Betaalpagina vertalen

Als u verkoopt via een online winkel, kunt u de betaalpagina vertalen door uw thema te bewerken. Sommige thema's worden geleverd met vertalingen voor meer dan één taal, wat betekent dat u een andere taal voor uw betaalpagina kunt selecteren in de themabewerker. Als u een taal wilt gebruiken die niet in uw thema is opgenomen, kunt u de betaalpagina ook handmatig vertalen.

Een andere taal selecteren voor de betaalpagina

Als u thema meer dan één taal bevat, kunt u een andere taal selecteren voor de betaalpagina.

Stappen:

 1. Scroll omlaag naar het gedeelte Taalinstellingen betaalpagina.

 2. Klik op Taalinstellingen betaalpagina beheren:

  Taal voor Shopify-betaalpagina

 3. Klik op Themataal wijzigen en kies een taal uit de vervolgkeuzelijst.

 4. Klik op Opslaan.

  Als de gewenste taal niet beschikbaar is, kunt u het volgende doen:

- Wijzig het thema in een thema dat wel in uw voorkeurstaal beschikbaar is. - Maak uw eigen taal voor de betaalpagina.

Als u een taal kiest die alleen vertalingen voor het systeem en de betaalomgeving bevat, wordt voor de rest van uw website de standaardtaal voor het thema gebruikt. U kunt met de taaleditor andere vertalingen maken die u nodig hebt.

Velden op de betaalpagina afzonderlijk vertalen

U kunt de tekst voor elk veld op de betaalpagina bewerken. Op deze manier kunt u de betaalervaring van klanten afstemmen op uw merk. U kunt bijvoorbeeld de foutberichten wijzigen in plaats van de standaardmelding te gebruiken mag niet leeg zijn:

Shopify - veld op betaalpagina bewerken

Stappen:

 1. Klik in het gedeelte Taalinstellingen betalingspagina op Taalinstellingen betalingspagina beheren.

 2. Wijzig de velden van de betaalpagina.

  Shopify - titel veld op betaalpagina bewerken

 3. Klik op Opslaan.

Uw eigen taal voor de betaalpagina maken

Als u de hele betaalomgeving of slechts een deel ervan wilt vertalen, kunt u uw eigen taal voor de betaalpagina maken. Alle velden die u niet wijzigt, blijven in de standaardtaal.

Stappen:

 1. Klik in het gedeelte Taalinstellingen betalingspagina op Taalinstellingen betalingspagina beheren.

 2. Klik op Themataal wijzigen.

 3. Kies Andere talen... in het vervolgkeuzemenu.

  Shopify - taal voor betaalpagina kiezen

 4. Kies een taal in het vervolgkeuzemenu Taal.

 5. Optioneel: kies een regio in het vervolgkeuzemenu Regio of:

- Kies Alle om alle regionale variaties te selecteren. - Klik op Aangepast om een aangepaste naam te maken voor de versie die u maakt en geef deze een naam.

Shopify - taalmenu betaalpagina

 1. Klik op Opslaan. U gaat naar het gedeelte van de taaleditor waar u berichten kunt vertalen die tijdens het afrekenen worden weergegeven.

De nieuwe taal is nu beschikbaar wanneer u een nieuwe taal voor de betaalpagina selecteert voor uw website. Alle onvertaalde tekst wordt weergegeven in de standaardtaal van uw thema.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis