Ödeme formu seçeneklerini düzenleme

Ödeme sayfalarınızdaki bazı alanları gerekli, isteğe bağlı veya gizli olarak değiştirebilirsiniz.

Örneğin:

  • Bazı müşteriler, online ödeme sırasında telefon numarasını sağlamak istemediğinden sepetlerini yarım bırakıyorsa telefon numarası İsteğe bağlı olarak ayarlanabilir.
  • Ödeme sağlayıcınız veya kargo şirketiniz, müşterinin ödeme işlemini tamamlayabilmesi için bir telefon numarası sağlamasını gerektiriyorsa telefon numarası Gerekli olarak ayarlanabilir.

Aşağıdaki form seçeneklerini değiştirebilirsiniz:

  • Tam ad: Müşterinizin hem adını hem de soyadını girmesi ya da yalnızca soyadını girmesi gerekir.
  • Şirket adı: Şirket adı alanı eklenir veya gizlenir.
  • Adres satırı 2 (apartman, birim vb.): Ek adres satırı eklenir veya gizlenir.
  • Kargo adresi telefon numarası: Telefon numarası alanı eklenir veya gizlenir.

Not: Müşteri, Şirket adı alanına bir şey yazarsa yalnızca iş adreslerinde kullanılabilen kargo seçeneklerine erişebilir. İşletmelere satış yapmıyorsanız ödeme formu seçeneklerinde Gizli seçeneğini etkinleştirerek alanı kaldırabilirsiniz.

Adımlar:

Botları önleme

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene