Pixel ứng dụng

Pixel ứng dụng là các tập lệnh được cài đặt trong kênh bán hàng hoặc ứng dụng bên thứ ba. Những pixel này do chủ sở hữu ứng dụng tạo ra và được thiết lập để sử dụng một môi trường cô lập, nghiêm ngặt trên cửa hàng. Môi trường cô lập (còn gọi là sandbox) sử dụng API do Shopify kiểm soát để thu thập hoặc truy xuất dữ liệu, giảm tác động chung đến hiệu suất, bảo mật và quyền riêng tư của trang web.

Shopify chỉ thêm ứng dụng vào trang Sự kiện khách hàng sử dụng API Pixel Web của Shopify. API Pixel Web của Shopify là phương pháp tích hợp pixel web được hỗ trợ chính thức. Ứng dụng sử dụng API Pixel Web của Shopify cung cấp pixel bảo mật, đáng tin cậy và hiệu quả nhất. Cần cài đặt ứng dụng, sau đó thiết lập để định cấu hình pixel.

Xem quyền của pixel ứng dụng và cài đặt quyền riêng tư của khách hàng

Khi cài đặt một ứng dụng có pixel ứng dụng, bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn tuân thủ luật pháp hiện hành và thiết lập cấu hình quyền riêng tư phù hợp, bao gồm các tùy chọn chấp thuận và không chấp thuận bán dữ liệu theo quy định. Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư của khách hàng.

Xem quyền và cài đặt quyền riêng tư của khách hàng

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các quyền và cài đặt quyền riêng tư của khách hàng mà ứng dụng hoặc kênh bán hàng có quyền truy cập vào. Đối với mỗi pixel ứng dụng, các quyền và cài đặt quyền riêng tư của khách hàng được xác định theo đối tác ứng dụng bên thứ ba và không thể thay đổi.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Sự kiện khách hàng.
  2. Nhấp vào tab Pixel ứng dụng để xem các pixel ứng dụng được cài đặt trên cửa hàng của bạn.
  3. Nhấp vào nút ... dành cho pixel ứng dụng bạn muốn xem quyền, sau đó thực hiện một trong hai cách sau:
    • Để xem danh sách đầy đủ các quyền mà ứng dụng hoặc kênh bán hàng có thể truy cập, nhấp vào Xem quyền.
    • Để xem cài đặt quyền riêng tư của khách hàng đối với pixel ứng dụng, chọn Xem quyền riêng tư của khách hàng.

Truyền dữ liệu pixel ứng dụng

Có thể truyền dữ liệu pixel ứng dụng bằng pixel web và máy chủ.

Pixel web truyền sự kiện khách hàng qua trình duyệt đến chủ sở hữu ứng dụng. Đây là cách tiêu chuẩn để truyền thông tin của hầu hết các pixel.

Pixel máy chủ truyền sự kiện khách hàng qua máy chủ đến chủ sở hữu ứng dụng. Một số chủ sở hữu ứng dụng có quyền truy cập vào pixel máy chủ. Bạn có thể hỏi chủ sở hữu ứng dụng xem họ có quyền truy cập vào pixel máy chủ hay không.

Pixel máy chủ có những lợi ích sau:

  • Pixel máy chủ có thể gia tăng số lượng sự kiện khách hàng bao gồm sự kiện thanh toán được truyền cho chủ sở hữu ứng dụng qua máy chủ thay vì một bên trung gian, ví dụ như trình duyệt Internet.
  • Pixel máy chủ có thể tăng số lượng sự kiện có thông tin định danh đính kèm từ cửa hàng của bạn, ví dụ như địa chỉ email.

Ghép nối pixel máy chủ với pixel web sẽ đảm bảo số lượng sự kiện khách hàng tối đa tới được điểm đến.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí