ra mục hàng thêm tiền boa.

Nếu bạn phát hiện ra rằng trải nghiệm thêm tiền boa không hoạt động như mong đợi đối với cổng thanh toán cụ thể ngoài trang web, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của cổng thanh toán đó.

Thiết lập tùy chọn thêm tiền boa trong trang quản trị Shopify

Bạn có thể tạo tối đa ba tùy chọn tiền boa là tỷ lệ phần trăm tổng phụ của đơn hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể thêm số tiền tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

Thay đổi nhãn để thêm tiền boa trực tuyến

Bạn có thể thay đổi nhãn thêm tiền boa hiển thị trong quá trình thanh toán. Ví dụ: Nếu mục tiêu của bạn là thu tiền cho tổ chức từ thiện, bạn có thể cho biết bạn đang thu tiền quyên góp bằng cách thay đổi một số nhãn tương tự như ví dụ sau:

 • Tiêu đề: Donations
 • Mô tả: Please donate to a good cause
 • Nhãn tùy chỉnh: Add a custom donation
 • Cập nhật tiền boa: Update donation
 • Nhãn tiền boa: Donation

Bảng dưới đây liệt kê các trường bạn có thể thay đổi cho phù hợp với mục đích của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa nhãn trong mục Chủ đề của trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify. Các trường này nằm trên trang Checkout & system (Thanh toán và hệ thống).

Nhãn Tipping trực tuyến
Mục Trường Nhãn mặc định
Mẹo thanh toán Tiêu đề Thêm Mẹo
Mô tả Show your support for the team at
Nhãn định sẵn %
Nhãn tùy chỉnh Thêm một Mẹo tùy chỉnh
Thông báo Cảm ơn bạn, chúng tôi đánh giá cao nó
Cập Nhật Mẹo Cập Nhật Mẹo
Tổng quan đơn hàng thanh toán Nhãn Mẹo Mẹo
Lỗi trường thanh toán Mẹo tiền Mẹo không hợp lệ Enter a tip no more than

Các bước thực hiện:

Hoàn trả tiền boa

Để thêm phần tiền boa vào khoản hoàn tiền, bạn phải thêm số tiền boa theo cách thủ công. Bạn có thể chỉnh sửa số tiền hoàn lại lên đến và bao gồm tiền boa.

Để biết thêm thông tin về hoàn tiền đơn hàng, tham khảo Hoàn tiền và hủy đơn hàng.

Các bước thực hiện

Báo cáo tiền boa

Trong báo cáo Tài chính, bạn có thể xem tổng số tiền boa thu được.

Các bước thực hiện

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí