Översättning av din kassa

Du kan aktivera flera språk från din Shopify-admin så att kunder över hela världen kan se innehåll på sitt modersmål.

Lägg till ett nytt kassaspråk

För teman som är kompatibla med försäljning på flera språk kan du ändra standardspråket för din webbshop och lägga till andra språk så att kunder kan välja önskat språk. Om det språk du vill ha inte är tillgängligt eller om du vill redigera standardöversättningarna kan du skapa översättningarna själv.

Ändra formulering i din kassa

Du kan anpassa din webbshop genom att ändra standardtexten i din kassa från din Shopify-admin. Du kan redigera texten för varje fält på din betalningssida. Detta hjälper dig anpassa din kassaupplevelse så att den passar ditt varumärke. Du kan till exempel ändra standardfelmeddelandet till ett får inte lämnas tomt-meddelande som bättre motsvarar ditt varumärke.

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis