การแก้ไขตัวเลือกแบบฟอร์มการชำระเงิน

คุณสามารถเปลี่ยนช่องบางช่องในหน้าการชำระเงินของคุณเพื่อให้เป็นช่องจำเป็นต้องกรอก ไม่จำเป็นต้องกรอก หรือไม่แสดงได้ ทั้งนี้ คุณไม่สามารถแก้ไขช่องแบบฟอร์มทั้งหมดได้

วิธีการติดต่อลูกค้า

ตัวเลือกการติดต่อที่แสดงให้ลูกค้าเห็นเมื่อชำระเงินจะพิจารณาจากส่วนวิธีการติดต่อลูกค้า คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

 • เลือกว่าลูกค้าจะใช้วิธีการติดต่อแบบใดในการชำระเงิน คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล
  • เฉพาะอีเมล
 • หากต้องการขอให้ลูกค้าดาวน์โหลด Shop App คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงลิงก์หรือไม่

 • เลือกว่าจะให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตนเองก่อนการชำรเงินหรือไม่

ข้อมูลลูกค้า

ส่วนข้อมูลลูกค้าเป็นตัวตัดสินใจว่าลูกค้าต้องป้อนข้อมูลใดเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการชำระเงินคุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกแบบฟอร์มต่อไปนี้ได้

ตารางที่อธิบายตัวเลือกแบบฟอร์มที่มีให้แก้ไขสำหรับช่องข้อมูลลูกค้าแต่ละช่อง
ข้อมูลลูกค้า คำอธิบาย ตัวเลือกแบบฟอร์ม
ชื่อเต็ม ชื่อจริงและนามสกุลคือช่องแบบฟอร์มที่แยกกันสองช่อง คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นเป็นช่องแบบฟอร์มช่องเดียวได้โดยเลือก “จำเป็นต้องใส่นามสกุลเท่านั้น
 • จำเป็นต้องระบุนามสกุลเท่านั้น
 • จำเป็นต้องระบุชื่อและนามสกุล
ชื่อบริษัท หากลูกค้าป้อนข้อมูลใดลงในช่องชื่อบริษัท พวกเขาจะมีสิทธิ์เข้าถึงตัวเลือกการจัดส่งที่พร้อมใช้งานเฉพาะที่อยู่ธุรกิจเท่านั้น หากคุณไม่ได้ขายสินค้าแก่ธุรกิจ คุณจะสามารถลบช่องดังกล่าวได้โดยเลือก “ไม่รวม” ในตัวเลือกรูปแบบการชำระเงิน

หากตั้งค่าชื่อบริษัทเป็น “ต้องระบุ” ในขั้นตอนการชำระเงิน ระบบจะไม่แสดงตัวเลือกการชำระเงินแบบเร่งด่วน (เช่น Apple Pay และ Meta Pay) เป็นตัวเลือก
 • ไม่แสดง
 • ไม่จำเป็น
 • ต้องระบุ
ที่อยู่บรรทัดที่ 2 (อพาร์ทเมนต์, ยูนิต ฯลฯ) บรรทัดที่อยู่รองช่วยให้ลูกค้าสามารถป้อนตัวระบุหน่วยที่อยู่รองได้ เช่น หมายเลขอพาร์ตเมนต์, ชั้น, ยูนิต หรือแผนก ควรใช้ช่องแบบฟอร์มนี้เพื่อจุดประสงค์นี้เท่านั้นหากตั้งค่าตัวเลือกช่องแบบฟอร์มเป็น “จำเป็นต้องกรอก” หรือ “ไม่จำเป็นต้องกรอก” ลูกค้าบางรายอาจไม่สามารถดําเนินการดําเนินการซื้อต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของที่อยู่
 • ไม่แสดง
 • ไม่จำเป็น
 • ต้องระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ของที่อยู่ที่จัดส่ง หากผู้ให้บริการการชำระเงินหรือผู้ให้บริการขนส่งของคุณกำหนดให้ลูกค้าต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ จึงจะสามารถชำระเงินให้เสร็จสิ้นได้ คุณสามารถกำหนดช่องฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นต้องระบุ หากมีลูกค้าบางรายละทิ้งตะกร้าสินค้าเนื่องจากไม่ต้องการมอบหมายเลขโทรศัพท์ของตนในขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์ คุณสามารถกำหนดช่องฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นระบุหรือไม่ระบุก็ได้
 • ไม่แสดง
 • ไม่จำเป็น
 • ต้องระบุ

ตัวเลือกแบบฟอร์มอื่นๆ นั้นคือช่องที่จำเป็นต้องมีเสมอ ซึ่งรวมถึงตัวเลือก “บันทึกข้อมูลนี้สำหรับครั้งถัดไป” จากแบบฟอร์มการชำระเงิน

หากลูกค้าเลือกบันทึกข้อมูลนี้สำหรับครั้งถัดไปในขั้นตอนการชำระเงิน เบราว์เซอร์ของลูกค้าก็จะบันทึกข้อมูลติดต่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งที่พวกเขาป้อนไว้สำหรับร้านค้าของคุณ เมื่อลูกค้าเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินในร้านค้าคุณครั้งถัดไป เบราว์เซอร์ของพวกเขาก็จะกรอกข้อมูลติดต่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งโดยอัตโนมัติ Shopify ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ของลูกค้า โดยเบราว์เซอร์ของลูกค้าจะแคชข้อมูลดังกล่าว หลังผ่านไปหนึ่งปี Shopify จะทำให้เบราว์เซอร์ล้างข้อมูลที่ถูกแคชของลูกค้า หากลูกค้าไม่ได้ล้างแคชไปก่อนแล้ว

ขั้นตอน:

ตัวเลือกทางการตลาด

ส่วนตัวเลือกการตลาดจะกำหนดตัวเลือกการลงทะเบียนสำหรับการตลาดที่แสดงต่อลูกค้าระหว่างการชำระเงิน โดยคุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้

 • อีเมล

  • การเปิดใช้งานเลือกไว้ล่วงหน้าแล้วหมายความว่าลูกค้าต้องเลือกไม่รับการตลาดผ่านอีเมลด้วยตนเองระหว่างการชำระเงิน
 • SMS

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี