Piksele aplikacji

Piksele aplikacji to skrypty zainstalowane w ramach aplikacji firmy zewnętrznej lub kanału sprzedaży. Te piksele są tworzone przez właściciela aplikacji i są ustawione tak, aby korzystać ze ścisłego, zweryfikowanego środowiska w Twoim sklepie. Odizolowane środowisko (nazywane piaskownicą) korzysta z interfejsów API kontrolowanych przez Shopify w celu gromadzenia lub pobierania danych, co zmniejsza ogólny wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i prywatność Twojej strony internetowej.

Shopify dodaje do strony Zdarzenia klienta tylko aplikacje, które używają API Shopify Web Pixels.API Shopify Web Pixels to oficjalnie obsługiwany sposób integrowania pikseli internetowych. Aplikacje korzystające z API Shopify Web Pixels oferują najbardziej bezpieczne, rzetelne i bardziej wydajne piksele. Należy zainstalować aplikację, a następnie skonfigurować piksel.

Ustawienia dotyczące uprawnień do piksela aplikacji i prywatności klienta

Gdy instalujesz aplikację, która ma piksele aplikacji, musisz upewnić się, że przestrzegasz obowiązujących przepisów, i wprowadzić odpowiednią konfigurację prywatności z uwzględnieniem opcji dotyczących zgody i rezygnacji ze sprzedaży danych w wymaganym zakresie. Dowiedz się więcej o prywatności klienta.

Wyświetlanie uprawnień i ustawień prywatności klienta

Możesz wyświetlić pełną listę uprawnień i ustawień prywatności klienta, do których ma dostęp aplikacja lub kanał sprzedaży. Uprawnienia i ustawienia prywatności klienta dla każdego piksela aplikacji są określane przez partnera oferującego aplikacje firmy zewnętrznej i nie można ich zmienić.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Zdarzenia klienta.
  2. Kliknij kartę Piksele aplikacji, aby wyświetlić piksele aplikacji zainstalowane w Twoim sklepie.
  3. Kliknij przycisk ... dla piksela aplikacji, dla którego chcesz wyświetlić uprawnienia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby wyświetlić pełną listę uprawnień, do których ma dostęp aplikacja lub kanał sprzedaży, kliknij opcję Wyświetl uprawnienia.
    • Aby wyświetlić ustawienia prywatności klienta dla piksela aplikacji, wybierz opcję Wyświetl prywatność klienta.

Przesyłanie danych pikseli aplikacji

Dane pikseli aplikacji mogą być przesłane za pomocą pikseli internetowych i serwerowych.

Piksele internetowe przesyłają zdarzenia klientów przez przeglądarkę do właściciela aplikacji. Jest to standardowy sposób, w jaki większość pikseli przenosi informacje.

Piksele serwera przenoszą zdarzenia klientów za pośrednictwem serwera do właściciela aplikacji. Niektórzy właściciele aplikacji mają dostęp do pikseli serwera. Możesz sprawdzić u właściciela aplikacji, czy ma dostęp do pikseli serwera.

Piksele serwera dają następujące korzyści:

  • Piksele serwera mogą zwiększyć liczbę zdarzeń klienta, w tym zdarzeń realizacji zakupu, które są przesyłane do właścicieli aplikacji za pośrednictwem serwera zamiast pośrednika, np. przeglądarki internetowej.
  • Piksele serwera mogą zwiększyć liczbę zdarzeń, które zostały dołączone do identyfikacji z Twojego sklepu, takich jak adres e-mail.

Sparowanie pikseli serwera z pikselami internetowymi zapewnia maksymalną liczbę zdarzeń klientów, które dotrą do miejsca docelowego.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo