Översättning av din kassa

Om du säljer med hjälp av en webbutik kan du översätta din kassa genom att redigera ditt tema. Vissa teman har översättningar för mer än ett språk, så du kan välja ett annat språk för din kassa i temaredigeraren. Om du vill använda ett språk som inte ingår i ditt tema, kan du även översätta utcheckningen manuellt.

Välj ett nytt kassaspråk

Du kan välja ett annat språk för din kassa om ditt tema innehåller mer än ett språk.

Steg:

 1. Bläddra ner till avsnittet kassautcheckningspråk.

 2. Klicka på Hantera kassaspråk.

 3. Klicka på Byt temaspråkoch välj sedan ett språk från rullgardinsmenyn.

 4. Klicka på Spara.

Översätt kassafält individuellt

Du kan redigera texten för varje fält på din betalningssida. Detta hjälper dig anpassa din kassaupplevelse så att den passar ditt varumärke. Du kan till exempel ändra dina felmeddelanden istället för att använda standardinställningen får inte lämnas tom.

Steg:

 1. Klicka på Hantera kassans språk i avsnittet Kassaspråk.

 2. Gör dina ändringar i kassafälten.

 3. Klicka på Spara.

Skapa ditt eget kassaspråk

Om du behöver översätta hela din kassa eller bara en del av den, kan du skapa ditt eget kassaspråk. Alla fält som du inte ändrar finns kvar på standardspråket.

Steg:

 1. Klicka på Hantera kassans språk i avsnittet Kassaspråk.
 2. Klicka på Ändra temaspråk.
 3. Välj Andra språk ... i rullgardinsmenyn.
 4. Välj ett språk från rullgardinsmenyn språk.
 5. Valfritt: Välj en region från rullgardinsmenyn region eller:

  • Välj alla för att välja alla regionala variationer.
  • Klicka på anpassad för att skapa ett anpassat namn för den version du skapar och ge den ett namn.
 6. Klicka på Spara. Du kommer till kassadelen i språkredigeraren där du kan skriva in översättningar av ditt temas kassameddelanden.

Det nya språket finns nu tillgängligt när du väljer ett nytt kassaspråk för din webbplats. Eventuell oöversatt text visas på standardspråket för ditt tema.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis