Tùy chỉnh cấu hình trang thanh toán bằng ứng dụng

Bạn có thể tùy chỉnh trang thanh toán, trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng bằng các ứng dụng. Các nhà phát triển ứng dụng và Đối tác của Shopify xây dựng ứng dụng, sau đó đăng ứng dụng lên Shopify App Store. Bạn có thể cài đặt công khai các ứng dụng có sẵn, tạo ứng dụng tùy chỉnh với nhà phát triển hoặc thuê Đối tác của Shopify.

Sau khi cài đặt một ứng dụng vào trang quản trị Shopify, bạn có thể thêm ứng dụng đó vào trang thanh toán, trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng bằng trình biên tập trang thanh toán và tài khoản. Chỉ có thể thêm một số ứng dụng thanh toán vào các khu vực cụ thể trên các trang.

Trạng thái sẵn sàng của ứng dụng

Một số ứng dụng có khả năng tùy chỉnh trang thanh toán, bao gồm trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng, dành cho các doanh nghiệp sử dụng gói Basic Shopify trở lên.

Bảng so sánh các ứng dụng thanh toán khả dụng cho từng gói Shopify.
Loại ứng dụng Gói Basic Shopify trở lên Shopify Plus
Ứng dụng xây dựng bằng phần mở rộng ứng dụng pixel web
Ứng dụng xây dựng bằng phần mở rộng ứng dụng hậu mãi
Ứng dụng chung xây dựng bằng Shopify Functions
Ứng dụng tùy chỉnh xây dựng bằng Shopify Functions
Ứng dụng được xây dựng bằng phần mở rộng giao diện người dùng cho trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng
Ứng dụng được xây dựng bằng phần mở rộng giao diện người dùng cho trang thông tin, trang vận chuyển và trang thanh toán

Cài đặt ứng dụng

Nếu có thêm tính năng bạn muốn thêm vào trang thanh toán, trang cảm ơn và trang trạng thái đơn hàng, hãy khám phá những ứng dụng có thể cung cấp những tính năng này cho bạn. Các nhà phát triển ứng dụng và Đối tác của Shopify có thể xây dựng ứng dụng tùy chỉnh cho bạn hoặc bạn có thể cài đặt ứng dụng bên thứ ba từ Shopify App Store.

Bước:

 1. Vào Shopify App Store và tìm ứng dụng thanh toán phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Thêm ứng dụng đã cài đặt vào các trang

Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn cần thêm ứng dụng vào trang bằng trình biên tập trang thanh toán và tài khoản. Chỉ có thể thêm một số ứng dụng vào các khu vực cụ thể trên trang thanh toán. Giới hạn tối đa 3 ứng dụng cho mỗi vùng tô sáng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh cấu hình trang thanh toán bạn muốn tùy chỉnh.

 3. Chọn trang mà bạn muốn thêm ứng dụng ở thanh menu trên cùng.

 4. Nhấp vào ⊕ Thêm khối ứng dụng.

 5. Trong mục Ứng dụng sẵn có cho trang này, nhấp vào ứng dụng mà bạn muốn thêm vào trang thanh toán. Ứng dụng sẽ được tự động đặt trong khu vực đề xuất trên trang.

 6. Nhấp vào Lưu.

Di chuyển và đặt ứng dụng vào vị trí

Bạn có thể di chuyển và đặt một ứng dụng trong các khối của trang cụ thể. Chỉ có thể đặt một số ứng dụng ở một số khu vực nhất định của trang. Các khu vực không khả dụng sẽ chuyển màu xám khi bạn cố kéo và thả ứng dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh cấu hình trang thanh toán bạn muốn tùy chỉnh.

 3. Tìm ứng dụng mà bạn muốn di chuyển.

 4. Nhấp và kéo biểu tượng ⠿ bên cạnh ứng dụng và di chuyển ứng dụng sang khu vực khác.

 5. Nhấp vào Lưu.

Định cấu hình ứng dụng

Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt của ứng dụng. Mỗi ứng dụng đều có cài đặt riêng mà bạn có thể tùy chỉnh. Cài đặt ứng dụng do nhà phát triển hoặc Đối tác tạo ứng dụng thiết lập. Nếu bạn có đội ngũ phát triển riêng, bạn có thể thiết lập cài đặt bạn muốn để có thể tự tùy chỉnh.

Ví dụ: Nếu sử dụng ứng dụng cho phép tạo biểu ngữ tùy chỉnh, bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề, mô tả và trạng thái biểu ngữ.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh cấu hình trang thanh toán bạn muốn tùy chỉnh.

 3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn định cấu hình.

 4. Tùy chỉnh cài đặt ứng dụng.

 5. Nhấp vào Lưu.

Quản lý quyền kiểm soát hành vi của ứng dụng

Khi định cấu hình ứng dụng, bạn cũng có thể quản lý tính năng kiểm soát hành vi của ứng dụng. Tính năng kiểm soát này cho phép bạn quản lý những hành vi sau:

Tùy thuộc vào ứng dụng mà bạn định cấu hình, một số tính năng kiểm soát có thể không khả dụng.

Cho phép ứng dụng chặn thanh toán

Bạn có thể chọn chặn hoặc không chặn ứng dụng thanh toán và từ chối đơn hàng nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin hay cung cấp thông tin không hợp lệ trong ứng dụng.

Ví dụ: Bạn có một ứng dụng thêm hộp kiểm vào trang thanh toán mà khách hàng cần chọn. Nếu bạn cho phép ứng dụng này chặn thanh toán và khách hàng không chọn hộp kiểm này, đơn hàng của họ sẽ tự động bị từ chối.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh cấu hình trang thanh toán bạn muốn tùy chỉnh.

 3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn định cấu hình.

 4. Trong mục Hành vi thanh toán ở thanh bên phải, chọn Cho phép ứng dụng chặn thanh toán.

 5. Nhấp vào Cho phép ứng dụng chặn thanh toán.

 6. Nhấp vào Lưu.

Thêm ứng dụng vào trang thanh toán nhanh

Bạn có thể chọn thêm hoặc không thêm ứng dụng vào trang thanh toán nhanh như Shop Pay. Bạn cũng có thể cho phép ứng dụng buộc các mục đã thu nhỏ tự động mở rộng trên trang thanh toán nhanh.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh cấu hình trang thanh toán bạn muốn tùy chỉnh.

 3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn định cấu hình.

 4. Trong mục Hành vi thanh toán, chọn Đưa ứng dụng vào trang thanh toán nhanh.

 5. Không bắt buộc: Chọn Tự động mở rộng mục để hiển thị ứng dụng để mở rộng các mục đã đóng.

 6. Nhấp vào Lưu.

 7. Không bắt buộc: Để xem trước giao diện trang thanh toán nhanh trong cửa hàng, nhấp vào biểu tượng thanh toán ở góc trên bên phải của trình biên tập trang thanh toán.

Thêm tính năng cho trang hậu mãi ở bước thanh toán

Bạn có thể thêm các tính năng như khảo sát khách hàng hoặc ưu đãi bán thêm vào trải nghiệm thanh toán của khách hàng bằng các ứng dụng sau khi mua hàng. Những ứng dụng này sẽ thêm nội dung sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán, nhưng sẽ trước khi khách hàng chuyển đến trang xác nhận đơn hàng.

Để thêm tính năng cho trang sau khi mua hàng, bạn cần cài đặt và định cấu hình ứng dụng thanh toán, rồi chọn ứng dụng đó để sử dụng trên trang sau khi mua hàng trong phần cài đặt thanh toán.

Bạn chỉ được sử dụng một ứng dụng thanh toán để thêm tính năng hậu mãi tại một thời điểm. Nếu đã cài đặt nhiều ứng dụng có chức năng hậu mãi, bạn cần chọn ứng dụng mình muốn sử dụng trong cài đặt thanh toán.

Cài đặt ứng dụng thanh toán để thêm tính năng hậu mãi

Để thêm tính năng cho trang sau khi mua hàng, bạn cần sử dụng ứng dụng bên thứ ba có hỗ trợ các tính năng sau khi mua hàng ở bước thanh toán.

Nếu cần trợ giúp về ứng dụng bên thứ ba, bạn cần liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.

Bước:

 1. Vào Shopify App Store và tìm kiếm ứng dụng sau khi mua hàng phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
 2. Nhấp vào Thêm ứng dụng. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).
 4. Vào mục Ứng dụng của trang quản trị Shopify rồi chạm vào tên của ứng dụng thanh toán.
 5. Nhập mọi cài đặt cấu hình cần thiết.

Chọn ứng dụng để dùng trên trang hậu mãi

Sau khi cài đặt và định cấu hình ứng dụng thanh toán, bạn cần chọn ứng dụng đó để sử dụng trên trang hậu mãi trong phần cài đặt thanh toán.

Bạn cũng có thể thay đổi ứng dụng bạn muốn sử dụng trong phần cài đặt thanh toán.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Trang sau khi mua hàng, hãy chọn ứng dụng thanh toán bạn muốn sử dụng.

Xóa ứng dụng

Bạn có thể xóa ứng dụng khỏi trang thanh toán. Nếu muốn xóa hoàn toàn ứng dụng khỏi trang quản trị Shopify, bạn cần gỡ cài đặt ứng dụng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thanh toán.

 2. Trong mục Cấu hình, nhấp vào Tùy chỉnh bên cạnh cấu hình trang thanh toán bạn muốn tùy chỉnh.

 3. Nhấp vào ứng dụng mà bạn muốn xóa khỏi trang thanh toán.

 4. Nhấp vào Xóa ứng dụng khỏi trang thanh toán.

 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí