App-pixlar

App-pixlar är skript som installeras som en del av en tredjepartsapp eller försäljningskanal. Dessa pixlar skapas av appägaren och är inställda på att använda en strikt, enskild miljö i din butik. Den enskilda miljön (en så kallad sandbox) använder Shopify-kontrollerade API:er för att samla in eller hämta data, vilket minskar den övergripande inverkan på prestanda, säkerhet och sekretess på din webbplats.

När du installerar en app som har app-pixlar är det ditt ansvar att veta vilken information dessa pixlar samlar in och att ställa in lämpliga verktyg för att få kundens samtycke innan den faktiska inhämtningen.

Hantera app-pixlar

Installerade app-pixlar listas i Kundhändelser i din Shopify-administratör. Klicka på fliken App-pixlar för att visa app-pixlarna som är installerade på din webbplats.

Klicka på namnet på app-pixeln för att ladda informationssidan för appen.

Du kan visa de behörigheter som en app eller en försäljningskanal har i din butik. Klicka på knappen ... i pixel-hanteraren och välj Visa behörigheter. En fullständig lista över vad appen eller försäljningskanalen har åtkomst till och vad appen eller försäljningskanalen kan göra i din butik visas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis