App-pixlar

App-pixlar är skript som installeras som en del av en tredjepartsapp eller försäljningskanal. Dessa pixlar skapas av appägaren och är inställda på att använda en strikt, enskild miljö i din butik. Den enskilda miljön (en så kallad sandbox) använder Shopify-kontrollerade API:er för att samla in eller hämta data, vilket minskar den övergripande inverkan på prestanda, säkerhet och sekretess på din webbplats.

Shopify lägger endast till appar till sidan Kundhändelser som använder Shopifys API för webbpixlar. Shopifys API för webbpixlar är det officiellt stödda sättet att integrera webbpixlar. Appar som använder Shopifys API för webbpixlar erbjuder säkra, pålitliga och presterande pixlar. En app måste installeras och sedan konfigureras för att konfigurera en pixel.

App-pixelbehörigheter och kundsekretessinställningar

När du installerar en app som har app-pixlar är det ditt ansvar att se till att du följer tillämpliga lagar och att ställa in lämplig sekretesskonfiguration, inklusive alternativ för samtycke och alternativ för avanmälan från dataförsäljning, i den mån det krävs. Mer information om kundsekretess.

Visa behörigheter och kundsekretessinställningar

Du kan se en fullständig lista över de behörigheter och kundsekretessinställningar som en app eller försäljningskanal har åtkomst till. Behörigheterna och kundsekretessinställningarna för varje app-pixel bestäms av appar från tredjepartsapp-partnern och kan inte ändras.

Steg:

  1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Kundhändelser.
  2. Klicka på fliken App-pixlar för att se app-pixlar som är installerade i din butik.
  3. Klicka på knappen ... för den app-pixel som du vill visa behörigheter för och gör sedan något av följande:
    • Klicka på Visa behörigheter för att se hela listan över behörigheter som appen eller försäljningskanalen har åtkomst till.
    • Välj Visa kundsekretess om du vill se kundsekretessinställningarna för app-pixeln.

Skickar data för app-pixlar

Data för app-pixlar kan överföras med hjälp av webb- och serverpixlar.

Webpixlar överför kundhändelser via webbläsaren till appägaren. Det här är standardsättet som de flesta pixlar överför information på.

Serverpixlar överför kundhändelser via en server till appägaren. Vissa app-ägare har åtkomst till serverpixlar. Du kan kontrollera med appägaren om de har tillgång till serverpixlar.

Serverpixlar har följande fördelar:

  • Serverpixlar kan öka antalet kundhändelser, inklusive kassahändelser, som överförs till appägare via en server istället för en intermediär, till exempel en webbläsare.
  • Serverpixlar kan öka antalet händelser som har bifogad identifiering från din butik, till exempel en e-postadress.

När du parkopplar serverpixlar med webbpixlar säkerställer detta att maximalt antal kundhändelser kommer fram till sin destination.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis