Anpassa kassakonfigurationer med appar

Du kan anpassa din kassa och ”tack”- samt ”orderstatus”-sidor med appar. Apputvecklare och Shopify-partner skapar appar och publicerar dem sedan i Shopify App Store. Du kan installera allmänt tillgängliga appar, skapa en anpassad app med din utvecklare eller anlita en Shopify partner.

När du har installerat en app till Shopify-admin kan du lägga till den i kassa-, tack- och orderstatussidor med hjälp av kassa- och kontoredigeraren. Vissa kassa-appar kan endast läggas till på specifika områden av sidorna.

Apptillgänglighet

Vissa appar som anpassar kassan, inklusive tack- och orderstatussidorna, är tillgängliga för företag som har Basic Shopify-planen eller högre.

Tabell som jämför vilka kassaappar som är tillgängliga med vilka Shopify-planer.
App-typ Basic Shopify-plan eller högre Shopify Plus
Appar byggda med apptillägg för web pixel
Appar byggda med apptillägg för efterköp
Offentliga appar som skapats med Shopify Functions
Anpassade appar byggda med Shopify Functions
Appar byggda med UI-tillägg för tack- och orderstatussidorna
Appar byggda med UI-tillägg för informations-, leverans- och betalningssidor

Installera en app

Om det finns ytterligare funktioner som du vill lägga till på kassa-, tack- och orderstatussidorna så kan du utforska appar som kan tillhandahålla dessa funktioner åt dig. Apputvecklare och Shopify-partners kan skapa anpassade appar åt dig eller så kan du installera tredjepartsappar från Shopify App Store.

Steg:

 1. Gå till Shopify App Store och sök efter en kassa-app som passar ditt företag.
 2. Klicka på Lägg till app.
 3. Klicka på Installera app.

Lägg till en installerad app på dina sidor

När du har installerat din app måste du lägga till den på dina sidor med kassa- och kontoredigeraren. Vissa appar kan endast läggas till i specifika områden i kassan. Det finns en maxgräns på 3 appar per markerat område.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa intill kassakonfigurationen som du vill anpassa.

 3. Välj den sida där du vill lägga till en app, från det övre menyfältet.

 4. Klicka på ⊕ Lägg till app-block.

 5. Klicka på appen som du vill lägga till i kassan i avsnittet Appar tillgängliga för den här sidan. Appen placeras automatiskt i det rekommenderade området på sidan.

 6. Klicka på Spara.

Flytta och placera en app

Du kan flytta och placera en app inom blocken på en viss sida. Vissa appar kan endast placeras till vissa områden på en sida. De otillgängliga ytorna blir gråa när du försöker dra och släppa appen.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa intill kassakonfigurationen som du vill anpassa.

 3. Hitta den app som du vill flytta.

 4. Klicka och dra ⠿-ikonen bredvid en app och flytta appen till ett annat område.

 5. Klicka på Spara.

Konfigurera en app

Du kan anpassa inställningarna för en app. Varje app har unika inställningar som du kan anpassa. Appinställningarna definieras av den utvecklare eller partner som skapar appen. Om du har ett eget utvecklingsteam kan du ange vilka inställningar du vill kunna anpassa själv.

Om du till exempel använder en app som låter dig skapa en anpassad banner kan du anpassa bannerns titel, beskrivning och status.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa intill kassakonfigurationen som du vill anpassa.

 3. Klicka på appen du vill konfigurera.

 4. Anpassa inställningarna för din app.

 5. Klicka på Spara.

Hantera appens beteendekontroller

När du konfigurerar din app kan du även hantera appens beteendekontroller. Med dessa kontroller kan du hantera följande beteenden:

Beroende på appen som du konfigurerar kanske vissa kontroller inte är tillgängliga.

Tillåt en app blockera din kassa

Du kan välja om du vill att en app ska blockera din kassa och avvisa en beställning om kunden tillhandahåller ofullständig eller ogiltig information i appen.

Om du till exempel har en app som lägger till en kryssruta i din kassa som en kund måste markera. Om du tillåter att den här appen blockerar din kassa om din kund inte markerar den här kryssrutan, avvisas deras beställning automatiskt.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa intill kassakonfigurationen som du vill anpassa.

 3. Klicka på appen du vill konfigurera.

 4. I avsnittet Kassabeteende i höger sidopanel väljer du Tillåt app att blockera kassan.

 5. Klicka på Tillåt att appen blockerar kassan.

 6. Klicka på Spara.

Inkludera en app i snabbkassa

Du kan välja om du vill inkludera en app i dina snabbkassor, till exempel Shop Pay. Du kan även låta appen tvinga dolda avsnitt att automatiskt expandera i snabbkassorna.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa intill kassakonfigurationen som du vill anpassa.

 3. Klicka på appen du vill konfigurera.

 4. I avsnittet Kassabeteende väljer du Inkludera app i snabbkassor.

 5. Valfritt: Välj Expandera avsnitt automatiskt för att visa appen för att expandera stängda avsnitt.

 6. Klicka på Spara.

 7. Valfritt: Om du vill förhandsgranska hur en snabbkassa visas i din butik klickar du på kassaikonen längst upp till höger i kassaredigeraren.

Lägga till funktioner på sidan "efter köp" i kassan

Du kan lägga till funktioner såsom kundundersökningar eller merförsäljningserbjudanden till din kunds kassaupplevelse med hjälp av appar för efterköp. Dessa appar lägger till innehåll när din kund har slutfört sin betalning, men innan de får se sin orderbekräftelsesida.

Om du vill lägga till funktioner på din sida för efterköp måste du installera och konfigurera en kassaapp och sedan välja den appen för att använda på sidan för efterköp i dina kassainställningar.

Du kan bara använda en kassa-app åt gången för att lägga till funktioner för efterköp. Om du har installerat fler än en app med funktioner för efterköp kan du välja den app som du vill använda i dina kassainställningar.

Installera en kassa-app för att lägga till funktioner för efterköp

Om du vill lägga till funktioner på din sida för efterköp måste du använda en tredjepartsapp som stöder funktioner för efterköp i kassan.

Om du behöver hjälp med en tredjepartsapp måste du kontakta apputvecklaren.

Steg:

 1. Gå till Shopify App Store och sök efter den app för efterköp som passar ditt företag.
 2. Klicka på Lägg till app. Om du inte är inloggad på ditt Shopify-konto, blir du uppmanad att logga in.
 3. Klicka på Installera app.
 4. Gå till avsnittet Appar i din Shopify-administratör och tryck sedan på namnet på din kassaapp.
 5. Ange de konfigurationsinställningar som krävs.

Välja en app att använda på din sida "efter köp"

När du har installerat och konfigurerat en kassa-app måste du välja den appen för att använda på sidan för efterköp i dina kassainställningar.

Du kan också ändra vilken app du vill använda i dina kassainställningar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Sida för efterköp väljer du den kassaapp som du vill använda.

Ta bort en app

Du kan ta bort en app från din kassa. Om du vill ta bort en app helt från din Shopify-administratör måste du avinstallera appen.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa intill kassakonfigurationen som du vill anpassa.

 3. Klicka på appen som du vill ta bort från din kassa.

 4. Klicka på Ta bort appen från kassan.

 5. Klicka på Spara.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis