Migracja pikseli

Jeśli piksel został wcześniej dodany ręcznie do sklepu w lokalizacji takiej jak theme.liquid, checkout.liquid (tylko dla sprzedawcówShopify Plus) lub dodatkowe skrypty w ustawieniach realizacji zakupu, możesz dokonać migracji pikseli, tak aby były kompatybilne z pikselem aplikacji Shopify lub pikselem niestandardowym. Niektóre korzyści związane z migracją starych pikseli:

 • Łatwiejszy dostęp do śledzenia zdarzeń klientów, w tym zdarzeń realizacji zakupu
 • Wbudowane narzędzia do zapewnienia zgodności z zasadami ochrony prywatności

Dowiedz się więcej o menedżerze pikseli Shopify i wszystkich korzyściach związanych z migracją do pikseli aplikacji Shopify lub niestandardowych pikseli.

Przygotowanie do migracji piksela

Aby uniknąć duplikacji lub przeoczenia wydarzeń klientów, możesz rozważyć migrację pikseli w okresie mniejszego natężenia ruchu w Twoim sklepie.

Możesz podłączyć swój nowy niestandardowy piksel przed lub po usunięciu starego kodu piksela. Podejmując decyzję dotyczącą workflow migracji, rozważ następujące kwestie:

 • Jeśli chcesz zminimalizować ryzyko przeoczenia zdarzeń klienta, podłącz nowy niestandardowy piksel przed usunięciem starego.
 • Jeśli chcesz uniknąć duplikacji śledzenia zdarzeń klienta, podłącz swój nowy niestandardowy piksel po usunięciu starego.

Dokonaj migracji starego piksela, aby zapewnić kompatybilność z pikselem aplikacji

Możesz zdecydować się na migrację starego piksela, aby zapewnić kompatybilność z pikselem aplikacji, jeśli spełniono oba poniższe warunki:

 • Zainstalowano piksel aplikacji Shopify, który automatycznie gromadzi zdarzenia klientów.
 • Dodano również dodatkowy kod dla niestandardowych wydarzeń, które nie są śledzone przez piksel aplikacji.

W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami programisty aplikacji, aby dokonać migracji starego piksela.

Dokonaj migracji starego piksela do niestandardowego piksela

Możesz zdecydować się na migrację starego piksela do niestandardowego piksela, jeśli spełniono oba poniższe warunki:

 • Masz wcześniej zainstalowany piksel, dla którego ręcznie napisano kod, bez żadnej zainstalowanej aplikacji Shopify.
 • Nie ma piksela aplikacji Shopify, który spełnia Twoje wymagania.

Kroki

 1. Utwórz niestandardowy piksel, który będzie śledzić wymagane standardowe i niestandardowe zdarzenia klientów.
 2. Usuń lub zastąp dowolny wcześniej dodany kod piksela z plików liquid lub dodatkowych skryptów w ustawieniach realizacji zakupu. Może to wymagać następujących działań:

 3. Dodaj niestandardowy piksel do sklepu.

 4. Podłącz swój niestandardowy piksel.

Wyszukiwanie starego kodu piksela

W celu dokonania migracji starego piksela musisz znaleźć stary kod piksela, aby można go było usunąć lub zmodyfikować. Większość pikseli składa się z dwóch elementów, które należy znaleźć:

 • Podstawowy zestaw Javascript SDK
 • Co najmniej jedna funkcja dla śledzenia zdarzeń klienta

Znajdź stare wystąpienia zestawu Javascript SDK piksela

Javascript SDK to podstawowy zestaw kodu dostarczany przez każdy piksel, który wczytuje bibliotekę funkcji piksela. Zazwyczaj jest to pierwszy fragment kodu, który musisz umieścić w sklepie online, gdy dodajesz piksel.

Zestaw Javascript SDK jest często umieszczany w nagłówku i można go znaleźć w theme.liquid i dodatkowych skryptach w ustawieniach realizacji zakupu.

Znajdź stary kod piksela do gromadzenia zdarzeń klientów

Aby znaleźć stary piksel do śledzenia zdarzeń klientów, sprawdź w dokumentacji piksela zewnętrznego, w jaki sposób lokalizowane są zdarzenia klientów,. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czego należy szukać. Na przykład Meta-Piksel ma metodę o nazwie fbq(), a piksele Google często używają gtag() lub dataChr.push().

Ten kod można zazwyczaj znaleźć w plikach liquid szablonu i dodatkowych skryptach w ustawieniach realizacji zakupu.

Usuwanie lub zastępowanie starego kodu piksela

Po odnalezieniu starego kodu piksela musisz go usunąć lub zastąpić za pomocą metody Shopify Shopify.analytics.publish() w zależności od rodzaju zdarzenia, które śledzi piksel:

 • Możesz usunąć wszystkie wystąpienia zestawów SDK Javascript, które znajdziesz.
 • Jeśli stary piksel śledzi standardowe zdarzenie klienta, a piksel niestandardowy lub piksel aplikacji, który chcesz dodać, obsługuje gromadzenie standardowego zdarzenia klienta, usuń jego kod.
 • Jeśli stary piksel śledzi niestandardowe zdarzenie klienta, a piksel niestandardowy lub piksel aplikacji, który chcesz dodać, obsługuje gromadzenie niestandardowego zdarzenia klienta, zastąp jego kod.

To przykład starego kodu piksela, który śledzi niestandardowe zdarzenie klienta:

<script>fbq("trackCustom", "my_custom_event");</script>

Jest to przykład równoważnego kodu, który można zastąpić:

<script>Shopify.analytics.publish("my_custom_event");</script>

Jeśli tworzysz niestandardowy piksel, musisz uwzględnić kod śledzący zdarzenie niestandardowe, taki jak na poniższym przykładzie:

analytics.subscribe("my_custom_event", event => { fbq("trackCustom", "my_custom_event"); });

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo