Pixel-översikt

Du kan använda Shopify Pixels Manager för att hantera dina pixlar som spårar kundhändelser. Shopify Pixels Manager gör det möjligt för dig att hantera och lägga till pixlar som spårar kundhändelser. Kundhändelser är åtgärder som sker i kundens webbläsare, t.ex. genom att klicka på en länk eller lägga till en produkt i en varukorg. Du kan lägga till och hantera pixlar i avsnittet Kundhändelser i din Shopify-administratör.

Tidigare kunde handlare lägga till JavaScript-utdrag manuellt på flera platser i sin webbshop: i online-inställningar, kassaskript och appar. Dessa skript var vanligtvis inte kvalitetskontrollerade och var tidskrävande att hantera. Med pixelhanteraren lagras dina skript i ett enda hanteringsverktyg och körs i en testmiljö. Att lägga till app-pixlar eller anpassade pixlar i din butik kan ge följande fördelar:

 • Tillgång till en ström av kundhändelser i din webbshop, inklusive kassahändelser
 • Ytterligare ett säkerhetslager för din webbshop och dina kunder, inklusive ökad kontroll över kunddata som du delar med tredjepartstjänster
 • Förhindra tredjepartskod med Javascript som inte fungerar eller som stör din webbshop och kassa
 • Integrerade verktyg för integritetsefterlevnad

Pixlar kan läggas till i din webbshop på två sätt: genom app-pixlar, som installeras via marknadsförings- och datainsamlingsappar, och anpassade pixlar, som kan läggas till manuellt av en utvecklare i pixelhanteraren.

Sandlådemiljö för pixlar

Shopify använder en säker sandlåda för app-pixlar och anpassade pixlar. En sandlåda är en isolerad miljö som låter dig köra skript utan att det påverkar resten av din webbshop. En sandlåde-pixel har frihet att köras var som helst på din webbplats, men den är begränsad till data som görs tillgängliga i sandlådan. Denna sandlåda säkerställer att alla pixlar som är installerade eller skapade i pixel-hanteraren inte kan samla in eller hämta data utanför pixelns uttalade avsikt, vilket kan vara en säkerhetsrisk.

Läs mer om potentiella risker i samband med pixlar.

Pixelbegränsningar för sandlåda

Det finns vissa begränsningar för vilken information som kan nås, eftersom pixlar körs i en säker sandlådemiljö. Den ökade säkerheten ger dig och dina kunder ökad kontroll över vilka uppgifter en tredje part har tillgång till. Dessa begränsningar kanske inte är kompatibla med vissa tredjepartspixlar. Kontakta tredjeparts pixelleverantör för att bekräfta vilka pixlar som är kompatibla.

Granska följande kända begränsningar för sandlådepixlar:

 • Kan inte återge element i användargränssnittet, till exempel knappar, formulär, banners eller modaler
 • Automatisk spårning av händelser från DOM-igenkänning
 • Automatisk spårning av metadata från DOM-igenkänning
 • Automatisk spårning av användarinformation, till exempel e-post och telefon, från DOM-igenkänning
 • Automatisk detektion av utgående länkklick från DOM-avlastning
 • Automatisk spårning av bläddring av sidor
 • Automatisk spårning av klick och mus-rörelse för att skapa värmekartor från DOM-igenkänning

Automatisk spårning av URL:er i Lax-sandlådan inkluderar en sandlådeversion och motsvarar inte exakt huvudfönstrets URL. Du kan hämta huvudfönstrets URL från page_viewed händelsen.

Du kan publicera anpassade händelser som ett alternativ för automatisk spårning av händelser, metadata, användarinformation och utgående länkar från DOM-igenkänning. Publicering av anpassade händelser kanske inte stöds av alla app-pixlar.

Kundsekretess

På marknader som är konfigurerade för att kräva samtycke (vanligtvis Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien) körs webbpixlar endast när besökare har angett de behörigheter som krävs i pixelkonfigurationen. Som standard kräver nya pixlar behörigheter för marknadsföring och analyser.

Likaså kommer pixlar som konfigurerats som försäljning av personuppgifter inte att köras för kunder som har valt bort försäljning eller delning av personuppgifter, såvida pixeln inte stöder begränsad dataanvändning.

Utvecklare av anpassade pixlar kan lära sig mer om att samla in och registrera samtycke.

Potentiella risker

Se alltid till att du förstår koden som du lägger till i din webbshop eller i butikens kassa, eller anlita en Shopify partner för hjälp med anpassade pixlar.

Prestandarisker

Pixlar är skript som körs i bakgrunden av din webbshop för att spåra kundhändelser. Ju fler skript du har, desto långsammare kommer din butik köras. Dessutom, om skriptet som läggs till är trasigt eller formaterat felaktigt, kan aktiviteten köras på ett obegränsat sätt, vilket kan leda till att din webbshop laddas upp långsamt eller inte alls.

Integritetsrisker

Användarsekretess är kraftigt reglerad för att säkerställa att kundinformationen är skyddad online. Kodfragment kan användas för att kringgå kundernas samtyckeskrav, vilket bryter mot Shopifys användarvillkor och kan leda till juridiskt ansvar för dig. Detta gäller särskilt om du bor i eller betjänar kunder på platser med striktare sekretessregler, till exempel vissa amerikanska delstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Kom ihåg att du är ansvarig för att följa gällande lagar och hämta in alla nödvändiga samtycken när du använder pixlar för att samla in kunddata. Prata med en jurist om du är osäker på vilka krav som gäller för dig.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis