Uaktualnij stronę realizacji zakupu, aby uzyskać dostęp do funkcji dostosowywania

Stron realizacji zakupu Shopify możesz używać do przyjmowania zamówień i płatności wszędzie tam, gdzie prowadzisz sprzedaż online. Za pomocą edytora stron realizacji zakupu i kont możesz dostosowywać strony realizacji zakupu, podziękowania i statusu zamówienia w sposób kompatybilny z przyszłymi uaktualnieniami i zapewniający współdziałanie z usługą Shop Pay.

Jeśli nie masz żadnych dostosowań strony realizacji zakupu, uaktualnienie zostanie przeprowadzone automatycznie, bez konieczności wykonywania przez Ciebie żadnych dodatkowych czynności. Jeśli masz dostosowania strony realizacji zakupu, takie jak dodatkowe skrypty lub aplikacje, które dostosowują strony podziękowania lub statusu zamówienia, musisz ręcznie utworzyć ponownie dostosowania za pomocą kompatybilnych aplikacji oraz edytora stron realizacji zakupu i kont, a następnie aktywować strony, aby dokończyć proces uaktualniania.

Uaktualnij dostosowane strony podziękowania i statusu zamówienia

Aby uaktualnić dostosowane strony podziękowania i statusu zamówienia, musisz wykonać poniższe kroki:

 1. Sprawdź już istniejące dodatkowe dostosowania skryptów.
 2. Przejrzyj listę zainstalowanych aplikacji, które dostosowują strony podziękowania i statusu zamówienia.
 3. Utwórz ponownie dostosowania stron realizacji zakupu.
 4. Ukończ uaktualnienie, aktywując nowe strony podziękowania i statusu zamówienia.

Krok 1: Sprawdź już istniejące dostosowania dodatkowych skryptów strony statusu zamówienia

Aby sprawdzić już istniejące dostosowania utworzone za pomocą dodatkowych skryptów strony statusu zamówienia, uzyskaj dostęp do spersonalizowanego raportu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Wyświetl raport dostosowań.

 3. Na stronie Raport dostosowań otrzymasz analizę dodatkowych skryptów, w tym następujące dane:

  • Kategoria dostosowania, np. Piksele konwersji lub Śledzenie zamówienia
  • Nazwa i opis dostosowania
  • Plik źródłowy, taki jak dodatkowe skrypty
  • Linie kodu, w których rozpoczyna się i kończy dostosowanie
  • Wskazówki dotyczące ponownego tworzenia dostosowania w edytorze stron realizacji zakupu i kont
  • Kompatybilne aplikacje, które pasują do istniejącego dostosowania
  • Dodatkowe aplikacje, które pasują do kategorii dostosowania

Krok 2: Sprawdź już istniejące dostosowania utworzone za pomocą niekompatybilnych aplikacji

Aby sprawdzić już istniejące dostosowania utworzone za pomocą niekompatybilnych aplikacji, przejrzyj listę zainstalowanych aplikacji, aby znaleźć aplikacje, które dostosowują strony podziękowania i statusu zamówienia. Niekompatybilne aplikacje są również wymienione w raporcie dostosowań wraz z zalecanymi alternatywami.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Przejrzyj wszystkie zainstalowane aplikacje, które dostosowują strony podziękowań i statusu zamówienia.

Po zidentyfikowaniu aplikacji, które nie są kompatybilne, musisz wybrać nowe aplikacje, które są kompatybilne z nowymi stronami realizacji zakupu i kont. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu stron realizacji zakupu za pomocą aplikacji.

Krok 3: Utwórz dostosowania ponownie

Sposób ponownego tworzenia dostosowań zależy od rodzaju poprzednich dostosowań stron podziękowania i statusu zamówienia.

Aby ponownie utworzyć dostosowania dokonane za pomocą dodatkowych skryptów strony statusu zamówienia, użyj pikseli lub kompatybilnych aplikacji. Aby ponownie utworzyć dostosowania dokonane za pomocą niekompatybilnych aplikacji, pobierz kompatybilną aplikację i dodaj bloki aplikacji za pomocą edytora stron realizacji zakupu i kont.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Dostosuj obok konfiguracji strony realizacji zakupu, którą chcesz dostosować.

 3. W edytorze strony realizacji zakupu i kont kliknij ikonę koła zębatego, aby uzyskać dostęp do paska bocznego Ustawienia.

 4. Dostosuj styl stron realizacji zakupu za pomocą edytora stron realizacji zakupu i kont.

 5. Aby ponownie dodać piksele śledzące do swoich stron, użyj aplikacji lub niestandardowych pikseli. Wykonaj poniższe kroki, aby przenieść stare piksele śledzące do piksela aplikacji lub piksela niestandardowego.

 6. Aby dodać rozszerzenia IU, które dostosowują wygląd i funkcjonalność stron realizacji zakupu, zainstaluj kompatybilną aplikację i aktywuj ją w edytorze stron realizacji zakupu i kont.

 7. Wyświetl podgląd zmian stron realizacji zakupu.

Krok 4: Aktywuj i opublikuj strony podziękowania i statusu zamówienia

Gdy dostosowania zostaną ponownie utworzone, musisz aktywować strony podziękowania i statusu zamówienia, aby ukończyć uaktualnienie stron realizacji zakupu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Realizacja zakupu.

 2. W sekcji Konfiguracje kliknij opcję Dostosuj obok konfiguracji strony realizacji zakupu, którą chcesz dostosować.

 3. Gdy wszystko będzie przygotowane do ukończenia uaktualnienia, przejdź do strony Dziękujemy lub Status zamówienia w edytorze stron realizacji zakupu i kont za pomocą selektora stron.

 4. Kliknij ikonę sekcji, aby otworzyć pasek boczny Sekcje, a następnie kliknij opcję Publikuj.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

 6. Potwierdź, że niekompatybilne dostosowania zostaną zastąpione w celu ukończenia uaktualnienia.

Opcjonalnie: Przywróć strony podziękowania i statusu zamówienia, aby korzystać z dodatkowych skryptów i niekompatybilnych aplikacji

Sklepy, które wcześniej utworzyły dostosowania za pomocą dodatkowych skryptów strony statusu zamówienia i niekompatybilnych aplikacji, mogą powrócić do korzystania z tych dostosowań. W tym celu przejdź do opcji: Ustawienia > Realizacja zakupu i kliknij opcję Przywróć w sekcji Strona statusu zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo