Checkoutpagina vertalen

Als je verkoopt via een onlinewinkel, kun je de checkoutpagina vertalen door je thema te bewerken. Sommige thema's worden geleverd met vertalingen voor meer dan één taal, wat betekent dat je een andere taal voor je checkoutpagina kunt selecteren in de themabewerker. Als je een taal wilt gebruiken die niet in je thema is opgenomen, kun je de checkoutpagina ook handmatig vertalen.

Een andere taal selecteren voor de checkoutpagina

Als je thema meer dan één taal bevat, kun je een andere taal selecteren voor de checkoutpagina.

Stappen:

 1. Scroll omlaag naar het gedeelte Taalinstellingen checkoutpagina.

 2. Klik op Taalinstellingen checkoutpagina beheren.

 3. Klik op Themataal wijzigen en kies een taal uit de vervolgkeuzelijst.

 4. Klik op Opslaan.

  Als de gewenste taal niet beschikbaar is, kun je het volgende doen:

- Wijzig het thema in een thema dat wel in je voorkeurstaal beschikbaar is. - Maak je eigen taal voor de checkoutpagina.

Als je een taal kiest die alleen vertalingen voor het systeem en de betaalomgeving bevat, wordt voor de rest van je website de standaardtaal voor het thema gebruikt. Je kunt met de taaleditor andere vertalingen maken die je nodig hebt.

Velden op de checkoutpagina afzonderlijk vertalen

Je kunt de tekst voor elk veld op de checkoutpagina bewerken. Op deze manier kun je de betaalervaring van klanten afstemmen op je merk. Je kunt bijvoorbeeld de foutberichten wijzigen in plaats van de standaardmelding te gebruiken mag niet leeg zijn.

Stappen:

 1. Klik in het gedeelte Taalinstellingen checkoutpagina op Taalinstellingen checkoutpagina beheren.

 2. Wijzig de velden van de checkoutpagina.

 3. Klik op Opslaan.

Je eigen taal voor de checkoutpagina maken

Als je de hele betaalomgeving of slechts een deel ervan wilt vertalen, kun je je eigen taal voor de checkoutpagina maken. Alle velden die je niet wijzigt, blijven in de standaardtaal.

Stappen:

 1. Klik in het gedeelte Taalinstellingen checkoutpagina op Taalinstellingen checkoutpagina beheren.

 2. Klik op Themataal wijzigen.

 3. Kies Andere talen... in het vervolgkeuzemenu.

 4. Kies een taal in het vervolgkeuzemenu Taal.

 5. Optioneel: kies een regio in het vervolgkeuzemenu Regio of:

- Kies Alle om alle regionale variaties te selecteren. - Klik op Aangepast om een aangepaste naam te maken voor de versie die je maakt en geef deze een naam.

 1. Klik op Opslaan. Je gaat naar het gedeelte van de taaleditor waar je berichten kunt vertalen die tijdens de checkout worden weergegeven.

De nieuwe taal is nu beschikbaar wanneer je een nieuwe taal voor de checkoutpagina selecteert voor je website. Alle onvertaalde tekst wordt weergegeven in de standaardtaal van je thema.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis