อัปเกรดการชำระเงินเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์การปรับแต่ง

คุณสามารถใช้การชำระเงินของ Shopify เพื่อรับคำสั่งซื้อและรับการชำระเงินได้ทุกที่ที่คุณขายทางออนไลน์ ด้วยเครื่องมือแก้ไขการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถปรับแต่งหน้าการชำระเงิน หน้าแสดงความขอบคุณ และหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อให้เข้ากับการอัปเกรดในอนาคตและเหมาะกับ Shop Pay

หากคุณไม่มีการปรับแต่งใดๆ ที่มีอยู่แล้วในการชำระเงิน การอัปเกรดของคุณจะเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมจากคุณ หากคุณมีการปรับแต่งการทํางานอยู่แล้วในการชำระเงินของคุณ เช่น สคริปต์หรือแอปเพิ่มเติมที่ปรับแต่งหน้าแสดงความขอบคุณหรือหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะต้องสร้างการปรับแต่งของคุณอีกครั้งด้วยตนเองโดยใช้แอปที่เข้ากันได้ รวมถึงเครื่องมือแก้ไขการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้ จากนั้นเปิดใช้งานหน้าดังกล่าวเพื่ออัปเกรดให้เสร็จสิ้น

อัปเกรดหน้าแสดงความขอบคุณและหน้าสถานะคำสั่งซื้อที่ปรับแต่งแล้วของคุณ

หากต้องการอัปเกรดหน้าแสดงความขอบคุณและหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อที่ปรับแต่งแล้ว คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบการปรับแต่งสคริปต์เพิ่มเติมที่มีอยู่ของคุณ
 2. ตรวจสอบรายการแอปที่ติดตั้งที่ปรับแต่งหน้าแสดงความขอบคุณและหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อของคุณ
 3. สร้างการปรับแต่งการชำระเงินของคุณอีกครั้ง
 4. อัปเกรดให้เสร็จสิ้นโดยเปิดใช้งานหน้าแสดงความขอบคุณและหน้าสถานะคำสั่งซื้อใหม่

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการปรับแต่งสคริปต์เพิ่มเติมของหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อที่มีอยู่ของคุณ

หากต้องการตรวจสอบการปรับแต่งที่มีอยู่ที่สร้างขึ้นด้วยสคริปต์เพิ่มเติมของหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ ให้เข้าไปยังรายงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกดูรายงานการปรับแต่งของคุณ

 3. ในหน้ารายงานการปรับแต่ง คุณจะได้รับการวิเคราะห์สคริปต์เพิ่มเติมของคุณ รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

  • หมวดหมู่ของการปรับแต่ง เช่น พิกเซลคอนเวอร์ชัน หรือ การติดตามคำสั่งซื้อ
  • ชื่อและคำอธิบายของการปรับแต่ง
  • แหล่งไฟล์ เช่น สคริปต์เพิ่มเติม
  • บรรทัดโค้ดที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการปรับแต่ง
  • แนวทางในการสร้างการปรับแต่งในเครื่องมือแก้ไขการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้
  • แอปที่เข้ากันได้ซึ่งตรงกับการปรับแต่งที่มีอยู่ของคุณ
  • แอปเพิ่มเติมที่ตรงกับหมวดหมู่ของการปรับแต่ง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการปรับแต่งที่มีอยู่ที่สร้างขึ้นด้วยแอปที่ไม่เข้ากัน

หากต้องการตรวจสอบการปรับแต่งที่มีอยู่ที่สร้างขึ้นด้วยแอปที่ไม่เข้ากัน โปรดตรวจสอบรายการแอปที่ติดตั้งของคุณเพื่อระบุแอปที่ปรับแต่งหน้าแสดงความขอบคุณและหน้าสถานะคำสั่งซื้อของคุณ ดูรายการแอปที่ไม่เข้ากันรวมถึงแอปทางเลือกอื่นที่แนะนำได้ในรายงานการปรับแต่งของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. ตรวจสอบแอปที่ติดตั้งที่ปรับแต่งหน้าขอบคุณและหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ

หลังจากที่คุณระบุได้แล้วว่าแอปใดเข้ากันไม่ได้ คุณจะต้องเลือกแอปใหม่ที่เข้ากันได้กับประสบการณ์การชำระเงินและบัญชีผู้ใช้แบบใหม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งการชำระเงินด้วยแอป

ขั้นตอนที่ 3: สร้างการปรับแต่งใหม่

วิธีการสร้างการปรับแต่งใหม่ขึ้นอยู่กับประเภทการปรับแต่งก่อนหน้าที่คุณสร้างขึ้นในหน้าแสดงความขอบคุณและหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ

หากต้องการสร้างการปรับแต่งที่มีอยู่ใหม่ด้วยสคริปต์เพิ่มเติมของหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ ให้ใช้พิกเซลหรือแอปที่เข้ากันได้ หากต้องการสร้างการปรับแต่งใหม่โดยใช้แอปที่เข้ากันไม่ได้ ให้ดาวน์โหลดแอปที่เข้ากันได้และเพิ่มบล็อกแอปด้วยเครื่องมือแก้ไขการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกปรับแต่งที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าการชำระเงินที่คุณต้องการปรับแต่ง

 3. ในเครื่องมือแก้ไขการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกไอคอนรูปเฟืองเพื่อเข้าถึงแถบการตั้งค่าด้านข้าง

 4. ปรับแต่งสไตล์ของการชำระเงินของคุณ โดยใช้เครื่องมือแก้ไขการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้

 5. หากต้องการเพิ่มพิกเซลการติดตามไปยังหน้าของคุณอีกครั้ง ให้ใช้แอปหรือพิกเซลแบบปรับแต่งเอง ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อโอนย้ายพิกเซลการติดตามเก่าของคุณไปยังพิกเซลของแอปหรือพิกเซลแบบปรับแต่งเอง

 6. หากต้องการเพิ่มส่วนขยาย UI ที่ปรับแต่งรูปลักษณ์และฟังก์ชันการใช้งานของหน้าการชำระเงินของคุณ ให้ติดตั้งแอปที่เข้ากันได้และเปิดใช้งานในเครื่องมือแก้ไขการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้

 7. ดูตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงในหน้าการชำระเงินของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: เปิดใช้งานและเผยแพร่หน้าแสดงความขอบคุณและหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อของคุณ

เมื่อสร้างการปรับแต่งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณต้องเปิดใช้งานหน้าแสดงความขอบคุณและสถานะคำสั่งซื้อเพื่ออัปเกรดการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การตั้งค่า > การชำระเงิน

 2. ในส่วนการกําหนดค่า ให้คลิกปรับแต่งที่อยู่ถัดจากการกําหนดค่าการชำระเงินที่คุณต้องการปรับแต่ง

 3. เมื่อคุณพร้อมจะอัปเกรดให้เสร็จสิ้น ให้ไปที่หน้าแสดงความขอบคุณหรือหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อในเครื่องมือแก้ไขการชำระเงินและบัญชีผู้ใช้โดยใช้ตัวเลือกหน้า

 4. คลิกไอคอนส่วนต่างๆ เพื่อเปิดแถบด้านข้างของส่วนต่างๆ จากนั้นคลิกเผยแพร่

 5. คลิก บันทึก

 6. ยืนยันว่าการปรับแต่งที่ไม่เข้ากันจะถูกแทนที่เพื่ออัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์

ตัวเลือกเสริม: เปลี่ยนกลับหน้าแสดงความขอบคุณและหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อเพื่อใช้สคริปต์เพิ่มเติมและแอปที่ไม่เข้ากัน

ร้านค้าที่สร้างการปรับแต่งด้วยสคริปต์เพิ่มเติมและแอปที่ไม่เข้ากันของหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้สามารถแปลงกลับได้โดยใช้การปรับแต่งเหล่านั้น หากต้องการเปลี่ยนกลับ ให้ไปที่การตั้งค่า > การชำระเงิน จากนั้นคลิกย้อนกลับในส่วนหน้าแสดงสถานะคำสั่งซื้อ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี