Pixel ứng dụng

Pixel ứng dụng là các tập lệnh được cài đặt trong kênh bán hàng hoặc ứng dụng bên thứ ba. Những pixel này do chủ sở hữu ứng dụng tạo ra và được thiết lập để sử dụng một môi trường cô lập, nghiêm ngặt trên cửa hàng. Môi trường cô lập (còn gọi là sandbox) sử dụng API do Shopify kiểm soát để thu thập hoặc truy xuất dữ liệu, giảm tác động chung đến hiệu suất, bảo mật và quyền riêng tư của trang web.

Khi cài đặt ứng dụng có pixel ứng dụng, bạn chịu trách nhiệm nắm được những thông tin mà pixel này đang thu thập và thiết lập công cụ thích hợp để đạt được sự chấp thuận của khách hàng trước khi chính thức thu thập.

Quản lý pixel ứng dụng

Pixel ứng dụng đã cài đặt được liệt kê trong khu vực Sự kiện khách hàng của trang quản trị Shopify. Nhấp vào tab Pixel ứng dụng để xem các pixel ứng dụng được cài đặt trên trang web của bạn.

Nhấp vào tên pixel ứng dụng để tải trang thông tin chi tiết của ứng dụng.

Bạn có thể xem các quyền của ứng dụng hoặc kênh bán hàng trong cửa hàng của mình. Trong trình quản lý pixel, nhấp vào nút ... và chọn Xem quyền. Danh sách đầy đủ những gì ứng dụng hoặc kênh bán hàng có quyền truy cập và những điều ứng dụng hoặc kênh bán hàng có thể làm trên cửa hàng sẽ hiển thị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí