Anpassa och uppgradera tack- och orderstatussidor

Du kan använda Shopify-kassan för att acceptera ordrar och ta emot betalningar oavsett var du säljer online. Med kassa- och kontoredigeraren kan du anpassa dina tack- och orderstatussidor på ett sätt som är kompatibelt med framtida uppgraderingar och som fungerar med Shop Pay.

Om du inte har några befintliga anpassningar till kassan så slutförs uppgradering automatiskt utan att några ytterligare åtgärder krävs från din sida. Om du har befintliga anpassningar av kassan, till exempel ytterligare skript eller appar som anpassar tack- eller orderstatussidor så måste du manuellt återskapa anpassningarna med hjälp av kompatibla appar och kassa- och kontoredigeraren och sedan aktivera sidorna för att slutföra uppgraderingen.

Uppgradera tack- och orderstatussidor

Om du vill uppgradera dina tack- och orderstatussidor så måste du slutföra följande steg:

 1. Granska befintliga ytterligare skriptanpassningar.
 2. Granska listan över installerade appar som anpassar tack- och orderstatussidorna.
 3. Återskapa anpassningar av kassan.
 4. Slutför uppgraderingen genom att aktivera dina nya tack- och orderstatussidor.

Steg 1: Granska den befintliga orderstatussidans ytterligare skriptanpassningar

Gå till din personliga rapport om du vill granska befintliga anpassningar som skapats med orderstatussidans ytterligare skript.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. Klicka på Visa anpassningsrapport i avsnittet Konfigurationer.

 3. På sidan Anpassningsrapport får du en analys av dina ytterligare skript, inklusive följande data:

  • Anpassningskategori, till exempel Konverteringspixlar eller Orderspårning
  • Anpassningsnamn och beskrivning
  • Källfil, till exempel ytterligare skript
  • Vägledning för att återskapa anpassningen i kassa- och kontoredigeraren

Steg 2: Granska befintliga anpassningar som skapats med appar

En app måste tillhandahålla kompatibla anpassningar som använder appblock och pixlar för att du ska kunna fortsätta använda anpassningar av tack- och orderstatussidan som skapats med appar. När det gäller appar som har uppdaterats för att innehålla kompatibla anpassningar så kan du följa deras installationsinstruktioner för att komma igång.

Appar med inkompatibla funktioner ingår inte i anpassningsrapporten så du måste granska dina appar manuellt för att avgöra vilka som anpassar dina tack- och orderstatussidor. När du har identifierat vilka appar som anpassar dessa sidor så måste du se till att anpassningarna är kompatibla med den nya kassa- och kontoupplevelsen.

Läs mer om att anpassa kassan med appar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Appar och försäljningskanaler från Shopify-admin.
 2. Granska alla installerade appar som anpassar tack- och orderstatussidorna.
 3. Öppna appen för att få tillgång till instruktioner för att skapa anpassningar med kompatibla anpassningsfunktioner: appblock och pixlar.
 4. Gör något av följande om appen inte har kompatibla funktioner:
  • Kontakta apputvecklaren om du vill veta när kompatibla funktioner kommer att erbjudas.
  • Installera en alternativ app med kompatibla anpassningsfunktioner.

Steg 3: Återskapa anpassningar

Hur du återskapar anpassningar beror på vilken typ av tidigare anpassningar du gjort på tack- och orderstatussidorna.

Använd pixlar eller kompatibla appar för att återskapa befintliga anpassningar som gjorts med ytterligare skript för orderstatussida. Använd appblock eller pixlar för att återskapa visuella eller funktionella anpassningar gjorda med appar. Öppna befintliga appar för anpassning av tack- och orderstatussida för att få tillgång till instruktioner om hur du skapar anpassningar med dessa kompatibla funktioner.

Kontakta apputvecklaren eller installera en alternativ app om appen inte erbjuder kompatibla anpassningsfunktioner med hjälp av appblock eller pixlar.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa intill kassakonfigurationen som du vill anpassa.

 3. Klicka på kugghjulsikonen i kassa- och kontoredigeraren för att komma åt sidofältet Inställningar.

 4. Anpassa kassans stil med hjälp av kassa- och kontoredigeraren.

 5. Använd app-pixlar eller anpassade pixlar för att lägga till spårningspixlar på dina sidor igen. Följ stegen för att migrera gamla spårningspixlar antingen till en app-pixel eller en anpassad pixel.

 6. Installera en kompatibel app och aktivera den i kassa- och kontoredigeraren om du vill lägga till UI-tillägg som anpassar utseendet och funktionaliteten på dina kassasidor.

 7. Förhandsgranska ändringarna i kassan.

Steg 4: Aktivera och publicera tack- och orderstatussidor

När anpassningarna har återskapats måste du aktivera tack- och orderstatussidorna för att slutföra uppgraderingen av kassan.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kassa från din Shopify-admin.

 2. I avsnittet Konfigurationer klickar du på Anpassa intill kassakonfigurationen som du vill anpassa.

 3. När du är redo att slutföra uppgraderingen så går du till Tack- eller Orderstatussidan i kassa- och kontoredigeraren med hjälp av sidväljaren.

 4. Klicka på avsnittsikonen för att öppna sidofältet Avsnitt och klicka sedan på Publicera.

 5. Klicka på Spara.

 6. Slutför uppgraderingen genom att bekräfta att inkompatibla anpassningar kommer att ersättas.

Valfritt: Återställ tack- och orderstatussidor för att använda ytterligare skript och appar

Butiker som tidigare skapat anpassningar med ytterligare skript och appar för orderstatussidan med inkompatibla anpassningsfunktioner kan återgå till att använda dessa anpassningar. Om du vill återställa går du till Inställningar > Kassa och klickar på Återställ i avsnittet Orderstatussida.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis